AGİ Yüzde Oranları Lazım ?

yken

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Ara 2012
Mesajlar
335
Konum
istanbul
Rakamlar değil de mesela Bekar için %50, Tek çocuklu %60 örneğindeki yüzde oranlarını gösteren resmi bir yazı mevcut mu acaba?
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,897
Konum
izmir
193 sayılı Kanunun mülga 32. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde ;

"Asgarî geçim indirimi"
MADDE 32 – Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır.
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
Asgarî geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir."
 

yken

Katkı Sunan Üye
Üyelik
21 Ara 2012
Mesajlar
335
Konum
istanbul
Bu oranlar doğru mu?

50,00 Bekar
60,00 Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz
50,00 Evli eşi çalışan ve çocuksuz
67,50 Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
57,50 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
75,00 Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
65,00 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
85,00 Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
75,00 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
85,00 Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
80,00 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
85,00 Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır
85,00 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu
 
Üst