Asgari Geçim İndiriminde Yanlışlık ve düzeltme

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,702
Konum
İSTANBUL
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNDE YANLIŞLIK
SORU: İşyerimizde çalışan bir personelimizin çocuğu Şubat 2008'de 22 yaşında olup, üniversiteyi bitirmiş olmasına rağmen durumu bize bildirilmediği için kendisine Mart- Haziran aylarında da indirim uygulanmıştır. Bu durum ay sonu itibariyle fark edilmiş olup, kendisine Haziran aylığı da indirimli olarak ödenmiştir. Bu durumda yapılması gereken nedir?
YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın 32.maddesinin 2.fıkrası hükmüne göre "İndirimin uygulanmasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade etmektedir."
On sekiz yaşını doldurmuş çocuklardan öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirim hesabında dikkate alınmayacaktır. (Beyanname Düzenleme Kılavuzu HUD yayınları 2008, sf:119)
Dolayısıyla, şubat ayında Üniversite'den mezun olan ve bu nedenle eğitimi sona ermiş bulunan çocuk için Mart ayından itibaren asgari geçim indirimi uygulamasının yapılması doğru değildir. Böyle bir durumda söz konusu ücretliden haksız yere yararlanmış olduğu asgari geçim indiriminin vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınması gerekecektir.
Bir başka anlatımla "haksız yere alınan asgari geçim indirimi tutarı ücretlilerden vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte geri alınacaktır." (Türkay, İmdat "Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çalışanlar ve İşverenler Tarafından Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler" Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Sayı:55, sf:117-123 )
Ancak, sizin mükellefin size yapacağı yazılı başvurusu ile durumu vergi dairesine bildirmeniz halinde Vergi Usul Yasası'nın 371.maddesinden yararlanmanız ve dolayısıyla vergi ziyaı kesilmeksizin sadece gecikme faizi ile yararlanılmış olan asgari geçim indirimi miktarının iadesi vergi dairesine yapılabilirVeysi Seviğ
 
Üst