zirve

Aracın Envantere İşlenmesi

Üyelik
2 Nis 2012
Mesajlar
109
Selamlar Üstadlar,

Gerçek kişi mükellefin, mükellef olmadan bir önce sıfır olarak kendi adına aldığı aracı işletmeye aracın faturası ile mi kaydetmeliyiz.
Prosedür hakkında biraz bilgi verebilirmisiniz ?

Birde amortisman uygulaması da
diyelim geçen sene alınan araç için sanıyorum 4 sene amortisman uygulayacağız. 1 sene boşa gitmiş olacak.
vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler saygılar...
 
Üyelik
19 Eki 2011
Mesajlar
45
Konum
İSTANBUL
Ynt: Aracın Envantere İşlenmesi

Gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Bu gider pusulasında tevkifat yapılmaması gerekir. Kdv indirimi de söz konusu değildir. Yeni bir faturalama işlemi gerçekleşeceği için amortisman dört yıl değil 5 yıl üzerinden değerlendirilecektir. Eğer bu oto binek oto ise kıst amortisman uygulamasına dikkat edilmesi gerekir. Aktife kaydedilen bu aracın satışı halinde %1 Kdv ile satışı yapılması gerekir.
 
Üyelik
2 Nis 2012
Mesajlar
109
Ynt: Aracın Envantere İşlenmesi

araç zaten mükellefin üstüne. kendine mi gider pusulası düzenleyecek ?
 
Üyelik
19 Eki 2011
Mesajlar
45
Konum
İSTANBUL
Ynt: Aracın Envantere İşlenmesi

Evet. İşletme defterine, aracı kaydetmeniz için bu belgeyi düzenlemelisiniz. Benim bildiğim başka bir yol yok. Bu kayıttan sonra araca ait; benzin, bakım-onarım vb... giderleri de kayıtlarınıza gider olarak işleyebilirsiniz.
 
Üyelik
2 Nis 2012
Mesajlar
109
Ynt: Aracın Envantere İşlenmesi

sn özfen83 ilginiz için teşekkür ederim.
biraz araştırdım bu muktezayı buldum. belki sizinde işinize yarayabilir diye paylaşıyorum. saygılar...

SAYI : B.07.4.DEF.0.01.11/Mük-39/1744 19.06.2004
KONU : Özel Binek Otomobilinin Ticari
İşletme İçinde Kullanılması
GVK 40.Mad
İLGİ : 13.05.2004 tarihli dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile, ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim ve Danışmanlık faaliyetine başladığınızı ve şahsınıza ait gayri ticari aracınızı işinizde kullanmak istediğinizi belirterek, binek otomobilinizi işinizde kullanabilmek için nasıl bir işlem yapmanız gerektiği konusunda görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinin 5?inci bendinde; (4008 sayılı Kanunun 24?üncü maddesiyle değişen bent)(1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin (4369 sayılı Kanunun 82/3-s maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.) indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Yine aynı maddenin 7?nci bendinde;?(2361 sayılı Kanunun 29?uncu maddesiyle değişen bent)(1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar(4369 sayılı Kanunun 82/3-s maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.)? ın indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer alan hükümlere göre, hem şahsi hem de ticari işlerde müştereken kullanılan taşıtların, gider ve amortismanlarının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, aracınızı işletmenizin aktifine alındığı tarihten itibaren şahsi işlerinizde kullanmamak ve sadece ticari işletmenizin işlerinde kullanmak şartı ile gider ve amortismanlarının kazancınızdan indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu?nun 269?uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin maliyet bedeliyle değerlemesi öngörülmüş ve gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlarla gayri maddi haklarında gayrimenkuller gibi değerlemeye tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Ayrıca, aynı Kanunun 315?inci maddesinde mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı?nın tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edeceği belirtilmiş olup, konuya açıklık getiren 333 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği?nin ekini oluşturan listenin ?taşıma araçları?na ilişkin 6?ncı bölümünde; otomobiller ve taksiler (jipler ve arazi taşıtları dahil) otobüs, minibüs ve midibüslerin faydalı ömrünün 5 yıl, normal amortisman oranının ise %20 olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan, Vergi Usul Kanunu?nun Geçici 5?inci maddesinde??
?Bu kanunun mer?iyete girdiği tarihte veya müteakip yıllarda ticari, zirai veya mesleki kazançları dolayısıyla yeniden Gelir Vergisine girecek veya basit usulden gerçek usule geçecek olan mükellefler ile öteden beri faaliyete devam eden serbest meslek erbabı mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetleri maliyet bedeli, maliyet bedeli bilinmiyorsa bizzat kendilerince alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile değerlenir. Şu kadar ki bu kıymetlerin alış tarihleri ile mükellefiyete giriş veya gerçek usule geçiş tarihi arasındaki yıllara ait amortismanlar tutarı bu değerden düşülür ve bakiyesinin amortismanına devam olunur.
Mükellefçe tahmin olunacak bedelin fazla hesaplandığının tespiti halinde bundan dolayı adına ceza kesilmez.? hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, söz konusu gayri ticari aracınızın maliyet bedeli üzerinden noter satış sözleşmesi veya alış faturasına istinaden kayıtlarınıza intikal ettirilmesi, alış tarihinden itibaren geçen süreler dikkate alınarak da kalan amortisman var ise amortisman ayrılması gerekmektedir.
Ayrıca, Vergi Usul Kanunu?nun 158?inci maddesi gereğince aracınızı aktife aldığınızı (kayıtlarınıza intikal ettirdiğinizi) bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir.
Sonuç olarak;
1- Aracınızı aktife aldığınızın (ticari işinizde kullanacağınızın) vergi dairesine bildirilmesi,
2- Aracınızın maliyet bedeli üzerinden noter satış senedi veya alış faturasına istinaden kayıtlarınıza intikal ettirilmesi,
3- Aracın işletmenin aktifine alındığı tarihten itibaren şahsi işlerinizde kullanmamak, sadece ticari işletmenizin işlerinde kullanmak şartı ile gider ve amortismanlarının kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması,
4- Aracınızın alış tarihi ile işletmeye intikal tarihi arasındaki yıllara ait amortisman tutarının maliyet bedelinden düşülmesi ve kalan kısım için amortisman ayrılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst