Asgari Geçim İndirimi

Üyelik
24 Kas 2011
Mesajlar
230
Konum
İSTANBUL
Aynı işverene ait merkez ve şubesi arasında ay içinde yapılan personel nakillerinde; ay kesirleri tam ay sayıldığı için, 2 yerde de personel için AGİ ödemesi çıkıyor. bir yerden mi sadece ödemek gerek, aynı personele tek defa ay içinde ödeme yapılması gerektiği için.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Elbette nakillerde sadece bir sefer AGİ'den yararlanılabilir. Aksi takdirde mükerrer olarak indirimden faydalanılmış olur. Zaten burada iş akdi ile bağlı olunan işveren de değişmiyor, sadece işverenin merkezinden şubesine nakil var.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Sayın Güroy,
Olayı farklı anladığınızı düşünüyorum.
Şöyleki, bir işverenin a ilinde a işyerinde çalışan bir işçi 10 ay çalıştıktan sonra 15.000,00-TL Kümülatif Vergi Matrahına ulaştığında
b ilindeki b işyerine geçerse ve bu geçişi gerçekleştirirken Kümülatif Vergi matrahınıda b işyerine nakletmezseniz İşçinin vergisi hatalı hesaplanacaktır.
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,208
Konum
Manisa
Olay aynı işv. merkezinde çalışırken şb nakil işlemidir. Sadece nakil ayında alınabilecek agi en yüksek olduğu bir yerden agi ödenir. Küm.vergi matrahı da devam ettirilir.
Şayet a işv. çalışılırken b işv. geçiş olsa idi her iki yerden de agi alınabilir ve küm vergi matrahı b işv. sıfırdan başlatılırdı.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Şayet a işv. çalışılırken b işv. geçiş olsa idi her iki yerden de agi alınabilir ve küm vergi matrahı b işv. sıfırdan başlatılırdı.
Sayın merkür2
Kümülatif Vergi Matrahı yıl geçmediği sürece sıfırlanmaz. Aynı yıl içerisinde olmak kaydıyla hem İşyeri değişikliğinde hemde nakillerde Kümülatif Vergi Matrahınında yeni dosyalara yada yeni işyerine nakil olması gerekir.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,208
Konum
Manisa
Sayın mohicans yanlış biliyorsunuz. Forumda daha öncede açıklandı. Eğer işv. aynı değil ise küm vergi matrahını her işv. sıfırdan başlayarak uygular.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Sayın merkür2,
VUK aşağıdaki hüküm olduğu ve Bakanlığın bu hususla ilgili sirkü yayınlamadığı sürece ben kümülatif vergi matrahını araştırırım. Yanlış biliyorsunuz demiyelim de kanunlara uygun davranıyorum demek daha uygun gibi geliyor. Tercih sizin tercihiniz tabiki...


Vergi Kesenlerin Sorumluluğu
Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 11
Kapsam
Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.
Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergilerden dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkını kaldırmaz.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Okuduğum özelgelerde farklı işveren olması durumunda kümülatif vergi matrahının devretmeyeceği yani yeni işverende sıfırdan başlanacağı yazıyordu.Bende şaşırmıştım çünkü bende kümülatif vergi matrahını istiyordum yeni girişlerde.
Uygulama değişmiş.Sayın merkür2 bu konuda haklı.
Ama bu sefer dikkat edilmesi gereken husus iş değiştiren işçinin yıllık beyanname vermesi gerektiği şayet dilim atlarsa.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Sayın metyo,
Sizinde bildiğiniz üzere Özelgeler kişiye has yazılıyor. Bu itibarla VUK göz önünde bulundurmanız gerekiyor.
KOlay gelsin.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,208
Konum
Manisa
Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (4962 sayılı Kanunun 17/D maddesiyle değişen parantez içi hüküm 07/08/2003 tarihinden geçerli olmak üzere) (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplam 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) hükmü yer almaktadır.

Vergiye tabi gelir toplamının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç 103. maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak 160 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, "Buna göre, bir hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde, her bir işverenin ödediği ücretler, ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Dolayısıyla vergi tarifesi, her bir işverenin ödediği ücrete, diğer işveren veya işverenlerin ödediği ücretle ilgilendirilmeksizin ayrı ayrı uygulanmaktadır. Ancak, söz konusu ücretlerin gayrisafi tutarları toplamının, Gelir Vergisi Kanununun 86. maddesinde belirtilen haddi aşması halinde, bu ücretlerin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir."açıklamalarına yer verilmiştir.

Mantıkende her işv. küm matrahı ayrı takip etmesi gerekir. Kişi kısmi zamanlı birden fazla işv. yanında çalıştığını düşünün.Hangi işv. hangisinin küm.vergi matrahına göre işlem yapacak?
 

Aquatim

Katkı Sunan Üye
Üyelik
5 Ara 2012
Mesajlar
254
Konum
İzmir
internette araştırma yaparsanız konu ile ilgili vergi dairesi başkanlığının kararlarına ulaşabilirsiniz. Özetle yıl içinde işyeri değişikliğinde, son işyeri ilk vergi diliminden başlatır. yani önceki işyerinden kümülatif matrahının dikkate alınmasına gerek yoktur.
işçi ise, ilgili yılda işveren bazında brüt ücret toplamlarını alt alta yazacak. en yüksek tutarı dikkate almadan, kalan tutar, gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimindeki tutarı aşıyorsa (örneğin 2013 yılı için bu tutar 26 bin liradır) en yüksek ücret dahil bütün ücretler toplayacak ve yıllık beyannamede beyan edecek. tabi kendi adına ödenmiş vergileri düşecek. düşmesine rağmen vergi çıkıyorsa ödeyecek.
internetten yaptığım araştırma neticesidir, ben de kümülatif matrahlarını istiyordum :)
bu uygulama, net üzerinden çalışan işçi kardeşlerimizin aleyhine, brüt üzerinden çalışan kardeşlerimizin ise lehinedir. ve tabiki son işveren lehine bir uygulamadır.

sanırım süregelen uygulama, vergi iadeleri döneminden kalma bir alışkanlık.
kolay gelsin.
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,208
Konum
Manisa
11 Md tam ve doğru kesinti yap demiş, tebliğ ile kanun maddesinin uygulanmasının nasıl olacağı açıklanmış. Ben %15 dilimi (ilk dilimi geçmeyen için) yerine %14 veya %16 kesinti yapmıyorum ki! Bakanlık nasıl istedi ise ona göre kesintiyi yapıp ilgili vd yatırıyorum.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,516
Konum
ADANA
Sayın merkür2,
Bilindiği üzere VUK 3. maddesinde "Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı gözönünde tutularak uygulanır." denmektedir.
Diğer Tarafdan aynı kanunun 11. maddesinde, "
Yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar." "Mal alım ve satımı ve hizmet ifası dolayısıyla vergi kesintisi yapmak ve vergi dairesine yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde verginin ödenmesinden, alım satıma taraf olanlar, hizmetten yararlananlar ve aralarında doğrudan veya hısımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar müteselsilen sorumludurlar."
denmektedir.
Diğer tarafdan sizinde bahsettiğiniz GVK 160 seri nolu tebliğinde "
1. GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER İLE DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ" başlığı altında açılmış ve örnek olay bir kamu işyerinde çalışan bir kişinin yine kamuya ait diğer bir işyerinde aynı anda çalışması halinde Vergilendirmede ikisinin toplulaştırma yöntemi ile Kümülatif Gelir Vergisi matrahı üzerinden işlem yapılacağı anlatılmıştır.

Yine burada anlatılan ve 160 seri nolu Genel Tebliğin atıf yaptığı 128 seri nolu tebliğ incelenmiş ve aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır. Buna göre;
Bir işçi aynı anda hem a işyerinde hemde b işyerinde çalışıyorsa burada hesaplamaya esas olan GVK 103. maddesine göre kesintinin tam olarak hesaplanmasında yaşanacak sıkıntı nedeniyle Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile bu sorun aşılmıştır.
Yukarıdaki örnek olayda da görüleceği üzere bir işçi aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak birden fazla işyerinde çalışıyorsa Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Gelirini beyan edeceği anlaşılmaktadır.
Sizinde bildiğiniz üzere VUK kıyas yasağı vardır. Buna göre Örneğin, b işyeri yıl içerisinde a işyerinden ayrılan x işçisini işe alıyorsa VUK göz önünde bulundurarak bu işleme taraf olması nedeniyle gerek VUK ve gerekse GVK 103. maddesini göz önünde bulundurmalı kümülatif Gelir Vergisi Matrahını aramalıdır.
Burada amaç İşçinin ücretini kesmek değil kanunlarımızda bahsedilen Verginin adeletli dağılımını sağlamaktır. Tabi burada vergi adaletinden size ne diyeceksiniz, bende size VUK 11. maddeyi hatırlatacağım bu tartışmada sürüp gidecek. :)
Neyse sonuç olarak GVK tebliğinde açıkca Sayın mükellef senin yanına bir işçi geldiğinde kümülatif vergi matrahını aramadan bunu işe alabilirsin (VUK 11. maddeden kurtulabilirsin) derse ne ala, yukarıdaki tebliğlerde işi dolandırmış ve birden fazla işverenden (aynı anda farklı işverenlermi, yoksa bir yıl içerisinde a işyerinde çalışmakta iken b işyerine girenlermi yada her ikisidemi) ne kastetildiği açıkca anlaşılamamıştır.
Nitekim benim bugüne kadar vergi idaresi ile yaşadıklarım beni ihtiyatlı davranmaya itmiştir.
Umarım anlaşılabilmişimdir.
Kolay gelsin.
 
Üst