Akademik Personelin Verdiği Hizmetin Giderleştirilmesi

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Merhabalar,
Akademik personelim, memurum. Bir firmaya bir program yazdım ve giderleştirilmesi için araştırmalarımda gider pusulasından bahsedilmiş.
Tekrarlamazsa olabilir denilmiş. Firma gider pusulası düzenleriz dedi. Firma ve benim açımdan ayrı ayrı değerlendirirsek problem oluşturacak bir durum söz konusu mudur?
Sonuçta memur şirket kuramaz vs vs.

Soruyu genelleştirecek olursak devlet memuru bu tarz hizmetleri şirketlere verdiğinde, danışmanlık hizmeti olabilir mesela, şirketler gider pusulası mı düzenlemeli midir? Ya da yeni kanunlarda bununla ilgili farklı bir düzenleme var mıdır? Ya da şu an için devlet memuru maaşının dışında ek kazanç edinemez mi :) ?

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,


Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı1)Madde 28

–


(Değişik: 30/5/1974-KHK

-


12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi

müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak

olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).(Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38

md.)Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek

kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf

üniversitelerinde çalışamaz.(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.)Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuşyardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri

görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu

yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı

oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

İyi Günler.


 
Son düzenleme:
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
O zaman en uygunu gider pusulasını bir tanıdık adına kestirmek olacak. İnş, kanun da bir değişiklik olur da böyle katekullilere hiç gerek kalmaz.
Teşekkür ederim.
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Konuya KDV ve GVK yönü ile alalım,

KDV madde. 1/1'e göre,

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica] Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, [/FONT] katma değer vergisine tabii olduğu belirtilmiş burada ayırıcı nokta süreklilik arz etmesi durumunda KDV mükellefiyetliği tesis ettirilmesi gerekir.Arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanlar KDV mükellefiyeti tesis ettirmesine gerek yoktur.

GVK madde. 18,

(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*) Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.(**)

İlgili kanun maddesinde gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

GVK madde.94'de sayılan kişi veya kuruluşlar tarafından KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.GVK madde.94 sayılan kişi,kurum ve kuruluşlar GVK madde.18 ,

(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayılı Kanunun 4'üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*)

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.
Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.
Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.(**)

kapsamına giren kişilere yapılan ödemeler GV stopaj tutarı dahil edilerek yapılan hizmetin bedeli üzerinden KDV hesaplanarak sorumlu sıfatı ile beyan edilerek ödenmesi gerekir.

GVK madde.18 verilen hizmetlere karşılık serbest meslek faaliyetini GVK madde 94'te bildirilmiş olan kişi kurum ve kuruluşlara yapanlar GVK madde 18'den sorumluluk uygulamasından yararlanabilmesi için,

GVK madde.18 de belirtilen işlemlerden ibaret olması,GVK madde 94'te belirtilen kişi kurum ve kuruluşlara yapılması,

Bu durumda vermiş olduğunuz hizmet 657 sayılı Devlet Memururlar Kanununda belirtiğildiği için kendiniz bu hizmeti veremeyeceğiniz gibi bu hizmeti vermeniz durumunda gider pusulası eşiniz çocuğunuz yada bir tanıdığınız adına düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır bu kısım ise GVK madde.18'de belirtilmiştir.

İyi Günler.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,


Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı1)Madde 28
(Değişik: 30/5/1974-KHK

-


12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975-1897/1 md.)Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi

müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak

olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).(Ek cümle: 8/8/2011-KHK-650/38

md.)Memurlar, meslekî faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek

kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf

üniversitelerinde çalışamaz.(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011-KHK-650/38 md.)Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu

kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla kurulmuşyardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri

görevleri, özel kanunlarda belirtilen görevler ile kurumundan izin alınmak kaydıyla yapılan insanî ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar bu

yasaklamanın dışındadır.
Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı

oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

İyi Günler.


Akademik personel 657 sayılı Kanuna değil, 2547 sayılı Kanuna tabidir. 2547 sayılı Kanuna göre durumu değerlendirebilmek için soruyu soran kişinin profesör, doçent, yard.doç, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarından hangisine tabi olduğunu bilmemiz gerekir.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Akademik personel 657 sayılı Kanuna değil, 2547 sayılı Kanuna tabidir. 2547 sayılı Kanuna göre durumu değerlendirebilmek için soruyu soran kişinin profesör, doçent, yard.doç, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi kadrolarından hangisine tabi olduğunu bilmemiz gerekir.
Merhabalar, kadrom uzman kadrosudur.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
2547 sayılı Kanunun 36'ncı maddesinin (c) bendinde "aylıklı öğretim yardımcılarının en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlü" olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm dışında Kanunda başkaca bir hükme yer verilmemiştir. Bu halde; 2914 sayılı Kanunun 20'nci maddesinde yer alan; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü gereğince 657 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Yani sizin için 657 Sk md.28 geçerlidir.

Fakaaat; Devlet Personel Başkanlığının 16/10/2006 tarih ve 20104 sayılı mütalaası uyarınca memurun resim heykel gibi sanatla uğraşması sonucu elde ettiği eserlerini satması, kitap telif etmesi de tacir veya esnaf sayılmasını gerektirmeyecek faaliyetlerdir. Dolayısıyla memur 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabilir ve bunlar ticari faaliyette bulunma ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı kapsamında değerlendirilemez. Yani eğer üreteceğiniz yazılım 5846 sayılı Kanun kapsamında telif hakkı ile korunan bir eser ise, kamu personel mevzuatı açısından en ufak bir sakınca bulunmamaktadır.

Bu açıklamalarımla konuyu izah edebildiysem, bir sonraki mesajımda olayı vergi hukuku açısından değerlendireceğim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Yani eğer üreteceğiniz yazılım 5846 sayılı Kanun kapsamında telif hakkı ile korunan bir eser ise, kamu personel mevzuatı açısından en ufak bir sakınca bulunmamaktadır.
Merhaba, yaptığım yazılımın telifi için herhangi bir yere kayıt yaptırmadım, sonuçta yaptığım yazılım 1250TL tutarında küçük bir yazılım.

Telif Haklar Genel Mdrl bu sayfada da böylle bir bilgi var.

"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur.
Ancak eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla bazı işlemlerin yapılması mümkündür."

Aslında bu öğlen gider pusulasını sabahki cevaplara istinaden amcaoğlum adına kestirdim.

Sonuç olarak şuan da firma için ya da benim/amcaoğlum adına bir problem olma ihtimali var mıdır? Var ise gider pusulasını iptal ettirip farklı bir yol bulmaya çalışayım.

Teşekkür ederim.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Zaten dikkat ederseniz "telif hakkı tescil edilmiş" olan demedim, "telif hakkı ile korunan eser" dedim. Sizin de ulaştığınız bilgiye göre zaten telif hakkı tescil edilmese bile FSEK'ya göre koruma altındadır.

Gider pusulası meselesine gelince keşke bu kadar acele etmeseydiniz, hele 1.250.-TL için. O gider pusulasına pzt günü iptal ettirin,sizin adınıza doğru ve düzgün bir gider pusulası kessinler. Yazılımı alacak şirketin gelir vergisi stopajı yapması gerekiyor buna dikkat edin, gerçi dikkat etmeseniz de sizin bir sorumluluğunuz yok, şirket stopajı yapmakla yükümlü. Ama amcaoğlu adına gider pusulası düzenletmek son derece riskli, sakın yapmayın böyle bir şey.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Zaten dikkat ederseniz "telif hakkı tescil edilmiş" olan demedim, "telif hakkı ile korunan eser" dedim. Sizin de ulaştığınız bilgiye göre zaten telif hakkı tescil edilmese bile FSEK'ya göre koruma altındadır.

Gider pusulası meselesine gelince keşke bu kadar acele etmeseydiniz, hele 1.250.-TL için. O gider pusulasına pzt günü iptal ettirin,sizin adınıza doğru ve düzgün bir gider pusulası kessinler. Yazılımı alacak şirketin gelir vergisi stopajı yapması gerekiyor buna dikkat edin, gerçi dikkat etmeseniz de sizin bir sorumluluğunuz yok, şirket stopajı yapmakla yükümlü. Ama amcaoğlu adına gider pusulası düzenletmek son derece riskli, sakın yapmayın böyle bir şey.
Merhaba, yazılımı amcaoğlum yapmış gibi düşüneceğiz artık. İptali için şöyle bir bilgi var : "Hatalı belge aslına iliştirilip üzerine "İPTAL" yazılarak iptal edildikten sonra sonradaki belge doğru olarak düzenlenmelidir." Şimdi ücretde vs değişiklik olsa neyse de, soyad aynı isim,adres değişecek filan daha çok dikkat çeker. Bunu bu şekilde bırakayım artık,,

Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Şuan boşta, bir yere evraklarını verdi bikaç haftaya işbaşı yapıcak.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Elektrikçi, yok herhangi bir bilgi birikimi malesef,,
İşini birazcık bilen bir vergi müfettişi bu olayı kabak gibi ortaya çıkartır, ve yakalanırsanız hem siz, hem o şirket, hem de amcaoğlunuz VUK md.359/b ve 360 maddesi uyarınca 3 ila 5 sene hapis cezası ile yargılanırsanız.

Siz nasıl yazılım konularında uzman iseniz, biz de bu işlerde uzmanız. Biraz bize kulak veriniz.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
8
Haklisiniz, aslinda aciklama olarak elektrik bakim vs. yazin dedim ama dikkate almadilar, pazartesi gideyim de adamakilli duzelttireyim ozaman. Tesekkurler aydinlatiginiz icin.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
koray üstadım burda uzman arkadaş vergiden muaf esnaf durumuna mı giriyor ? stopaj var dediniz.
GVK md.9 uyarınca vergiden muaf esnafa girmiyor, ama GVK md.18 uyarınca serbest meslek kazançlarında telif hakları istisnasına giriyor. Ki GVK md.18 söz konusu olduğunda GVK md.94/2-a uyarınca %17 oranında gelir vergisi tevkifatı söz konusudur.
 
Üst