zirve

Anonim Şirketlerin Hepsine Denetim Geliyor...

Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
9
Konum
antalya
11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 Sayılı Kanun’un 80. maddesi ile TTK’nın 397. maddesine eklenen fıkralar uyarınca anonim şirketlere yeni bir denetim zorunluluğu getirilmektedir.
Yayım tarihinde yürürlüğe giren bu düzenleme uyarınca;
- Bağımsız denetime tabi olan anonim şirketler dışındaki anonim şirketler de denetime tabi olacaktır.
- Bu denetim zorunluluğu limited şirketler için geçerli değildir.
- Denetimin usul ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.
- Denetimi yaptırmayanların, finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacaktır.


11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6455 sayılı “Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 80. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397. maddesine 5 ve 6. fıkralar eklenerek, bağımsız denetime tabi tutulmayan anonim şirketler için de yeni bir denetim zorunluluğu getirilmektedir.
Buna göre;
· Bakanlar Kurulunun “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Karar”ında belirtilen şirketler dışında kalan anonim şirketler,
· 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamındaki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları,
denetime tabi olacaktır.
6455 Sayılı Kanun ile getirilen denetim mekanizması TTK’da düzenlenen bağımsız denetimden farklı bir şekilde öngörülmüştür. Bu denetim limited şirketler bakımından ise uygulanmayacaktır. Zira TTK’nın 635. maddesine getirilen ifade değişikliği ile limited şirketlerin söz konusu denetime tabi olmayacağı hususu açık bir şekilde belirtilmiştir.
Denetime ilişkin ayrıntılı düzenleme ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir. Söz konusu yönetmelikte; denetime ilişkin usul ve esaslar ile yukarıdaki şirketleri kapsayan denetimi yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına ve ayrılmalarına; denetimin ve denetim raporlarının içeriğine ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususlar düzenlenecektir.
Öte yandan düzenleme uyarınca, denetime tabi olduğu halde söz konusu denetimi yaptırmayanların, finansal tabloları ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler 6455 Sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Üyelik
10 Ara 2010
Mesajlar
228
Konum
Adana
helal olsun Ymm üstadlarımıza

önce tüm şirketler edenetime tabiyken bişekilde sadece büyüklük kriterlerini sağlayan şirketler denetim kapsamına alındı ortada denetleyecek firma kalmadı dedik sustuk
sonra sagolsunlar yönetmelikle ymm üstadlarımız DENETMEN oldular
şimdide yeni bir kanun ile tüm anonim şirketler denetime tabi oluyor ve pastayı tekbaşlarına götürüyorlar

helal olsun sizdeki birlik ve beraberliğe birbirinizin haklarını hep birlikte savunmanıza
 
Üyelik
19 Ara 2011
Mesajlar
87
Konum
Ankara
helal olsun Ymm üstadlarımıza

önce tüm şirketler edenetime tabiyken bişekilde sadece büyüklük kriterlerini sağlayan şirketler denetim kapsamına alındı ortada denetleyecek firma kalmadı dedik sustuk
sonra sagolsunlar yönetmelikle ymm üstadlarımız DENETMEN oldular
şimdide yeni bir kanun ile tüm anonim şirketler denetime tabi oluyor ve pastayı tekbaşlarına götürüyorlar

helal olsun sizdeki birlik ve beraberliğe birbirinizin haklarını hep birlikte savunmanıza

6455 sayılı yasanın taslağında büyüklük kriterlerini sağlamayan şirketlerin denetimlerinin de KGK tarafından düzenleneceğine ilişkin bir ifade vardı.(yani bu denetimleride eğitim almış YMM'ler ve 15 yıllık smm'ler yapacaklardı) Yasada ise KGK'ya verilen bu yetkinin üstü çizilerek yetki gümrük ticaret bakanlığına bırakıldı. gümrük ticaret bakanlığı bu yetkisini yine KGK'ya devreder mi? yoksa bu düzenleme eskiye dönüş anlamına mı gelir bilinmez. KGK'ya devreder ise (ki bence 98.000 a.ş.'den bahsediliyor KGK'nın yetkilendirdiği denetçilerin sayısının yeterli olmadığını düşünüyorum) dediğiniz doğru. meraklı bekleyiş devam edecek gibi?
 
Üyelik
22 Eyl 2010
Mesajlar
344
Konum
istanbul
smmm odaları uyuyor. Bizede ancak bakkal çakalla uğraşmak kaldı.Bugün odadan aradılar meslekle ilgili şikayet ve önerileriniz var mı dediler.İlk önce duraksadım.Telefondaki bayana seçim yaklaştı ondan mı arıyorsunuz dedim.O da afalladı mesleğin dibine geçtiği dönemi yaşıyoruz bir ymm odaları gibi olamıyoruz dedim.
 
Üst