Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği Kuruluşu

muku82

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2007
Mesajlar
229
Konum
BURSA
Ağız ve dış sağlığı polikliniği kuruluşu yapılmak isteniyor. Bu polikliniğin kuruluşunda özel şartlar var mıdır?

1) En az iki dış hekimi olması gerekiyormuş .

Sorum şudur Adi Ortaklık olarak kurula bilirleri mi?

Şirketin türü ne olmalıdır böyle bir zorunluluk var mı?

Yardımlarınızı rica ediyorum..
 
Üyelik
13 Mar 2019
Mesajlar
14
Konum
ANKARA
Ağız ve dış sağlığı polikliniği kuruluşu yapılmak isteniyor. Bu polikliniğin kuruluşunda özel şartlar var mıdır?

1) En az iki dış hekimi olması gerekiyormuş .

Sorum şudur Adi Ortaklık olarak kurula bilirleri mi?

Şirketin türü ne olmalıdır böyle bir zorunluluk var mı?

Yardımlarınızı rica ediyorum..

Merhabalar;
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik var.Detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederim.Fiziki şartlar vs.çok detaylar içeriyor.Sorunuz ile ilgili yönetmeliğin ilgili maddeleri;

Poliklinik ve muayenehane
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.

(2) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.

Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) (Değişik ibare:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. (Mülga cümle:RG-1/10/2019-30905) (…)

(2) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından müştereken açılır ve işletilir.

(3) Tıp merkezi işleteni tabibin veya işleten şirket ise şirket ortağı olan tabibin/diş tabibinin ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp merkezinin işletilmesine izin verilir. Ölen tabip aynı zamanda tıp merkezinin mesul müdürü ise, en geç on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek tabip kalması halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…) (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) veya muayenehaneye dönüştürülür.
 

muku82

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Eyl 2007
Mesajlar
229
Konum
BURSA
Merhabalar;
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapan Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik var.Detaylı olarak incelemenizi tavsiye ederim.Fiziki şartlar vs.çok detaylar içeriyor.Sorunuz ile ilgili yönetmeliğin ilgili maddeleri;

Poliklinik ve muayenehane
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) A tipi poliklinik, en az iki tabip tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan; B tipi poliklinik ise en az iki tabip tarafından müştereken işletilebilen sağlık kuruluşudur. (Ek cümle:RG-21/3/2014-28948) Poliklinikte asgari iki tabip kadrosu bulunur.

(2) (Değişik:RG-25/9/2010-27710) Muayenehane, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere müstakilen açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan ve bu Yönetmelikte tanımlanan tıbbi işlemlerin yapılabildiği sağlık kuruluşudur.

Sağlık kuruluşu açmaya ve işletmeye yetkili kişiler

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-11/7/2013-28704) (Değişik ibare:RG-1/10/2019-30905) Tıp merkezi, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığı veya en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilir. (Mülga cümle:RG-1/10/2019-30905) (…)

(2) (Değişik:RG-21/3/2014-28948) Poliklinik, mesleğini serbest icra etme hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından müştereken açılır ve işletilir.

(3) Tıp merkezi işleteni tabibin veya işleten şirket ise şirket ortağı olan tabibin/diş tabibinin ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar hesabına en fazla beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında tıp merkezinin işletilmesine izin verilir. Ölen tabip aynı zamanda tıp merkezinin mesul müdürü ise, en geç on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe bildirilir ve 16 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(4) Poliklinik ortaklarından olan bir tabibin ölümü ve iki veya daha fazla tabibin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde üçüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek tabip kalması halinde, üç ay içinde tabip ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son verilir (Mülga ibare:RG-21/3/2014-28948) (…) (Ek ibare:RG-30/1/2015-29252) veya muayenehaneye dönüştürülür.
Çok teşekkür ederiz..

Sağlık bakanlığının Adi ortaklık ile kurulan poliklinik hizmetlerine onay vermediği dönemler olmuş. Bu hala geçerli mi bilgisi olan var mı?
 
Üst