91 ve 95 Nolu Tebliğ Hakkında Henüz Konuşulmayanlar

Üyelik
28 May 2007
Mesajlar
47
Konum
iZMİR
Herkeze iyi günler iyi çalışmalar dilerim.
91 nolu tebliğin "Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri" paragrafında bahsi geçen işleri yapıp müşterilerimize tevkifatlı faturalar düzenlemekteyiz. Sorunum 1000 Ytl'yi geçen iade alacaklarımın v.d.sinden mahsubunu istediğimde, daire 1000 ytl'yi geçtiği için teminat mektubu istemekte. Kendilerine teminat mektubuna göre değil de inceleme raporuna göre iade işlemini yapın dediğimizde ise mahsup dilekçesinin veridiği tarih değilde inceleme raporunun tarihini dikkate alırız gibi şeyler söylemekteler. Kısaca Ek2 mahsup dilekçesini verip (dilekçe tarihi geçerli olmak kaydıyla) çeşitli vergilerimize mahsubunu isteyemez miyiz?
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
24
Ynt: 91 ve 95 Nolu Tebliğ Hakkında Henüz Konuşulmayanlar

Merhaba,
Teminatsız ve İncelemesiz Mahsuben İade 01/08/2005 den itibaren 91 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümünde düzenlenen tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının "kendi vergi borçlarına" mahsubunu isteyen mükelleflerin 1.000.-YTL'yi (1.000.-YTL dahil) aşmayan mahsup talepleri, ilgili belgelerin tamamlanmış olması şartıyla, inceleme raporu ve teminat aranılmaksızın yerine getirilecektir (95 nolu tebliğ).
önünüzde ikiyol var.
1- Teminat mektubu verirseniz vergi dairesinin incelemesi tamamlandıktan sonra dilekçe tarihi itibari ile mahsubunuz yerine getirilecektir.
2- YMM raporunun vergi dairesine verildikten sonra raporda belirtilen tutar kadar daha sonraki vergi borçlarına mahsubunu isteyebilirsiniz.
Yeminli mali müşavir raporunun vergi dairesine tesliminden evvel boçlarınıza mahsup dilekçesi verirseniz mahsubunuz yerine getirilmez.
 
Üyelik
28 May 2007
Mesajlar
47
Konum
iZMİR
Ynt: 91 ve 95 Nolu Tebliğ Hakkında Henüz Konuşulmayanlar

Sayın Ayhan ÇALÇI öncelikle yanıtınız için teşekkür ederim. Vergi dairelerinin şu anki uygulamaları da bildirdiğiniz üzeredir.89,91,95 tebliğlerde iadeyi düzenleyen hükümlerde hep "teminat mektubu veya inceleme raporu" ibaresi geçmektedir. Burada mükellefe seçme hakkı tanınmış olup:
- Teminat mektubunu verir iade işlemini hemen sonuçlandırır
- Veya dilekçesini verir inceleme raporuna göre işlemini sonuçlandırır.(Teminat mektubunu aranan belgeler içinde göremedim.)
Dairenin 1000 Ytl üzerindeki iadeler için teminat mektubu verilmemesi durumunda iade talep tarihinin dilekçe tarihi değil de inceleme raporu tarihini kabul etmesinde sizce de bir yanlışlık yok mu?
 
Üst