resim

Arızi Kazançlar Ve Vergilendirilmesi Hakkında

Üyelik
15 Kas 2014
Mesajlar
45
Konum
İstanbul
444 0 189 Vergi iletişim merkezini arayıpta 5 soruda toplam 30 dakika bekletildikten ve sorularıma doğru düzgün cevap alamadıktan sonra buraya konu açma gereği duydum. Bilen arkadaşlardan yardımlarınızı rica ediyorum.

Çağrı merkezine bir işlemin arızi kazanç olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz diye sorduğumda, " Bir takvim yılı içerisinde birden fazla yaptığınız herhangi bir işlem ticaret olarak adlandırılır. Yani bir yıl içerisinde bir defaya mahsus bir kazancınız varsa o arızi kazançtır, ikincisini gerçekleştirdiğinizde vergiye tabii olursunuz. " dedi bu doğru mudur ?

Eğer bu doğruysa kanun maddesinde yazan " Kazanç(lar) " ile çağrı merkezinden söylenen çelişmiyor mu ? Kanun : " Bu kazançlar ( yani çoğul olarak birden fazla kazançtan bahsediyor ) 2012 yılı için 20.000 TL'ye kadar gelir vergisinden müstesnadır." Diyor.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazanç(lar) (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 20.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Benim yapmak istediğim işe gelince internet üzerinden aracılık hizmeti. Bir ürünü isteyen müşteriye kendim temin edip makul komisyonla ürünü teslim etmek.
Yani tahminimce kanundaki 1 numaralı madde geçerli olacak. Yanlışım varsa düzeltin lütfen.

Bu işin kazancı ise 10.000 TL'lik işlem hacminde sadece 500 TL kâr bırakıyor fakat süreklilik yok. Bugün 2 iş çıkıp ertesi gün hiçbir işlem de olmayabiliyor.


Bir diğer merakıma gelince hazır beyan sistemini buldum. Orada arızi kazançlar sekmesine 10.000 TL gelir yazıp 9.500 TL Gider/İndirim yazdığımızda 500 kâr kalıyor sadece. Bu sisteme gore hazır beyan verdiğim takdirde ( veya verebilirmiyim bilmiyorum ) o 9.500 TL gideri nasıl ıspatlamam gerekir ?Vergi konusunda bilinçlenip ona göre hesap kitap yapmak istiyorum başlamak için.

Bu konuyu açmamdaki amaç vergiden kaçmak değil, şimdiden bilinçlenip ileriki yıllarda cezası ile birlikte ödememektir.

Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


Gelir Vergisi Kanunu Madde 82

1. Arızî olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar.

2. Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).

4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.

5. Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil).

6. Dar mükellefiyete tâbi olanların 45 inci maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar.

Bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 10 milyar liralık(*) (280 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2012 yılı için 20.000 TL.) kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Bu maddede geçen "hâsılat" deyimi alınan para ve ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil edilebilen menfaatleri ifade eder.

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur:

1. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (2), (3), (4) ve (5) numaralı bentlerinde yazılı işlerde elde edilen hâsılattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler indirilir.

3. Bu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 inci madde hükümleri uygulanır.(**)
 

Benzer konular

Üst