turkcell

Avukatlar ve Noterler Bağ-Kur'lu Oldu

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Erdal AYDIN Takvim

Avukatlar ve noterlerin 1 Ekim'den önceki tabi olduğu SSK topluluk sigortalılığı reformla birlikte son buldu. Yeni dönemde avukatlar ve noterler artık Bağ-Kur sigortalısı (4/b)'li oldu.

* Yeni dönemde emekli aylığına haciz konulabilecek mi?
Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu SGK nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemeyecek. Gelir, aylık ve ödenekler için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun takip ve tahsili gereken alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyecek.

* SGK vatandaşı röntgenleyecek
Kamu kurumları ile bankalara, sigortasız çalışanları kontrol etme yükümlüğü geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca belirlenecek işlemlerde kamu idareleri ile bankalar işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettikleri kişileri SGK'ya bildirmekle yükümlü olacak. Bildirim yapılmadığı takdirde banka bundan sorumlu olacak.

* Noterde işlem yapanlar da SGK'ya bildirilecek
Noterde yapılan "evlenme sözleşmesi", "gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi", "zilyetlik devir sözleşmesi", "miras taksimi, gayrimenkul, hibe vaadi sözleşmesi", "irtifak hakkı vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi", "mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış sözleşmesi", "kira sözleşmesi", "menkul mallarda hibe sözleşmesi", "taksim ve ifraz sözleşmesi", "temlik", "taahhütname", "kefaletname", "muvaffakatname" gibi işlemlerde noterliklerce; işlemlere muhatap tarafların "mesleki bilgileri", "işyeri unvanı ve adresi" ile birlikte alınarak SGK'ya bildirilecek.

* Cep telefonu sahiplerinin ismi de SGK'ya bildirilecek
Cep telefonu hattı başvuru formalarında, kişilerin "meslek bilgileri" ve "işyeri unvanı ve adres" bilgileri de alınarak, Telekomünikasyon Kurumu aracılığıyla toplu bir şekilde SGK'ya verilecek.

* Ticaretten dolayı silah ruhsatı alanlar da SGK'ya bildirilecek
"Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik" gereğince, özel kişilere ticari amaçlı olarak silah ruhsatı verilmesinde ruhsat alanlara ait meslek bilgileri ile bıçak ve benzeri üretimde bulunan veya atış sahası işleten işyerlerine ruhsat verilmesinde "işyeri unvanı ve adresi" bilgileri de SGK'ya bildirilecek

* Tarım krediden kredi kullananlar da SGK'ya bildirilecek
"Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik" gereğince, ilgili kooperatif aracılığıyla kredi verilen kişilere ait kimlik bilgileri de SGK'ya bildirilecek.

* Okula kaydedilen öğrencinin velisi de SGK'ya bildirilecek
İlk ve ortaöğretimde, öğrencilerin kaydı esnasında velilerin mutlaka meslek bilgilerinin işyeri unvanı ve adresi de SGK'ya bildirilecek.
Ayrıca spor-etüt merkezlerine, dersnanelere öğrenci velileri ile hayatta olan anne-babalarına ait mesleki bilgileri ve "işyeri unvanı ve adresi", "motorlu taşıt sürücüleri kursları" nda kursiyerlere ait "meslek" ve "çalışılan işyerinin unvanı ve adresleri" SGK'ya bildirilecek.
 

Benzer konular

Üst