Akaryakıt İstasyonları Fatura Düzenlemesi

Üyelik
14 May 2017
Mesajlar
7
Konum
adana
Biraz uzun yazıyorum ama lütfen bilgilerinizi paylaşmanızı rica ediyorum.

Akaryakıt firmalarının ödeme kaydedici cihaz fişlerini faturaya dönüştürmeleri hakkında 68 seri nolu tebliğin 2. bölümünün c kısmında
c) Taşıt tanıma, müşteri tanıma vb. sistemler olmaksızın müşteriler ile akaryakıt dağıtım şirketleri veya istasyon işletmecileri arasında yapılan özel anlaşmalara dayanılarak, gerçekleştirilen satışlarda toplu fatura düzenlenmesi uygun bulunmuştur denilmekte.

Sorum şu ki burada bahsedilen özel anlaşmalara dayanılarak derken nasıl bir anlaşmadan bahsediliyor. Her müşteri ile yapılabilcek basit bir anlaşma mıdır bu?

Yine aynı tebliğin 1. bölümünde

Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için 520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür. denilmektedir.
Fatura düzenleme ile ilgili şartlar olmasına karşın özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar denilerek toplu fatura düzenlenmesinin önü açık bırakılmış oluyor Eger basit bir anlaşma ile yapılıyorsa.

2. Bir sorum ise yine konu ile ilgili 370 sıra nolu Vuk tebliğinde belirtilen

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna(1) göre akaryakıt pompaları (LPG dahil) ödeme kaydedici cihazlara bağlanan istasyonlarda, akaryakıt satın alan motorlu taşıtlara ait plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlar tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlamak üzere; taşıtlar, pompalar ve ödeme kaydedici cihazlara takılacak ve kullanılacak ünitelere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, pompaları ödeme kaydedici cihazlara bağlanan istasyonlarda elle plaka bilgisi girilmesinin gecikmelere yol açtığı, ödeme kaydedici cihaza (bilerek veya bilmeyerek) farklı plaka bilgisi girildiği anlaşılmıştır.

denilmekte burada amaçlanan

Farklı plaka girilmesini engellemek yanlışlık yapılmasını önlemek olduğundan bahsedilmekte uygulamanın başlaması hakkında ise

akaryakıt istasyonlarına sistemi oluşturan ünitelerin montajı ile taşıt kimlik birimlerinin programlanması ve taşıtlara montajına dair süreler Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

denilmekte.

Bu uygulama halkında bir duyuru oldu mu Bu teblig hükümleri uygulanıyor mu?

Yine 383 sıra nolu teblig de de benzer konular var fakat bununla ilgili uygulama bir teblig ile duyurulacaktir deniliyor.

Bu konuda bilgilerinizi paylaşmanızı rica ederim.
 
Üst