zirve

Avans Kâr Dağıtımı

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Bumin Doğrusöz

Sermaye şirketlerinde kâr payının tespit edilmesi ve dağıtılması, pay sahiplerinin sınırlı sorumluluğu dolayısıyla şahıs şirketlerine nazaran farklılıklar ve bazı özellikler taşımaktadır. Her şeyden önce kâr dağıtımı için genel kurulun onayından geçmiş bilançoda bir kârın bulunması gerekir. Nitekim Ticaret Kanunu'nun (TTK.) 457. maddesinde, safi kazancın yıllık bilançoya göre hesap ve tespit edileceğini hükme bağlamış ve ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasında yıllık bilançonun, ticari defterler bölümündeki hükümlere göre tespit olunacağı ifade edilmiştir. Bu maddede yer alan "yıllık bilanço ve kârın bilançoya göre tespitine" ilişkin ilkeler, kârın yıl sonunda bilançoya göre belirlenip, izleyen yılda dağıtılabileceğini göstermektedir.
Ancak kanun, anılan düzenlemelerin yanı sıra 72. maddesinde "iş yılı, altı aydan az bir yıldan çok olamaz" hükmünü getirmiş, her iş yılı sonunda bilançonun tanzim olunacağını ifade etmiştir. Ayrıca, 364. maddenin 2. fıkrasında da bu düzenlemeye bağlı olarak "yılda birkaç kez kazançlarını dağıtan anonim şirketlerde her dağıtma için umumi heyeti toplantıya davet lazımdır" hükmüne yer verilmiştir.
...
Tamamı
 
Üst