Araç Satış Kdv

Üyelik
11 Ara 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
1-
cinsi kapalı kasa kamyonet
olan şirketimize ait aracın satışını % kaçtan kesmeliyim?

2- cinsi hususi oto olan araçların satışı için % kaç kdv li ft kesmeliyiz?

kolay gelsin.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: araç satış kdv

Kapalı kasa kamyonet, binek otomobil sınıfına girmediği için teslimi %18 KDV'ye tabi.

Binek otomobil de ise şöyle bir durum var. Öncelikler kullanılmış olması halinde yani ÖTV'ye tabi olmaması durumunda;

1) Firmanızın faaliyeti bu otomobilin alımında yüklenilen KDV'nin indirimine imkan veriyorsa. Yani bu otomobili alırken ödediğiniz KDV'yi indirim konusu yapmışsanız. %18 KDV'li

2) Eğer KDVK 30/b uyarınca ödediğiniz KDV'yi indirim konusu yapamadıysanız %1 KDV'li fatura kesmelisiniz. (Bu iki durumun dayanağı KDVK'nın ekinde yer alan 1 sayılı listenin 9 numaralı bendindeki parantez içi hüküm)

Ancak bir ekstra durum var. O da şöyle;

3) Eğer binek otomobil KDV'sini indirim hakkı bulunan bir mükellefiniz ise ve binek otomobil 31.12.2007 tarihi itibariyle envanterde bulunuyorsa. Bu otomobilin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra satılması halinde %1 KDV'li fatura kesilir. Bu son durumun yasal dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı...
 
Üyelik
27 Ocak 2010
Mesajlar
1
Ynt: Araç Satış Kdv

slm arkadaşlar
bizim şirkete 2. el olarak audi Q7 ARAZİ TAŞITI alındı, aracı şahıstan aldık yani faturası yoktu dolayısıyle kdv yi indirim konusu yapmadık şimdi ben bu araç satışında kdv yi % kaç olarak kesmeliyim. İlginize tşk ederim
 

acziyet

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2006
Mesajlar
670
Konum
İSTANBUL
Ynt: Araç Satış Kdv

Tebliğ
Gümrük Müsteşarlığından:
Gümrük Genel Tebliği
(Tarife-Sınıflandırma Kararları)
(Seri No:

Amaç
Madde 1 ? Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasının temini için bazı eşyaların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığı?nın Sınıflandırma Kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
Madde 2 ? Bu Tebliğ, Gümrük Müsteşarlığının Sınıflandırma Kararlarını (EK) kapsar.

Tanımlar
Madde 3 ? Bu Tebliğin uygulanmasında;

Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

GYK: Tarifenin Yorumuna ilişkin Genel Kuralları

ifade eder.
Madde 4 ? Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Hukuki Dayanak
Madde 5 ? Bu Tebliğ 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük
Madde 6 ? Bu Tebliğ, 21/7/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7 ? Gümrük Genel Tebliğleri (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 5, 6 ve 7) bu Tebliğin yayımı tarihinde geçerliliğini yitirir.

Yürütme
Madde 8 ? Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı?nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK

Eşyanın Tanımı Tarife Pozisyonu ve Sınıflandırmanın Gerekçesi
1+1 koltuklu, şöfor ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03

GYK 1 ve 6.
1+1 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, kargo kısmında araçların yolcu bölümlerinde bulunan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler) bulunmayan, iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın) veya bulunmayan, ) veya bulunmayan; şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunan kapalı kasa motorlu taşıt. 87.04GYK 1 ve 6
1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat, aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (En arkada yük bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıt 87.03GYK 1 ve 6
 
Üyelik
23 Tem 2009
Mesajlar
6
Ynt: Araç Satış Kdv

İkinci el oto satışında KDV oranı

?????????????.

İlgi :??.08/2007 evrak kayıt tarihli dilekçeleriniz.İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile, firmanız adına kayıtlı ?, ?, ?..., plakalı muhtelif marka araçların satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28?inci maddesinin, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 01/08/2002 tarihinde yürürlüğe giren katma değer vergisi oranları ile ilgili 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararnamen eki Karara ekli; (%1) oranında katma değer vergisine tabi teslim ve hizmetlerin yer aldığı (I) sayılı listenin 8?inci bendinde ?Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız ?kullanılmış? olanlar,?Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03. Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, v.b., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili v.b. motorlu taşıtlar,? 8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar?, ?8703.10.18.00.00. Diğerleri?.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.]? hükmü yer almıştır.İlgide kayıtlı dilekçeleriniz eklerindeki ruhsat fotokopilerinden ? plakalı Renault marka 9 GTD tipi araç, ? plakalı Renault marka L 422 Spring tipi araç, ? , ? ve ? plakalı Fiat marka Doblo Combi 1.3 M.Jet ACT tipi iki sıra koltuklu ve camlı kapalı kasa kamyonet cinsli üç adet araç ile ? Renault marka Kangoo Express 1.9 D RN tipi h. oto 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan G.T.İ.P. 87.03. tarife pozisyonunda tanımlandığından ?esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar? kapsamında değerlendirilmiş olup, söz konusu araçlar Katma Değer Vergisi Kanununun 28?inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı kararnamenin eki 1 sayılı listede yer aldığından (% 1) oranında katma değer vergisine tabidir.Diğer taraftan, ? plakalı Peugeot marka Boxer tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç, ? plakalı Peugeot marka 206 Van 1.4 HDI tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç, ? ve ? plakalı Fiat marka Doblo 1.3 M.Jet ACT tipi kapalı kasa kamyonet cinsi iki adet araç, ? plakalı Renault marka Express Dizel 1.9 tipi kamyonet cinsi araç, ? plakalı Renault marka Express Dizel 1.9 tipi kamyonet cinsi araç ile ? plakalı Fiat marka Ducato Maxi 2.8 TDI 12 M tipi kapalı kasa kamyonet cinsi araç 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli II sayılı listede yer alan G.T.İ.P. 87.04. tarife pozisyonunda tanımlandığından ?esas itibariyle yük taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar? kapsamında değerlendirilerek (%18) oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.Bilgi edinilmesini rica ederim
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
989
Ynt: Araç Satış Kdv

apo_samet ' Alıntı:
İkinci el oto satışında KDV oranı

?????????????.

İlgi :??.08/2007 evrak kayıt tarihli dilekçeleriniz.


İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile, firmanız adına kayıtlı ?, ?, ?..., plakalı muhtelif marka araçların satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında görüş talebinde bulunulmuştur.3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28?inci maddesinin, Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 01/08/2002 tarihinde yürürlüğe giren katma değer vergisi oranları ile ilgili 17/07/2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararnamen eki Karara ekli; (%1) oranında katma değer vergisine tabi teslim ve hizmetlerin yer aldığı (I) sayılı listenin 8?inci bendinde ?Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız ?kullanılmış? olanlar,
.....
Yürürlükten kaldırılan mevzuat'
MADDE 3 - (1) Mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespit edilmesi hakkınaki 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararname ile bu Kararnamede değişiklik yapan, 25/4/2003 tarihli ve 2003/5557 sayılı, 5/6/2003 tarihli ve 2003/5710 sayılı, 23/12/2003 tarihli ve 2003/6666 sayılı, 26/2/2004 tarihli ve 2004/6887 sayılı, 21/7/2004 tarihli ve 2004/7666 sayılı, 18/8/2004 tarihli ve 2004/7802 sayılı, 27/12/2004 tarihli ve 2004/8301 sayılı, 6/3/2006 tarihli ve 2006/10138 sayılı, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10620 sayılı, 25/5/2007 tarihli ve 2007/12143 sayılı Kararnameler yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Üyelik
16 Eyl 2008
Mesajlar
219
Konum
İstanbul
Ynt: Araç Satış Kdv

herkese günaydın kolay gelsin,
arkadaşlar yeni alınan bir aracın camlarına film kaplaması yapılmış bu işlemin faturasını aracın maliyetine ekleyip kdv sinide indirim konusu yapmayacağım, yaptığım işlem doğrumudur.
saygılarımla;
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Araç Satış Kdv

Kdv yi indirebilirsin kdv sadece binek oto alımında indirilmez
eğer yapılan işlemin aracın değerini artırıyor diyorsanız maliyete ekleyin
 

Benzer konular

Üst