amortisman hk.

Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
bilindiği üzere 2004 yılından itibaren amortisman oranları hakkında mükelleflere takdir hakkı imkanı ortadan kaldırılarak sadece maliye bak. belirlenen oranlarda amortisman ayrılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.
örneğin, 2004 yılından önce iktisap edilen bir varlık için %20 amort. ömrü belirlenmiş olmasına karşılık mükellef isterse %10 oranı üzerinden 10 yıllık bir amort. süresi boyunca itfa edebiliyordu.
2004 ten sonra ise bu takdir hakkı kaldırıldığından mükellef mutlaka aynı bu varlık için %20 oranında amortisman ayrılmalıdır.
bu çerçevede sorum şu,
mükellef %20 amortisman oranı belirlenen bir varlık için (2004 ten sonra alınmış) ilk iki yıl %10 amortisman ayırmış. 3. yıldan itibaren yasal oranda yani %20 oranında amortisman ayırabilir mi?

Eğer ayırırsa 5 yıllık faydalı ömür uzatılamayacağı için amortisman ayrılamayan %20'lik bakiye tutarın akıbeti ne olacak.
varlık satılırken varlığın değerinden amortisman ayrılmadığı için düşebilir mi?

Ayrıca, eğerki yasal orandan daha yüksek oranda amortisman ayrılarak ilk 3 sene bu şekilde işlem yapılsa son yıllarda eksik olarak da amortisman ayrılabilirmi?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,838
Konum
ADANA
Ynt: amortisman hk.

1.yıl % 10
2. yıl %10
3. yıl % 20
4. yıl %20
5. yıl %20
toplam %80 5. yıl sonunda amortisman ayrılmış olacak. Bazı görüşlere göre satıldığında ayrılmayan % 20 amortisman satış esnasında ayrılmış gibi kabul edilerek, kar zarar hesaplanacağı yönünde.
(B) KKEG 20
(A) Amortisman 20

- Önceki yıllarda fazla ayrılan amortismanlarda sonraki yıllarda eksik ayrılarak düzeltilemez.
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: amortisman hk.

VERGİ USUL KANUNU
Madde No 319
Kapsam
(5024 Sayılı Kanunun 9/a maddesiyle madde yürürlükten kaldırılan madde; Yürürlük:01.01.2004)(*)
(*)(5024 Sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli)Mükellefler, usulüne göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartiyle, amortismanları diledikleri nispetler üzerinden hesaplıyabilirler; şu kadar ki, uygulamaya başladıkları amortisman nispetlerini müteakip faaliyet yıllarında değiştiremezler. 318'inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre amortisman nispetlerinin değiştirilmiş olması hali bundan müstesnadır.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: amortisman hk.

Sn. GMANCE

söz konusu maddenin soruyla alakasını anlayamadım.
izah edebilirmisiniz?
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: amortisman hk.

Aynen Bülent arkadaşın dediği gibidir.

VUK 315. Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.


VUK 320. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.
 
Üyelik
14 Eyl 2006
Mesajlar
167
Konum
istanbul
Ynt: amortisman hk.

VUK 319.yürürlülükten kaldırılmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI sitesinden....

(5024 Sayılı Kanunun 9/a maddesiyle madde yürürlükten kaldırılan madde)(*)

Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 319
Kapsam
(5024 Sayılı Kanunun 9/a maddesiyle madde yürürlükten kaldırılan madde; Yürürlük:01.01.2004)(*)
(*)(5024 Sayılı Kanunla kaldırılmadan önceki şekli)Mükellefler, usulüne göre tespit edilen nispetleri aşmamak şartiyle, amortismanları diledikleri nispetler üzerinden hesaplıyabilirler; şu kadar ki, uygulamaya başladıkları amortisman nispetlerini müteakip faaliyet yıllarında değiştiremezler.
318'inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre amortisman nispetlerinin değiştirilmiş olması hali bundan müstesnadır.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: amortisman hk.

Sn. butterfly effect
zaten sorun eksik ayrılan amortisman sonucu bakiye kalan kısmın
varlığı elden çıkartırken gelirden düşülüp düşülemeyeceği.
yani 100 YTL değer 5 yıl amort. süresi

ilk sene yanlışlıkla 15 YTL amort. hesaplandı.
diğer yıllar 20 olarak devam ettirildi.
kalan 5 ytl varlığın satışında eskiden olduğu gibi karın hesabında dikkate alınacakmı

birde ilk yıl %15 amort. hesaplanıyo
ertesi yıllar kanuni seviyeden yani %20 üzerinden amortisman ayrılmasında sakınca varmı?
Yada "Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz. " hükmü gereği ilk yıl eksik ayrıldığı için her yıl eksik ayrılmak zorunda mı kalınacak.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Ynt: amortisman hk.

VUK 315. Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

VUK 320. Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.

Emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267 nci maddenin ikinci sırasındaki usul hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275 inci maddede yazılı mamuller için de uygulanabilir.vuk274

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. vuk-328

Bu konu çok muallak br konu ve görüş ayrılıkları yoğun.

Maliyet bedeli tanımı açık, ve %10 dan fazla değer düşüklüğü varsa (ki var) emsal bedeline gitmek gerekir. Sabit kıymetin niteliğine göre az da çıkabilir çok da.

Bana kalırsa KKEG yazmak daha çetrefilsiz.

Ama net değeri gider yazarsanız bu giderin adı ne olacaktır. Amortisman mı yoksa malın maliyeti mi. Eğer amortisman dersek KKEG olur maliyet dersek bugüne kadar ayrılan gider nedir? yani bir aktifde bir nevi gider olur ya amortisman ya da satış maliyeti.

Bu bence amortisman olduğu için ise gider yazılamaz KKEG olur.

Şu case'i çözerseniz soruyu çözeriz gibi geliyor.
Eğer sizin sabit kıymetiniz binek oto ise ve zamanında ayrılmayan amortisman tutarı gider kabul edilirse (KKEG yazılmazsa) KDV oranı 1'mi olur % 18 mi?

Neden? çünkü Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınacağı için başka bir yıl nazara alınan gider artık amortisman gideri değildir ve Mal satış gideridir. Bence bu durumda KDV % 18 olur? NE dersiniz?
 
Üyelik
10 Eki 2008
Mesajlar
2
Ynt: amortisman hk.

amortisman hk. benimde bir sorum olacak firma 01.06.2008 de açılmış ise bu tarihte aldıkları demirbaşlardan da 1 yıllık mı amortisman ayrılacak yoksa açılış tarihinden itibaren mi yani 6 aylık mı?
 
Üst