6736 Sayılı Kanun İle 7020 Sayılı Kanun

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,200
Konum
İSTANBUL
Merhaba, daha önce Mart-2016 açılış tarihli olup 6736 sayılı yasa ile vergi ve sgk borcunu yapılandıran müşterim (6736 sayılı kanunla iki aylık bir borcu kapsama girmiştir.) bu tarihe kadarki olan yeni borçlarını (son 1 yıl) 7020 sayılı yasa ile faydalanabilecekmidir.?
Çünkü: Yasada
b) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6552 sayılı Kanun, 3/8/2016 tarihli ve
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna
göre tahakkuk eden alacaklar,

hakkında uygulanmayacaktır.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,515
Konum
İstanbul
Arkadaşlar
Daha evvel 6736'dan faydalananların 7020'den de faydalanabilmeleri için 31 mayısa kadar olan taksitleri yatırma şartı varmış,bu doğru mudur?
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,200
Konum
İSTANBUL
Tebliğde geçen örnek şu şekilde :
Örnek 14- 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılan vergi incelemesi sonucu tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi mükellefe 10/11/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olup, mükellef 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak için peşin ödeme seçeneğini tercih ederek 6/12/2016 tarihinde başvuruda bulunmuş ve borcun vadesi 31/12/2016 olarak belirlenmiştir. Ancak, mükellef tarafından bu tarihe kadar ödeme yapılmamıştır. Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince, süresinde ödenmeyen söz konusu borcun, 31/1/2017 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde Kanundan yararlanma imkanı bulunmasına rağmen mükellef bu süre içerisinde de ödeme yapmamıştır. Bu durumda, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırması 1 Şubat 2017 tarihi itibarıyla ihlal olmuş ve 6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümlerinden yararlanamamıştır. Buna göre, mükellefin söz konusu vergi/ceza ihbarnamesine konu borcu için 7020 sayılı Kanunun yayımlandığı 27/5/2017 tarihi itibarıyla 6736 sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmiş olduğundan, söz konusu borcun 7020 sayılı Kanun hükümleri kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.
Anladığım kadarı ile 27 Mayıs burada kesinleşme tarihi bu tarihe kadar 6736 sayılı kanun ile ödeme ihlali
yapanlar ve yapılandırması bozulanlar 7020 sayılı kanundan faydalanacak.
 
Üyelik
9 Mar 2017
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
ÖNEMLİ NOT: 6111 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve 27.05.2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlar, 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamında girmediğinden borçlu işverenlerimizin mağdur olmamaları için daha önce yapılandırılan borçların peşin veya taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir.
Özellikle 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların ilk taksit son ödeme süresi 31.05.2017, ikinci taksit son ödeme süresi 30.06.2017 olduğundan ve ilk iki taksiti ödemeyenlerin yapılandırma haklarını yitireceğinden mutlaka ilk iki taksitlerini süresinde ödemeleri gerekmektedir. Aksi taktirde borçlarını süresinde ödemeyen bu kapsamdaki işverenler, 27 Mayıs 2017 tarihli 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamayacağından cebri icra işlemleriyle karşı karşıya kalacaklardır.
ÖRNEK 1: İşverenin 2015/Ocak-2017 Mart dönemine ilişkin borcu olduğunu ve 2016/Haziran ayı ve öncesine ilişkin borçlarını 6736 sayılı yasaya göre yapılandırdığını varsayalım. Bu durumda işveren sadece 01.07.2016-31.03.2017 dönemine ait borçları için 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma haklarından yararlanacaktır. İşveren 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırdığı borçlarını ilgili Kanun hükümlerine göre ödemediği için yapılandırılmasının bozulması halinde, bu borçlar için 7020 sayılı yasa hükmünden de yararlanamayacağı için hakkında cebri icra yöntemleri uygulanacaktır
 
Üst