turkcell

Arsa Bağışı

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Bilanço usulune tabi bir mükellef kuran kursu bitişiğinde bulunan arsayı alıp, kuran kursuna bağışlayacak.
bu durumda gerek gelir vergisi gerekse kdv açısından nasıl bir yol izlemek gerekir.
teşekkürler.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Sayın cetvel

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanının vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5'ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 6322 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanunun 6322 sayılı Kanunla değişen 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2. Bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.Yukarıdaki açıklamalara göre, Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu bağış kuran kursunun ihtiyaçları için kullanılması şartıyla, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bu nitelikteki bağış ve yardımların tamamının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/5 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesi çerçevesinde beyan edilen gelir veya kurum kazancından indirimi mümkündür.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
Sayın cetvel

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanının vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5'ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 6322 sayılı Kanunla değişik 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile Gelir Vergisi Kanunun 6322 sayılı Kanunla değişen 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2. Bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.Yukarıdaki açıklamalara göre, Diyanet İşleri Başkanlığının denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu bağış kuran kursunun ihtiyaçları için kullanılması şartıyla, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yapılan bu nitelikteki bağış ve yardımların tamamının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89/5 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-ç maddesi çerçevesinde beyan edilen gelir veya kurum kazancından indirimi mümkündür.

Ayrıca bu bağışta Kdv hesaplanmayacak. beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5'ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Sayın ferhat Teşekkürler.

Sadece son cümlenizde

"(o yıla ait kurum kazancının) % 5'ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşmamak üzere," ifadesini kullanmışsınız

ancak bir üst cümlenizde aşağıdaki şekilde belirtmişsiniz.
" ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

sonuç olarak diyanet işleri başkanlığı denetiminde ise kurum kazancının tamamı indirilecek olarak dikkate alıyorum.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,790
Konum
İSTANBUL
:) Evet haklısın
Şöyle ki makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardım için o % 5 vb Arsa bağışı ise tamamı
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Söz konusu tesislerin inşaası ve faaliyetinin devamı için yapılması halinde ayni veya nakdi tamamı beyan edilen gelirden /kurum kazancından indirebilir.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Tabiiki mükellefin indirime esas tutarının yeterli olması halinde. Yani beyan edilen bir gelirinin veya kurum kazancının yeterli olması kaydıyla.
 
Üst