A.Ş. Hisselerinin Devri Hk.

Üyelik
17 Şub 2015
Mesajlar
3
Konum
istanbul
Merhabalar

Şirketimiz iki ortaklı bir anonim şirketinin hisselerinin %100ü alacak. Bu nedenle yapılması gerekenler evraklar konusunda bilgi alabilirmiyim. Şirket sermayesi ödenmiştir.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,895
Konum
ADANA
Hisseleri alacak şirketin yönetim kurulu kararı alması gerekir.
100 TL. Sermayeli x Şirketinin, 50 TL. Nominal kıymetindeki hissesine sahip A kişisinin hisselerinin ..... TL. bedelle, 50 TL. Nominal kıymetindeki B kişisinin hisselerinin .... TL. bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. gibi. Not: Hisse senetleri nominal kıymetin üzerinde satın alınabileceği için ...... TL. olan kısma satın alma bedelleri yazılır.
Hisseleri satılan şirketin yönetim kuruluda bu satışa onay verdiğini gösteren YKK alır ve pay defterine kaydeder.
Anonim şirket hisse devirlerinin ticaret siciline tescil edilme zorunluluğu yoktur.
 
Üyelik
19 Ocak 2015
Mesajlar
48
Konum
İstanbul
Y.K Kararı alınacak. Eski durum ve değişiklik sonrası yeni durum karara yazılacak. pay defterine işlenecek. eğer istenirse noterde devir sözleşmesi yapılıp tescil ve ilan ettirilebilir.

Tescil ve ilan zorunluluğu yoktur.
 
Üyelik
27 Şub 2009
Mesajlar
87
Konum
manisa
  1. icaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
  2. Hisse devrine dair yönetim kurulu kararı noter onaylı 2 adet
  3. Nama yazılı hisseleri devir eden veya devir alan ortakların bu işlemini gösterir pay defterinin ilgili sayfasının sureti (noter onaylı 1 adet)
  4. Hisse devir sözleşmesi aslı (Hisse devir Ferağnamesi) (1 Adet)
  5. Şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğu, tek pay sahibinin adı, soyadı, yerleşim yeri (ikâmetgahı), vatandaşlığı, Türk vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarasının belirtildiği yönetim kurulu kararı (noter onaylı 2 adet) Kararda ayrıca devre muvafakat edildiği belirtilir.
Not 1: Ayrıca yabancı uyruklu pay sahibinin noterden onaylı, türkçe tercümeli pasaport sureti ile ikamet adresi Türkiye’ de ise ikamet teskeresi eklenmelidir.Not 2: Tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (TTK M. 408/3)Not 3: Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. (TTK. M.338/2) MEVCUT ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ESAS SÖZLEŞMEDE YAZILI SAYIDAN FARKLI BİR SAYIDA SEÇİLECEKSE VEYA YÖNETİM KURULUNA DIŞARIDAN HERHANGİ BİR ÜYE GİRECEKSE ESAS SÖZLEŞMENİN İLGİLİ MADDELERİNDE TADİL YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. Örn.:YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ :Madde7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek ( 3 ) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. İbaresiŞirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri dairesinde ortaklar arasından veya dışarıdan seçilecek ....... üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür" şeklinde tadil edilir.
 

Benzer konular

Üst