Anlaşılamayan Tevfikat Oranı ?

Üyelik
8 Tem 2006
Mesajlar
13
Zemin etüdü işleri ile uğraşan bir mükellefimiz Aynı belediyeye ait 2 ayrı şirkete sondaj işleri nedeniyle Mart ayında 2 adet fatura düzenlemiştir.

1-) Konut işleri ile uğraşan ilk belediye şirketi mükellefe 1/2 oranında tevfikatlı;
2-) Aynı belediyenin Su işleri ile uğraşan diğer şirketi ise 1/3 oranında tevfikatlı fatura kesmesini istemektedir?

bizim fikrimiz bu işlerin " Yapım işleri" statüsüne girdiğini ve 11.07.2006 tarih 99 kdv tebliğinin 5.2 bölümüne göre 1/6 oranında tevfikat yapılması gerekir dememize rağmen ;
Her iki Şirket kendi yaptıkları uygulamnın doğru olduğunu söylemektedirler? Acaba hangimizin uygulması doğru?Fikri olan var sa Lütfen acil bir şekilde YARDIMCI olsun.
TEŞEKKÜRLEr
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Anlaşılamayan Tevfikat Oranı ?

91 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

4- Tevkifat Oranı

Tevkifat oranı, hesaplanan katma değer vergisinin; temizlik, bahçe ve çevre bakım, özel güvenlik, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde % 50'si, diğer hizmetlerde ise 1/3'ü dür.

5- Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı

a) Yapım İşleri ile Bu İşlere İlişkin Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

Bu Tebliğin uygulanmasında yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsamakta ve tevkifata tabi bulunmaktadır.

Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır. Ancak, bu hizmetler yapım işlerinden ayrı olarak danışmanlık ve benzeri hizmetler adı altında verildiği takdirde bu Tebliğin A/5-f bölümü kapsamında değerlendirilecektir.
Öte yandan, bu Tebliğin yayımını izleyen ay başından itibaren yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden bu tebliğdeki esaslar çerçevesinde tevkifat yapması uygun görülmüştür. Alt yüklenicilere uygulanan tevkifat, bu Tebliğin A/2 bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlarca yapım işinin asıl yüklenicisine tevkifat uygulanmasına engel değildir.

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5.2. Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı

91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara karşı ifa edilen yapım işlerinde aynı Tebliğin (A/4) bölümüne göre 1/3 oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/5-a) bölümünde kapsamı belirtilen yapım işlerinde tevkifat oranı, bu Tebliğin yayımını izleyen üçüncü günden itibaren başlamak üzere 1/6 olarak tespit edilmiştir.
 

Benzer konular

Üst