Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

Üyelik
10 Ara 2011
Mesajlar
11
merhaba,
APARTMAN DEFTERİNDE TAHSİLAT ESASIMI TAHAKKUK ESASIMI GEÇERLİ?
bilgi verirseniz çok memnun olurum

Başlık açarken ve mesaj içeriğinde büyük harf kullanmayınız.
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: APARTMAN DEFTERİNDE TAHSİLAT ESASIMI TAHAKKUK ESASIMI GEÇERLİ?

Bilanço esası değil İşletme defteri olduğu için tahsilat esası geçerlidir.
 
Üyelik
27 Ocak 2012
Mesajlar
31
Ynt: Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

TAHAKKUK ESASINA GÖRE TUTUMASI GEREKİR,TOPLANTILARDA BORÇLULAR VE ALACAKLILAR ÜZERİNE ALINAN KARARLARDA DEFTERDEKİ TAHAKKUKLARIDA İÇEREN RAKAMLAR ÜZERİNDEN İŞLEM YAPILIR
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

İster tahakkuk ister tahsilat tutarlarına göre tutabilirsiniz.
Bu konuda tahakkuk usulununu savunanlarında haklı gerekçeleri var. Tahakkuk usulunu savunanların haklı gerekçesi gider tarafında ortaya çıkamktadır. Ödemediğiniz halde gider yazdığınız faturalarda olduğu gibi, Bu tutarı İşletme hesap özetinde borçlar olarak göstermek gibi...
Tahsilat usulunu savunanlarında haklı gerekçekleri var. Aidat Makbuzu özelliği gereği Makbuz olduğundan tahsil edilmediği sürece makbuz kesilemeyeceğinden bu tutarı gelir olarak yazamayız gibi...
Size tavsiyem tahakkuk usulu tutulmalıdır.
Aidat makbuzları içinde tahakkuk müzakeresi kullanabilirsiniz. Böylece Tahakkuk müzakeresine dayalı olarak işletme defterine gelir yazabilir. Yılsonundan tahsil etmediğiniz tutarları Alacaklar kısmında gösterebilirsiniz.
 
Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
Ynt: Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

Değerli üstadlarında belirttiği uzere 634 Sayılı Kat Mulkiyeti kanunun 20 maddesinde aidatların aksine bir sozlesme yok ise nasıl hesaplanacagi 37 maddesinde ise isletme projesine göre aidatların ne sekilde tahsil edileceği yazılmıştır.

Bilindiği uzere KMK ya göre yönetilen site ve apartmanlarda Toplanan aidatlar avans olarak nitelendirilir.(634 KMK-37)
Tüzel kişiliğe haiz olmayan apartman ve site yönetimlerinin kazançları gelir vergisi kanununda sayılan kazanç unsurlarından herhangi birine girmemesi nedeni ile sadece muhtasar vergisi yönünden mükellefiyet açılmalıdır.(Çalışanlara yönelik gelir vergisi muafiyet ve istisnalari göz önünde tutulmalıdır )

Sorunuza gelince Üstadlarında belirttiği uzere konuda netlik yoktur ancak kat maliklerinin daha detaylı bilgi sahibi olmasından haraketle isletme bütçesine toplanması gereken aidat tutarı toplanan aidat tutarı gibi ayrı Basliklar açılarak
daha detaylı bilgi verilmesi mümkündür
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

634 sayılı KMK? da gelir-gider defteri isminde bir defter yoktur. Kat malikleri defterine bu hususların da yazılacağı belirtilmiştir.( md 36 ) Ancak, gelir ve giderlerin açık olarak görülmesi gerekir. Onun için uygulamada yöneticiler tarafından ayrıca Gelir ve Gider Defteri de tutulmaktadır.Bu defter de yine noterden tasdikli olacaktır.

Esasen bu defter kat malikleri kurulunun tayin ettiği yönetici tarafından tutulur. Eğer bu iş bir serbest muhasebeciye havale edilmişse, muhasebeci alınan her kararın fotokopisini istemeli ve dosyasında saklamalıdır. Bu belge muhasebecinin yapacağı kayıtlara esas teşkil eder. Yani alınan kararlar kat maliklerini borçlandıran veya alacaklandıran bir nevi tahakkuk işlemidir. Bunun dışında ayrıca bir tahakkuk işlemine gerek yoktur.

Bir örnek:
Binaların boyanması için karar verilmiş ve bu iş bir müteahhide havale edilmiştir. Ödemeler 6 taksitte yapılacaktır. Bonolar düzenlenip müteahhide verilmiştir.

Bu konuda alınan karar bir tahakkuk işlemidir. Muhasebeci bu karar fotokopisini alıp dosyasına koyar. Ödemeler yapıldığında ..?falan tarihli karar mucibince yapılan ödemedir?
Şeklinde gider kaydı yapar. Kısacası gelir ?gider defteri kasa defteri gibi kullanılır.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Ynt: Apartman Defterinde Tahsilat Esasımı Tahakkuk Esasımı Geçerli?

İşletme defteri tutulacağına dair kanunda bir hüküm olmadığı doğrudur. Ancak apartmanların bir kısmı gelir ve giderlerini Karar Defterinde nasıl takip edeceğini bilemediğinden İşletme defteri tutmaktadır. Kimileri işletme defterini tasdik ettirmekde kimileri ettirmemektedir. (Burada da bir karışıklık var ) Karar defterinde Gelir ve Giderler tahakkuk esasına göre takip edilirse pek tabiki işletme defteri veya Gelir Gider defteri tutmaya gerek yoktur.
Olaya yargı kararları açısından bakarsak ve bu durumu Genel Kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yorumlarsak İşletme defterinin tahakkuk esasına göre tutulması gerektiği tabidir.
Diğer tarafdan apartman gelir ve giderlerini İşletme defterinde takip edenlerin mutlak suretle işletme defterini noterden tasdik ettirmesi gereklidir. Aksi takdirde bir kat malikini alacak nedeniyle mahkemeye verdiğinizde mahkeme bu defteri geçerli bir delil olarak kabul etmemektedir.
 

Benzer konular

Üst