Ayakkabı Ökçesinde Kdv Oranı

T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Ayakkabı Ökçesinde Kdv Oranı

acar muhasebe ' Alıntı:
ökşe nedir ki

ayakkabıya baglı bi unsur mu
Ökşe değil "Ökçe" Yani "Topuk" 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı?na açıklayıcı olarak yayımlanan listede GTİP 64.06 numara ile belirlenen mallar içerisinde yer almaktadır. ahşap olanlarda dahil KDV oranı % 8'dir.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Ayakkabı Ökçesinde Kdv Oranı

Her nevi maddeden ayakkabılar (spor, kayak vb. dahil), terlikler, botlar, çizmeler (15, 16 ve 18. sıralarda yer alan maddelerden mamul olanlar dışındaki ayakkabı aksamı hariç).
ökçe (topuk) ağaçtan üretilen ayakkabı aksamı değil mi? genel oran olması gerekmez mi?
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Ayakkabı Ökçesinde Kdv Oranı

nane ' Alıntı:
Her nevi maddeden ayakkabılar (spor, kayak vb. dahil), terlikler, botlar, çizmeler (15, 16 ve 18. sıralarda yer alan maddelerden mamul olanlar dışındaki ayakkabı aksamı hariç).
ökçe (topuk) ağaçtan üretilen ayakkabı aksamı değil mi? genel oran olması gerekmez mi?
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Adana Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)Sayı : B.07.1.GİB.4.01.16.02/ 2006-1291 29.08.2006

Konu: Ayakkabı tabanlarının satışında

uygulanacak KDV oranı........................................PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.

İlgi : ............... tarih ve ...................... sayılı Vergi Dairesi Başkanlığı Genel Evrak kayıtlı dilekçeniz.İlgi dilekçenizde, .................. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün................. vergi numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz ve malzeme olarak yapıştırıcı, kösele, suni kösele taban ile ahşap ve kauçuk ökçe lastiği kullanarak ayakkabı tabanı imalatı yaptığınız belirtilerek, imal ettiğiniz ayakkabı tabanlarının satışında uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 28?inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 17.07.2002 tarih ve 2002/4480 sayılı Kararname Eki Karar uyarınca bu Karara ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18, (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar kapsamındaki (II) sayılı listenin "Diğer Mal ve Hizmetler" başlıklı (B) bölümüne 08.03.2006 tarih ve 2006/10138 sayılı Kararname ile eklenen 18?inci sırasında; işlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), 19?uncu sırasında ise; her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri yer almaktadır.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 17.03.2006 tarih ve 39 sayılı Katma Değer Vergisi Sirkülerinin 2/e bölümünde; her nevi maddeden ayakkabılar (spor, kayak vb. dahil), terlikler, botlar ve çizmelerin (15, 16 ve 18?inci sıralarda yer alan maddelerden mamul olanlar dışındaki ayakkabı aksamı hariç) bu kapsama girdiği açıklanmıştır.

Diğer taraftan 2006/10138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı?na açıklayıcı olarak yayımlanan listede GTİP numaraları ile belirlenen mallar içerisinde yer alan 64?üncü Fasıl?ın 64.06 alt pozisyonunda, ?ayakkabı aksamı içerisinde ayakkabı yüzleri ve bunların aksamı, dış tabanlar ve topuklar (kauçuktan ve plastik maddelerden), diğerleri ve ahşap olanlar ? yer almaktadır.
Bu açıklamalar çerçevesinde, yapıştırıcı, kösele, suni kösele taban ile ahşap ve kauçuk ökçe lastiği kullanarak üretilen ayakkabı tabanlarının satışında % 8 oranında katma değer vergisi uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim......................

Başkan a.

Grup Müdür V.
 
Üst