Aylık Bildirgede Çıkış Ama İşten Çıkış Bildiriminin Verilmemesi

Day-Dream

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Ağu 2012
Mesajlar
1,581
Konum
İstanbul
Arkadaşlar

Aylık bildirgede çıkış var ama işten çıkış bildiriminin verilmemiş cezası nedir ?
Teşekkür ederim
 
Üyelik
7 Nis 2012
Mesajlar
347
Konum
İstanbul
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 5838 sayılı Kanunla 102 nci maddesinde yapılan değişiklik sonucu sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulaması başlatılmıştır.
26.01.2012 tarih ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 Sayılı Kanunun 11. maddesiyle 26 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere “Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 5510/102 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.
08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 08.03.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6283 sayılı Kanunla işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi halinde uygulanacak para cezası ile ilgili tekrar bir düzenleme yapılmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 102 nci maddesi (j) bendi “9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır.” Şeklinde değiştirilmiştir.
Bu durumda 08.03.2012-30.06.2012 döneminde bir sigortalı adına işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi veya verilmemesi durumunda idari para cezası olarak her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri (886,50/10=88,65)TL tutarında uygulanacaktır. İşten ayrılış bildirgesinin işverence verilmesi gereken son günden itibaren kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, bu cezalar dörtte bir oranında uygulanacak ve ayrıca 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim de yapılacaktır.
Ayrıca, 07.03.2012 tarihinden önce tahakkuk ettirildiği halde ödenmemiş olan cezalar için de uygulanır.
Ancak tahsil edilmiş tutarlar ret ve iade veya mahsup edilmeyecektir. Bu nedenle bu yönde indirim yapılmaksızın bir idari para cezası uygulanması halinde, tutarın kontrol edilerek itiraz edilmesi gerekmektedir.
Buna göre, işten ayrılış bildirgesinin süresinde verilmemesi halinde her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacak, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşamayacaktır.
Bir takvim ayında en fazla uygulanacak idari para cezası defter durumuna göre;
- Bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin oniki katı tutarını (12 x 886,50=10.638,00 TL.)
- Diğer defterleri (örneğin işletme defteri gibi) tutmakla yükümlü olanlar için, aylık asgari ücretin altı katı tutarını (6 x 886,50=5.319,00 TL.)
- Defter tutmakla yükümlü değil iseler, asgari ücretin üç katı tutarını (3x 886,50 = 2.659,50 TL)
aşamayacak.
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Valla aynı olay 2011 şubat döneminde başıma geldi.1 kişinin çıkışını e-bildirge hizmet listesinde göstermişiz.Kişiyi biz çıkarmıştık işten tazminatını falan herşeyini ödedik.Daha sonra farkettimki bu kişi için işten ayrılış bildirgesi düzenlenmemiş.Yani aynı sizin durumunuzdaki gibi bildirgede çıkış tarihi ve sebebi gözüküyor ancak kişinin çıkış bildirgesi verilmemiş.Ben bununla ilgili bugüne kadar hiçbirşey yapmadım.Ne SGK'ya bildirdim ne de daha sonradan çıkışını verdim.Daha birşey çıkmadı bununla ilgili.Şansa bıraktım yani.SGK tespit ederse çıkış bildirgesini verir cezasınıda öderiz.Ama kişinin çıkışını zaten bildirgede göstermişiz bununla ilgili ceza verilmesi saçma geliyor bana.
 
Üyelik
16 Eyl 2013
Mesajlar
3
Konum
Edirne
Bende de aynı mesaj var fakat olay şu adam başka bir dosyamda sigortalı şahıs işletmesi bu. Fakat ben çıkışı işletme sahibinin ortağı bulunduğu başka bir şirketten yaptım :S

Bildirge doğru dosya çıkış yanlış dosya :S Sanırım yine asgari * 2 ceza uygulayacaklar. Ne dersiniz?
 
Üyelik
6 Eyl 2010
Mesajlar
3,396
Konum
Lüleburgaz
Siz kendiniz farkedip yaparsanız geriye dönük girişi 1 asgari ücret ceza var.Eğer kurum tespit ederse 2 asgari ücret.
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,910
Konum
istanbul
Mükellefin biri için varolan uyarı; 000 000 00000 tc kimlik nolu sigortali için, Haziran 2013 de yaptığım işe giriş bildirgesi bulunamamıştır. Bunlar adamı kalpten gönderecekler. Baktım var işe giriş bildirgesi.
 
Üyelik
25 Nis 2008
Mesajlar
258
Arkadaşlar

Aylık bildirgede çıkış var ama işten çıkış bildiriminin verilmemiş cezası nedir ?
Teşekkür ederim

bende de tam tersi olmuş. işten ayrılış bildirgesi verilmiş, fakat e bildirgede çıkış tarihi göstermemişiz. cezası var mıdır acaba, 3 ay geçmiş üzerinden?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,250
Konum
Manisa
Bağlı olduğunuz müd. ile görüşün; bazıları dilekçe ile düzeltirken bazıları kağıt olarak bildirge istemekte. Gün kazanç değişikliği olmadığı için ipc yok.
 

Benzer konular

Üst