7143 Sayılı Kanun Kasa Eksikliği

Üyelik
29 Eyl 2010
Mesajlar
61
Konum
ankara
merhaba ; 7143 sayılı kanunda mali kayıtlarda kasa eksikliği olduğu için pasif hesaplarda rakamlar var. varlık barışından yararlanabilirmiyiz ?

iyi çalışmalar
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,509
Konum
İstanbul
Merhaba
Varlık barışından kanunda belirtildiği şekilde faydalanmanız mümkündür.kayıtlarda yer almayan varlıklarınızı bu şekilde işletme aktifine alarak ve daha sonra da yine yasal belgelerle ibraz edilecek şekilde bahsettiğiniz pasif hesaplara ödemeler yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.
Diye düşünüyorum.Yinede yanlışım varsa,arkadaşlar lütfen düzeltsinler (benim yapmadığım bir uygulama)

Alıntıdır.

H) VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ.

Bu Kanunun 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasında Varlık Barışı konusuna yer verilmektedir.

1) Varlık Barışı düzenlemesi kapsamına giren varlıklar:

Varlık Barışı düzenlemesinin kapsamına;

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile,

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiyede bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde ettikleri bazı kazançları

girmektedir.

2) Yurt dışında bulunan varlıklar:

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiyedeki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

Bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiyeye getirilmesi veya Türkiyedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

Ayrıca;

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 18/05/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiyeye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecektir.

18/05/2018 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 18/05/2018 tarihinden önce Türkiyeye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecektir.

213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu düzenleme kapsamında Türkiyeye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

3) Yurt içinde bulunan varlıklar

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiyede bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilecektir. Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecektir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir.

4) Vergi ödemeksizin uygulamadan yararlanma

31/7/2018 tarihine kadar yurt dışındaki varlıkların bildirilerek Türkiye'ye getirilmesi ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir vergi tarh edilmeyecektir. Bu tarihten sonra getirilen veya deftere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak %2 vergi tarh edilecektir.

5) Ödenen vergilerin gider yazılamaması

Bu düzenleme kapsamında ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden mahsup edilemeyecektir. Türkiyeye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
 
Son düzenleme:

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları (işletmenin sahip olduğu ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan) bu varlıkları 7143/10 maddesinin on üçüncü fıkrası kapsamında beyan edebilirsiniz ancak karşısına özel bir fon hesabı açmanız gerekiyor.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Ama durumunuz tam olarak nedir anlayamadım ama kasa ve ortaklardan alacak hesabının düzeltilmesi de mümkün. 7143/6 m. kapsamında.
 
Üst