7 Gün 12 Şer Saat Personel Çalışması

Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
Firma bir personeli 7 gün 12 saat boyunca çalıştırabilir mi? Çalıştığımız firma 6 aydır böyle bir çalışma sistemi uyguluyor. Mesai ücretleri de vergi dilimine girmesi sebebiyle mesai uçup gidiyor. Bu durumda çalışan, firmadan tazminatlı çıkış isteyebilir mi?
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
6,009
Konum
izmir
Vergi dilimine girme ile fazla çalışma ücretinin uçup gitmesi arasındaki bağ nedir??

Fazla çalışma ücreti ödeniyor mu??
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
bordroya göre ödeniyor. Ancak mesai yapmadan çalıştığımıx dönemde daha fazla maaş alıyorduk.
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
24 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28717
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi
MADDE 5 – (1) Kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.
denilmekte. Yukarıda da bahsettiği gibi 12 saat çalıştırılıyorlar. Bu durum itibariyle tek taraflı sözleşme fesh edilebilir mi?
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
6,009
Konum
izmir
Çalışma başlangıç bitiş saatleri, ara dinlenme süreleri nedir o bayan çalışanların
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Olayımıza bağlı olarak;
a.fazla çalışma ücreti doğuyorsa(ki doğuyor)karşılığı ayrıca ödenmeli,ödenmiyor olması,bu noktadan sonra işciye fesih hakkı verebilecektir.
b.olayda iş süresinin 12 saat olduğu,normalde ara dinlenme süresi 1.5 saat,günlük fiili çalışmanın 10.5 saat(azami 11 saat olabileceği)anlaşılmaktadır.

Gece sürekli olarak, hergün (ara-mola dinlenme süreleri hariç)12 saat çalışan/çalıştırılan kadın işcinin,M.24/II-f bendine göre fesih yoluna gidebileceği düşüncesindeyim.
(olayımızda brüt ücret üzerinden anlaşma/ücret ödemesi sözkonusu ama bununla beraber aylık maktu(brüt) ücret üzerinden anlaşma/uygulama durumu da yok)
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
İş Kanunu’na göre bir çalışan haftada en fazla 45 saat çalışabilir. 270 saati geçen fazla çalışma yaptırılması söz konusu olamaz da denilmekte. POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM Madde 4 — İşçi postaları;
a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
denmekte ancak iş yeri 2 işçi postası çalıştırmakta.

Madde 7 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.
Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.
denmekte ancak bayan (evli, çocuklu) personeller 12 şer saat çalışmakta.

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi
Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.
denilmekte ancak gündüz vardiyasında 12 saat (08:00-20:00) çalışan personeli aynı günün gecesi 00:00 da iş başı yapması istenilmekte.

Hafta Tatili
Madde 11 — Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.
denilmekte ancak hafta tatili verilmemektedir.

Durum itibariyle;
Personel iş akdini tek taraflı fesh ederek ihbar, kıdem, izin vb. haklarını iş yerinden talep edip işten ayrılabilir mi?
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
bu kurumda çalışan personeller Türk Metal Sendikası üyesidir. yapılan iş ağır sanayi olarak geçmektedir. (Belki lazım olabilir düşüncesiyle paylaşma ihtiaycı duydum)
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
Bir başka durum ise; aynı kurum personelini vardiyalı sistemde 3 posta dönecek şekilde çalıştıran (standart çalışma düzeninde) kurum SGK primini 30 gün üzerinden yatırması gerekirken eksik gün (26 gün) gibi yatırmakta. Konuyu muhasebe birimine sorduğumuzda biz personeli saatlik çalıştırıyoruz denilmekte ve bu nedenle primleriniz eksik ödenmekte cevabı alıyoruz. Böyle bir uygulama durumu söz konusu olabilir mi?
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
15 er dk dan 2 defa çay molası, yarım saatten oluşan 2 defa yemek molası var.
Anlaşılan o ki,ara-mola dinlenme süresi 1.5 saat.

(işci haftanın her günü h.tatili kullanmaksızın sürekli çalıştırılamaz,ayrıca işin mahiyeti ve tehlike derecesine göre günlük çalışma süresi ve f.çalışma yapılamayacak işler ile f.çalışma yaptırılmayacak işciler noktası yönünde de inceleme yapmak olasıdır)
)
Fazla çalışma noktasında,7/24 faaliyet gösteren işyerlerinde,12-24 saat çalışma düzeninde,hafta tatili 1 gün,iş günü 6 gün üzerinden;
-günlük iş süresi........................................................12 saat
-ara dinlenme süresi ...................................................1.5 saat
-günlük (fiili) çalışma süresi.........................................10.5
-günlük f.çalışma süresi...............................................10-7.5=3 saat
-haftalık f.çalışma süresi...............................................6x3=18 saat
(başkaca açıdan........................................................10.5x6 gün=63 saat-45)18 saat)
-aylık f.çalışma süresi.....................................(ortalama) 4 haftax18=72(şimdi tam bu noktada ücret konusuna ilişkin aylık maktu ücretli çalışma var mı/yok mu,bu duruma da bakmak lazım, şayet var ise bu takdirde yıllık 270 saat üzeri çalışmaların f.çalışma olarak nitelendirilmesi gerekir,yok ise bazı hafta az,bazı haftalar daha çok çalışma yapılmayan bu olayda,haftalık 45 saati aşan çalışmaların f.çalışma olarak değerlendirilmesi gerekir)

Konumuza dönecek olursak,fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi/ödenmemiş olması durumu işciye(M.24/II-e ve f bendinin son cümlesi gereği)fesih hakkı verir,ancak fazla çalışma yaptığının ispatı işciye,ücretin ödendiğinin ispatı da işverene aittir.(bu noktada ücret bordroları,bordro veya ücret pusulasında işcinin imzası,ihtirazi kayıt düşülüp düşülmediği vs.noktalarıda var ama işveren ödemedi veya s.zaman izni de vermediyse ise zaten ispat edemeyecektir.)
 
Son düzenleme:

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Not.haftanın 7 günü(h.tatili kullanmaksızn/verilmeksizin)tam çalışılıyorsa,bu takdirde f.çalışma süresi daha da artacaktır.

Peki bu olayda, hiç hafta tatili/izni kullandırılmamış olan/kullanamayan işcinin,sözleşmeyi fesih hakkı doğmayacak mı?doğar ise h.tatilini hiç kullanmamış olma süresi(3-5-7 hafta,diğer ifadeyle 1-2-3 ay vs.gibi )ne kadarlık süreye ihtiyac/gerek olabiir?
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
İşe gelmek istemeyen (mesaiye) personele belge imzalatmaya çalışıyorlar.
İşin açıkçası ben yukarda bahsettiğim konunları gerekçe gösterip eşimin işi bırakması için yol arıyorum. Toplamda 8 senesi var bu iş yerinde.
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
6,009
Konum
izmir
Not.haftanın 7 günü(h.tatili kullanmaksızn/verilmeksizin)tam çalışılıyorsa,bu takdirde f.çalışma süresi daha da artacaktır.

Peki bu olayda, hiç hafta tatili/izni kullandırılmamış olan/kullanamayan işcinin,sözleşmeyi fesih hakkı doğmayacak mı?doğar ise h.tatilini hiç kullanmamış olma süresi(3-5-7 hafta,diğer ifadeyle 1-2-3 ay vs.gibi )ne kadarlık süreye ihtiyac/gerek olabiir?
bu kurumda çalışan personeller Türk Metal Sendikası üyesidir. yapılan iş ağır sanayi olarak geçmektedir. (Belki lazım olabilir düşüncesiyle paylaşma ihtiaycı duydum)
Sendikanın bulunduğu bir işyerinde hafta tatili kullandırılmadan çalışma yapılmasının mümkün olma ihtimali varmdırı sizce???
Bence hatalı tanımlama yapılıyor sn. üye tarafından.
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,862
Konum
ankara
Haklısınız,bu sürecte dikkatli olmalısınız,hatta bizim görüşlerimizle birlikte mahallinizdeki bir avukat il görüşerek sonuca gitmenizi tavsiye ederim.
kolay gelsin...
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
6,009
Konum
izmir
İşe gelmek istemeyen (mesaiye) personele belge imzalatmaya çalışıyorlar.
İşin açıkçası ben yukarda bahsettiğim konunları gerekçe gösterip eşimin işi bırakması için yol arıyorum. Toplamda 8 senesi var bu iş yerinde.
İmzalatılmak istenen belge içeriği nedir?

Eşinizden yıllık olarak fazla çalışma taahüt / onay yazısı alınmış mı ?
 
Üyelik
13 Ara 2014
Mesajlar
14
Konum
bursa
İmzalatılmak istenen belge içeriği nedir?

Eşinizden yıllık olarak fazla çalışma taahüt / onay yazısı alınmış mı ?

yıl başında tüm personele fazla çalışma için belge imzalattırılıyor. Kanunda da bahsedildiği üzere en fazla 270 saat çalıştırabilir denilmekte. Üzerinde bir çalışma yapması bu durumda kanuna muhalefet etmek anlamına gelmiyor mu?
 

keremcem

Fenomen Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
6,009
Konum
izmir
yıl başında tüm personele fazla çalışma için belge imzalattırılıyor. Kanunda da bahsedildiği üzere en fazla 270 saat çalıştırabilir denilmekte. Üzerinde bir çalışma yapması bu durumda kanuna muhalefet etmek anlamına gelmiyor mu?
Ücreti ödeniyorsa, muhalefet anlamına gelmiyor ne yazık ki.

Eşiniz her vardiya değişiminde 1 gün izin kullanmıyor mu?
gündüz vardiyasında çalışma hangi gün bitiyor, gece vardiyasına hangi gün başlıyor??
 
Üst