zirve

7033 Sayılı Kanun İle İlgili (osb Kanunu Ve Emlak Vergisindeki Değişiklik)

Üyelik
7 Ağu 2017
Mesajlar
1
Konum
istanbul
Merhaba ,

Tekirdağ ili Ergene havzasındaki bir OSB'de belki ileride durumlar düzelir ümidi ile bir yer alacağım.Mart ayından beri gerek firma gerek OSB yöneticileri ile görüşüyoruz.

Kanundan çıkmadan önce OSB yönetiminin bizden talepleri şöyleydi ,

1-1-yönetim kurulu kararımız var metrekaresine x tl üzerinden bağış yapacaksın ki bizde sana uygun yazısı verelim dediler . tapu dairesine sordum o yazıyı getirmezsen devir işemi gerçekleşmez dediler.

2-Firma 12 sene kadar önce bu yeri arsa olarak şahıstan almış.OSB yönetimi ve diğer devlet kurumu 8 dönüm kadar arsayı , yatırım yapacağız , yol yapılacak denerek bila bedel yerin terkini istemiş.Şimd biz bu tesise talip olunca buranın 3 dönümünü size metrekaresini y dolardan satalım dediler.

3-Zamanında inşaat aşamasında alt yapı ,su artıtım tesisi için de epeyice bir bağış alınmış .(700 .000 usd karşılığı tl).Şimdi bu kurulan tesisin % 7'si kadar sahibiymiş.

Malumunuz üzere 7033 sayılı kanun çıktı .

1-Madde 46 "OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili olarak katılımcılardan bağış adı altında bedel talep edemez."

2-Madde 49 -562 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine “Bakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “satışı takip eden ayın ilk haftası içerisinde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Parsel birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı, arıtma tesisi maliyeti, genel idare giderleri ve yatırım ile ilgili cari giderlerden oluşan toplam yatırım tutarının 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı ile güncellenerek toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Bulunan birim maliyetinin %25 fazlasını geçmemek üzere parsel birim satış fiyatı belirlenir. Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde yatırım tutarları ve diğer masraflar tahmini olarak hesaplanır ve kalan harcamalar için taahhütname alınır. Bu şekilde hesaplanan parsel birim maliyeti sonraki yıllar için yeniden değerleme oranlarına göre güncellenir.”

4-madde 10 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

şimdi ,

1- madde 46'ya göre bağış kaldırıldığına göre OSB bağış talebinden vaz geçmesi gerkmez mi ?

2- madde 49'a göre OSB tesisin bulunduğu parselde bilabedel/bedava aldığı 3 dönüm kadar yeri ücretsiz olarak geri vermesi gerekmiyor mu ?

3-Zamanında yapılan harcamalara katkı sebebiyle sahip olunun arıtma tesilerindeki % 7'lik pay eğer alırsak bize geçmeyecek mi ?

Eğer olmazsa mahkemeye gidip 4-10 sene sürecek hak arama savaşına mı gireceğiz ? yoksa biz mi kanunu yanlış okuyoruz ?

4-Madde 10'a göre OSB'ledeki binalar /tesisler emlak vergisinden güya muaf , gelin görün öyle değil, bilgi alamak için istanbul Tuzla belediyesi emlak vergisi birimiyle görüştüğümde orası muallak , eğer ilgili yer Kiraya verilmişse Muafiyet Söz Konusu değil dediler . yine her sene emlak vergisi ödersiniz dediler.

Siz değerli üyelerin görüşünü almak isterim.

saygılar , teşekkürler .
 
Son düzenleme:
Üst