Askerlik Borçlanması

Üyelik
15 Haz 2005
Mesajlar
34
Selamlar
Firmamızda çalışan bir personel 2007 yılında askerlik borçlanması yapmış ve primini de peşin olarak ödeyerek makbuzunu işyerine teslim etmiştir. Bu tarihte askerlik borçlanmasının vergi matrahından düşülmesi gerektiği konusunda bilgimiz olmadığından gerekli işlem yapılmamıştır. Bugün itibariyle ne gibi bir işlem yapabiliriz. Personel emekli olmuş ve çalışmaya devam etmektedir.
1-Şimdiki kazançları için vergi matrahından düşebilirmiyim?
2-Personel vergi dairesine başvurup para alabilir mi?
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Askerlik Borçlanması

Bugün itibariyle Gelir Vergisi matrahından indirmeniz mümkün değil. Bu borçlanma ödemesinin yapıldığı ay belgenin firmaya ibrazı gerekirdi. Vergi dairesinden böyle bir iade uygulaması da söz konusu olamaz. Zira verginin muhatabı firmanızdır.
111 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Bakanlığımıza yapılan başvurmalardan, ücretlerin vergilendirilmesi ile ilgili uygulamalardan bazı tereddütlerin doğduğu anlaşılmış ve bu konularda, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1. EMEKLİ SANDIĞI VE SOSYAL SİGORTA KURUMLARINA ÖDENEN BORÇLANMA AİDAT VE PRİMLERİ :
Belli şartları taşıyan kimselerin sosyal güvenliklerini sağlamak amaciyle, kanunla kurulan ve tüzel kişiliği haiz Emekli Sandıkları ve Sosyal Sigorta Kurumlarına, ödenen paralara aidat ve prim denilmekte ve bunlar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63 üncü maddesindeki şartlarla, ücretin gerçek safî tutarının hesabında, gider olarak indirilmektedir.
Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta Kurumlarından, kanunla kurulmuş olanların üyelerine çeşitli kanunlarla, daha önceki dönemlerde ödenmemiş bulunan aidat veya primleri borçlanma suretiyle ödeme ve dolayısiyle emekliliğe esas alınacak hizmet sürelerini uzatabilme hakkı tanınmaktadır. Bunun için, kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur.
Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu'nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.
Açıklanan nedenlerle;
A _ Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olaraık indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tesbitinde gider olarak nazara alınması;
B _ Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;
C _ Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nadenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmele nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,
gerekmektedir.
 

Benzer konular

Üst