7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında

Üyelik
18 Nis 2009
Mesajlar
1
merhabalar ben bursadan sevim dayamacı,

sakarya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilimdalı e-mba öğrencisiyim.yönetim muhasebesi dersi ile ilgili hazırlamam gereken bir ödev mevcut ve bu ödevin bir bölümünde takıldığım için sizlerden de bilgi almak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.sorum şu:

-çeşitlerine ve fonksiyonarına göre maliyetler tek düzen hesap planında 7/A VE 7/B şeklinde bir ayrıma tabi tutulmakta. bu ayrım sizce gereklimidir?
--Kapsamına göre maliyetleme yöntemlerinden (tam maliyet yönt.ve kısmı maliyet yönt.) en uygun olanı hangisidir? neden?

şimdiden teşekkürler...

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.
 
Üyelik
13 Ağu 2008
Mesajlar
37
Ynt: 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında

Kusuruma bakmayın bugün 1 nisan değil ama geç kalmış Nisan 1 şakası falan değil di mi bu soru ? Cidden MBA öğrencisi neden bu temel ayrımı sorar anlamadım da..
 
Üyelik
31 Mar 2009
Mesajlar
139
Ynt: 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında

Lisans egitimini alakasiz bir bolumde ( İstatistik , Uluslararasi iliskiler vs) almissa olabilir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında

Ogün Güneş ' Alıntı:
VERGİ USUL KANUNU
İmalat Defteri
Madde 197 - I'inci sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalat ile uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayrı bir (İmalat defteri) tutarlar.
İmalat defterine, aşağıda yazılı emtianın giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve miktarı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır:
1. Satın alınan ve müşteri tarafından imalat yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai ve ham maddeler, başlıca yardımcı malzeme (Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi);

2. Yukarda yazılı maddelerden imalata sarf olunan veya aynen satılanlar;

3. İmal edilen mamul maddeler;

4. Teslim edilen mamul maddeler;

Teslimden maksat, Gider Vergileri Kanununa göre bu mahiyette olan muamelelerdir. Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar tam mamul hükmüne girer.

İmalat artıkları ve tali maddeler de imalat defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal esnasında miktarlarının tespitine imkan ve lüzum olmıyanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda gösterilir.

_________________________________________________

246 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

D - İMALAT DEFTERİ:

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 203 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "İmalat defterine kaydolunan malumatı ihtiva edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Maliye Bakanlığından müsaade almak şartıyle ayrıca imalat defteri tutmazlar" hükmü yer almaktadır.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, muhasebe işlemlerini sözü edilen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yer alan 7/A seçeneğine göre izleyen mükelleflerin imalat defteri tutma mecburiyetleri, 1.1.1996 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, bu hususta izin almak üzere Bakanlığımıza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır.

_________________________________________________
1 SIRA NO' LU MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 21447 (M)
0-9 GİDER ÇEŞİTLERİ
Gider çeşitleri hesapları, mal ve hizmet üretiminde katlanılması gereken maliyetlerin bünyesindeki harcama çeşitlerini ifade eder.

Bu hesaplar, kuruluşların bünyelerine uygun biçimde detaylandırılır. Gider çeşitleri hesaplarının sabit, değişken ve yarı değişken olarak gruplandırılması mümkündür.

Gruplar içindeki gider çeşitlerinin sabit, değişken ve yarı değişken biçimde ayırımı işletmelerin kendi ihtiyaç ve insiyatiflerine bırakılmıştır.

Gider çeşitleri hesaplarının kodlamasında aşağıda belirtilen sınıflama esas alınmıştır.

Gider hesapları grupları :

0 İlk madde ve malzeme

1 İşçi ücret ve giderleri

2 Memur ücret ve giderleri

3 Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler

4 Çeşitli giderler

5 Vergi, resim ve harçlar

6 Amortismanlar ve tükenme payları

7 Finansman Giderleri

Gider Çeşitleri Hesaplarının İşleyişi :

Eş zamanlı kayıt yöntemini uygulayan işletmelerde, giderler tahakkuk ettikçe ilgili fonksiyonel gider hesaplarına kaydedilirken, aynı anda yardımcı defterlerdeki söz konusu çeşit hesaplarına da kaydedilir. Gider çeşitlerinin izlendiği yardımcı defter kayıtlarının gider yerlerini de gösterecek biçimde tutulması esastır.

10-99 GİDER YERLERİ

Gider yeri, üretim ve hizmetlerin yapıldığı ve maliyetlerin oluştuğu, örgütün bir birimini ya da birim içindeki bir yeri ifade eder.

Giderlerin planlanması, kontrol edilmesi ve bu giderlerin dengeli bir biçimde toplanıp dağıtılmasını sağlar.

Gider yerlerinin saptanmasında genellikle kuruluşların organizasyon şeması esas alınır.

Gider yerleri aşağıdaki gibi bölümlenir.

- Esas üretim gider yerleri

- Yardımcı üretim gider yerleri

- Yardımcı hizmet gider yerleri

- Yatırım gider yerleri

- Üretim yerleri yönetimi gider yerleri

- Araştırma ve geliştirme gider yerleri

- Pazarlama, satış ve dağıtım gider yerleri

- Genel yönetim gider yerleri.

Gider yerlerinin bölümlenmesinde yukarıda verilen gider yerleri gruplanması esas olmakla beraber, kuruluşların işletme faaliyet alanı ile faaliyetin teknolojik akımına uygun olarak açılacak gider yerleri, bu verilen ana grup başlıkları altında yer alabilir.

İkinci soru için, soru bence yanlış sorulmuş, eğer en uygunu olmuş olsaydı bir diğeri olmazdı. Seçim firmadan firmaya, karar alıcıdan diğer alıcıya göre değişiklik gösterir. Ayrıca 7/B gereksiz bir tanımlama. Muhasebenin vergiyle ilişkisinde doğmuş sanırım.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: 7/a VE 7/Bb Seçeneği Hakkında

buradaki ayrım MUGT' da, belirli bir işletme büyüklüğü ölçüsünü aşan işletmelerin 7/a yı bunun altında kalanların ise 7/b 'seceneği veya istemeleri halinde 7/ a yıda kullanabileceklerdir diyor .
ve burada 7/a yı kullananlar imalat defteri tutumak zorunda değilller ama 7/b seçeneğine göre kayıtlarını tutan işşletmelerin imalat defteri tutma zorunlluluğu var . bunlar birer ayrım.
 

Benzer konular

Üst