Arsa satışında kdv istisnası

Üyelik
10 Haz 2010
Mesajlar
8
KDV Kanununun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının;

-(p) bendinde, Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri,

-(r) bendinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler,

KDV den istisna edilmiştir. Ancak, Kanunun 17/4-r maddesindeki istisna hükmü, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hissesi teslimleri için geçerli değildir


R bendinde geçen iki yıl tam süreyle elinde bulundurma şartıyla ilgili olarak

öreneğin ;

2000 yılında alınmış olan 9950 M'2 bir arsaya kumulaştırma yapılarak 2010 yılında 50 m'2 ilave edilip 10000 m'2 olarak tapu sicilinde geçmiştir.
2011 yılın da imar uygulması sonucu 1000 m'2 düşülerek 9000 m2 olarak tapu sicilinde işlem görmüştür.bu nedenden dolayı bu arsa için uygulanacak kdv varmıdır yoksa kdv istisnamıdır.

yardımlarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
10 Haz 2010
Mesajlar
8
Ynt: Arsa satışında kdv istisnası

arkadaşlar şöyle bir yorum buldum link vermenşin yasak olup olmadığını bilmediğimden link vermiyorum

alıntıdır...

Öte yandan, ifraz işlemlerine kıyasla tevhit işlemlerinde istisna uygulaması yönünden özellik arz eden bir durum söz konusudur. Zira, tevhide konu olacak gayrimenkullerin birbirlerinden farklı tarihlerde iktisap edildiklerinde Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17/4-r bölümündeki istisnanın uygulamasındaki ?iki tam yıllık süre? yönünden hangi tarih veya tarihlerin esas alınması gerektiği soru işareti doğuracaktır. Gerçekten örneğin, aynı ada üzerindeki üç ayrı parselin sırasıyla 23.06.2003, 21.09.2004 ve 11.08.2007 tarihleri arasında bir şirket tarafından iktisap edildikten sonra 17.03.2008 tarihinde tevhide konu edilmeleri durumunda, iki yıllık sürenin hangi tarihe göre hesaplanacağı net değildir. Böylesine bir örnekte, satılan gayrimenkul için istisna hesabında tevhit işlemi öncesine dönüp işleme tabi tutulan gayrimenkullerin kendi içerisinde bir orantılama yapılması mümkün olamaz. Zira, tevhit işlemi gerçekleştikten sonra birleştirilen gayrimenkullerin ayrı nitelikleri artık hukuki olarak sona ermiştir.

Bize göre, böylesine durumlarda ?iki tam yıllık süre?nin hesabı yönünden en yeni tarihte iktisap edilen gayrimenkule bakılması en mantıklı yoldur. Bu durumda, yukarıdaki örneğe göre tevhit öncesi itibarıyla en yeni tarihte iktisap edilen gayrimenkulün 11.08.2007 tarihinde edinilmesi nedeniyle, tevhit sonrasında oluşan gayrimenkulün edinme tarihi 11.08.2007 olarak dikkate alınacaktır. Bu yaklaşımla, bu örnekte 17.03.2008 tarihinde tevhide konu olan ve örneğin 20.04.2008 tarihinde aynı şirketçe satılan gayrimenkul için Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17/4-r bölümündeki istisnanın uygulanması imkanı yoktur. Zira, satış tarihi itibariyle ?iki tam yıllık süre? tamamlanmamıştır.

(makalenin yayınlandığı tarih 2008)

burdaki yorumda enson iktisap edilen gayri menkule bakılması gerek diyor.

ama benim örneğimde enson iktisap edilen gayri menkul tutarı ve alan olarak çok küçük bir yer teşkil etmekte kanunda kesin bir yargı olmadığından küçük bir bölümden dolayı istisnadan yararlanamama adaletsiz olduğu kanısındayım .
istisnadan yararlanabilmem için hangi kanuna , tebliğe dayandırmam gerek en azından daha önce iktisap edilmiş büyük kısım için.?

yardımlarınızı bekliyorum..
 

Benzer konular

Üst