zirve

A.Ş.de Hisse Senetleri

Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Slm Kolay Gelsin
A.Ş.de nama ve hamiline hisse senetleri ne demektir yani bir örnekle
normal aile şirketlerinde işte 1000000 tl sermayeli 950000 ....kişinin gibi yani butür firmalarda hangi hisse senedi olmuş oluyor örnekle açıklayabilirmiyiz
benim anladığım örnek verdiğim nama yazılı
hamiline ise halka açık firmalarda olur diye biliyorum
Teşekkürler
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: A.Ş.de Hisse Senetleri

Nama senetler ortaklar pay defterine işlenmiş,kişinin sahibinin kimliğinin belirtildiği senetlerdir.Hamiline ise dediğiniz gibi yönetim kurulu kararı ile senedin sermayeye denk gelen tutarının ortaklar tarafından şirkete ödenmesi halinde çıkarılabilir.Bu senetleri elinde bulunduran sahibi dir.Nama yazılılarıda devir esnasında arkasına ciro ederek pay defterine işleyerek ve tabiki yönetim kurulu kararı alarak el değiştirmesini sağlayabilirsiniz.Bu arada yönetim krulunun aldığı aksine bir hüküm yoksa nama yazılı senetleri bastırma mecburiyeti yoktur.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: A.Ş.de Hisse Senetleri

Anonim şirketin koşulları
Anonim şirket bir ünvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan ortakların sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlı olan bir sermaye şirketidir.
Anonim şirketin kurulabilmesi için en az beş kurucu ortak (Özel kanun hükümlerince kurulanlar hariç) ve asgari 50.milyar (19/01/2002 BKK_2001/3500) lira sermaye gerekiyor. Anonim şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra normal işlem, ortaklık paylarını gösteren, Hisse Senetlerinin çıkartılması ve hak sahiplerine dağıtılmasıdır. Ancak uygulamada, özellikle aile şirketleri başta olmak üzere anonim şirketlerin çoğunun hisse senedi çıkartamadığı bazı şirketlerin de, hisse senedi yerine geçen (geçici olarak), 'ilmühaber' çıkardığı görülmektedir. Bundan dolayı; Anonim şirketlerde hisse devrini aşağıdaki üç ana başlık altında toplayarak inceleyebiliriz.

Hisse senetlerinin devri
Anonim şirket ana sözleşmesinde aksi yönde bir hükmün bulunmaması halinde, hisse senetlerinin nama yazılı olarak çıkartılması gerekiyor. Ancak, Türk Ticaret Kanunu 409. maddesince, hisse senetlerinin, nama yazılı olarak düzenlenebildiği gibi, hamili adına düzenlenmesi de mümkün bulunuyor. Fakat, bedelleri tamamen ödenmemiş olan sermaye payları için hamiline yazılı hisse senedi veya ilmühaber çıkartmak mümkün değil. Sermaye payları ödenmemiş ortaklık payları için çıkartılan hisse senetleri geçersiz olup, bu hisse senetlerini devir alan iyi niyetli üçüncü kişilerin, tazminat isteme hakkı vardır.

Nama yazılı hisse senedi devri
Nama yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senedinin arkası ciro edilerek, senedi devir alana teslimi ile gerçekleşiyor (TTK Md. 416), Ancak, bu devir işleminin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için şirketin pay defterine yazılması gerekiyor.
Pay defterlerine yapılan bu kayıtlar, hisse devirlerinin şirkete karşı ileri sürülebilmesi için, açıklayıcı nitelikte olan bir şekil şartı. Pay defterine yapılan kayıtların geçerli bir devir işlemine dayanması gerekir. Pay defteri resmi bir sicil olmadığından, geçersiz bir pay devrinin pay defterine kaydedilmesi hisse devri alanı pay sahibi yapmaz.
Yönetim kurulu ana sözleşme hükümlerine aykırı olarak yapılan hisse devirlerini pay defterine kaydetmeyebilir. (TTK. Md. 418)
Örneğin; şirket ana sözleşmesinde hisse devirlerinin yalnızca doktor ünvanına sahip kişilere yapılabileceği belirtilmiş olduğu halde, öğretmen ünvanına sahip olan birine yapılan hisse devrini, yönetim kurulu pay defterine kaydetmeyebilir.

Hamiline yazılı hisse senedi devri
Hamiline yazılı hisse senedinin devri, hisse senedinin devir alana teslimi suretiyle gerçekleşmektedir. Senetlerin üçüncü sahsa teslimi şirket ve üçüncü kişilere karşı, hisse devri hükmündedir. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devrinde hisse senedinin tesliminden başka ciro veya benzeri herhangi bir işleme gerek bulunmamaktadır.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: A.Ş.de Hisse Senetleri

Yani
örnek olarak verdiğim nedir
A.Ş. kuruluyor 5 ortaklı 1000000 tl sermayeli
1.kişi...950.000 tl sermayeli
2.kişi... 30.000 tl sermayeli
3.kişi... 10.000 tl ser.
4.ve 5.kişiler 5.000 tl sermayeli
kuruluyor ortada hisse senedi felan yoktur yani neredeyse tüm A.Ş.ler böyle bu örnek verdiğm heralde nama yazılı hisse senedi çünkü sermayenin ne kadarı kime ait belli
hamiline nasıl oluyor örnekle açıklarsak ve verdiğim örnek nama yazılımıdır
Teşekkürler
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: A.Ş.de Hisse Senetleri

Sermayeyi artırıp, tamamını ödeyip, bu tutar kadar hisse senedini hamiline olarak çıkarıp piyasaya sürerler.Tabiki birinci şart kurul kararı.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: A.Ş.de Hisse Senetleri

-Hamiline hisse senedi çıkarabilmeniz için SPK bünyesine ve SPK mevzuatına dahil olmanız gerekİRMİ YANİ HAMİLİNE HİSSE SENEDİ HALKA AÇIK ŞİRKETLERDE olur doğrumudur
-Nama yazılı hisse senedi nasıl olur benim örnekteki sermayenin kimlerde olduğu belli olan ve ortada hisse senedi (kağıt )olarak olmayan mı nama yazılı olur yoksa nasıldır
 
Üst