Araç Kiralama

Üyelik
28 Ocak 2014
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Şirketimiz müdürünün şahsına ait aracı şirketimiz için kiralamak istiyoruz .Kiraya veren ve kiralayan şahsın yapması gereken işlemler nelerdir ? Yakıt onarım vs giderler indirim konusu yapılabilir mi ?
 
Üyelik
13 Mar 2019
Mesajlar
16
Konum
ANKARA
Şirketimiz müdürünün şahsına ait aracı şirketimiz için kiralamak istiyoruz .Kiraya veren ve kiralayan şahsın yapması gereken işlemler nelerdir ? Yakıt onarım vs giderler indirim konusu yapılabilir mi ?
Hocam kabaca şöyle açıklayabilirim
Şirket; kiraladığı araç ile ilgili olarak, kira bedelinin % 18’i tutarındaki KDV’ni, 2 No.lu KDV Beyannamesi ve sorumlu sıfatı ile beyan edip, Vergi Dairesi’ne ödeyecektir.
Şirket; ödediği KDV’ni, 191 İNDİRİLECEK KDV olarak defterlerine kaydedecek, 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edip, indirim konusu yapacaktır.
Şirket tarafından, araç sahibine ödenen kira tutarı, araç sahibi açısından, gayrimenkul sermaye iradı sayılmaktadır.
Şirket; araç kira tutarı üzerinden % 20 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapacak ve Muhtasar Beyanname ile Vergi Dairesine ödeyecektir.
Araç kirasının, bir yılda belirli bir tutarı (2018 yılı için brüt 34.000.- TL’nı) aşması halinde, kira geliri elde eden araç sahibi şahıs, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekir.
Araç sahibi şahıs; yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi durumunda, Şirket tarafından % 20 oranında yapılan vergi kesintisini (stopaj), yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirebilir.
Söz konusu araç kiralama işlemi için;
Yazılı Sözleşme yapılması,Sözleşmenin Noter’e tasdik ettirilmesi,Sözleşmenin Damga Vergisine tabi tutulması ve Kira ödemelerinin de Banka vasıtasıyla yapılması, gerekir.
Sayılan durumlara uyulması durumunda, araç kiralayan Şirket ya da aracını kiraya veren şahıs tarafından ilave bir belge (gider pusulası gibi) düzenlenmesine gerek yoktur.
Şahısların aracını kiralayan Şirket; kiralama prosedürlerinin tamamlanmasından sonra oluşacak yakıt, tamir, bakım, ogs, trafik ve kasko sigorta giderlerini defterlerine kaydedip, ticari kazancından indirebilir.
Şahısların aracını kiralayan Şirket; aracın motorlu taşıtlar vergisini ve araç adına gelen trafik cezalarını gider olarak kaydedemez, araç için amortisman ayıramaz.
Kiracı Şirketin; vergi denetimlerinde eleştiri almaması adına, kira tutarına transfer fiyatlandırması yönünden emsal oluşturması için bağımsız/tarafsız bir araç kiralama Şirketinden, aynı veya benzer bir araç için Fiyat Teklifi alarak muhafaza etmesi uygun olacaktır.
İyi çalışmalar
 
Üyelik
28 Ocak 2014
Mesajlar
68
Konum
İstanbul
Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim , anladığım kadarıyla yazılı sözleşme yapıp notere tasdik ettirip dv ödendikten sonra başka bir belgeye gerek kalmıyor . Sadece stopajı muhtasar beyanname ile vergi dairesine ödememiz yeterli olacaktır.
 
Üst