Alt ?Asıl İşverenlik İlişkisinin Asli ve Biçimsel Şartları

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,665
Konum
İSTANBUL
Alt ?Asıl İşverenlik İlişkisinin Asli ve Biçimsel Şartları


Alt-asıl işverenlik ilişkisinin geçerli olabilmesi için asli şartlar olarak;

Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde kendi işçileri de çalışıyor olacak.
Alt işverene verilen işin, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olması gerekecek. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olacak.
Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırıyor olacak.
Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olacak.
Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmayacak. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin sonradan tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmeyecek.

Kendi işçileri ve yönetim organizasyonu ile mal veya hizmet üretimi yapan asıl işveren yaptığı işin bir bölümünde gereken ve kendi uzmanlığı dışında ayrı bir uzmanlık gerektiren bir işte alt işverene iş devredebilecek. Yani bu asıl iş;

İşletmenin ve işin gereği,
Teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirmesi,
şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde bölünerek alt işverene verilebilecek. Asıl işin bir bölümünde iş alan alt işveren, üstlendiği işi bölerek bir başka işverene veremeyecek.

Alt-asıl işveren ilişkisinin geçerliliği için gerekli biçimsel şartlar olarak;

Bir işyerinde her ne suretle olursa olsun asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması yeni bir işyeri kurulması olarak değerlendirilecek olup bu anlamda bir iş kuran alt işverenin, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde Bölge Müdürlüğüne bildirmesi gerekiyor.

Bu bildirimde işyeri bildirgesine ek olarak;

Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti,
İmza sirküleri,
Alt işverenlik sözleşmesi ve eklerinin de
Bölge Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.

Bu şekilde gerçek ve doğru bildirimde bulunan taşeronun (Alt işverenin) işyeri ilgili Bölge Müdürlüğünce tescil edilerek o işyerine özgü bir sicil numarası verilebilecek.

Şevket Tezel
 
Üst