Bağ-Kur'lular İçin Dilekçe Verme Süresi Yarın Doluyor

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Gazete Haber Türk
Ali Tezel
--------------------------------------------------------------------------------
1 Nisan 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Vergi mükellefi olup da bugüne kadar Bağ-Kur'un kapısından geçmemiş, prim ödememiş olanların Bağ-Kur başlangıcı 1 Ekim 2008 günü sayılıyor. Ama geriye doğru 4 Ekim 2000 gününe kadar olan sürelerini dilekçe verip borçlanabilecekler. Bunun için vermeleri gereken dilekçenin son günü 1 Nisan 2009. Sigortalıların her ay ödeyecekleri borçlanma tutarı azami 1.385 lira.

Vergi mükellefi olup Bağ-Kur'la herhangi bir ilişkisi olmayanlar için Bâğ-Kur başlangıcı 1 Ekim 2008 günü sayılıyor. Ama geriye doğru 4 Ekim 2000 gününe kadar olan sürelerini dilekçe verip borçlanabilecekler. Bunun için vermeleri gereken dilekçe için 1 Nisan 2009 son gün olarak tespit edilmişti.
Bağ-Kur'lu için geriye doğru borçlanmada dilekçe verme süresi yarın doluyor. Aynı şekilde, eski Bağ-Kur Kanunu gereğince Bağ-Kur'lu sayılan anonim şirket kurucu ortakları ortakları 1 Ekim 2008 gününden sonrası sigortalı sayılmayacaklar ama isteyenlerden dilekçe verenler için bu hak devam ettirilecek bunun için de yarın son gün....

KAYDI OLMAYAN

Vergi mükellefi olduğu halde Bağ-Kur'a hiç kayıt olmamış olanlar için yarın son gün.
1479 sayılı eski Bağ-Kur Kanunu gereğince, Bağ-Kur sigortalısı sayılması gereken vergi mükellefi olmasına rağmen, 4 Ekim 2000 gününe kadar Bağ-Kur'a kayıt olmamış olanların Bağ-Kur başlangıcı 4 Ekim 2000 günü sayılmaktaydı.
1 Ekim 2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yeni bir tarih ve yeni bir düzenleme getirildi.
Bağ-Kur sigortalısı olması gerektiği halde, 1 Ekim 2008 gününe kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların Bağ-Kur sigortalılığı aynı gün yani 1 Ekim 2008 günü başlatılacaktır.
Ancak, 1 Ekim 2008 gününden öncesinde vergi kaydı olan süreleri var ise bu sürelerden geriye doğru en fazla 4 Ekim 2000 gününe kadar olan kısmı için borçlanma-ödeme hakkı getirilmiştir.
Yani, 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla, kişiler 1 Nisan 2009 günü akşamına kadar sigortalının başvurarak geçmiş sürelerini sigortalı yapıp ödeme hakkı olacaktır.
Bu başvuru için yarın son gün...
Bu şekilde müracaat edecek olanlar ayrıca dilekçelerinde geriye doğru borçlanacakları sürenin primlerini de hangi rakamdan ödeyeceklerine kendileri karar verecektir. Dilekçelerinde en düşük kazanç rakamı olan 666 lirayı seçebilecekleri gibi en yüksek kazanç rakamı olan 4329 lirayı da tercih edebilirler veyahutta iki rakam arasında kalmak şartıyla diledikleri rakamı da tercih edebilirler.

EN AZ 214 LİRA

Bağ-Kur sigortalılarının ödeyecekleri parasal değer de seçtikleri rakamın yüzde 32'si olacaktır. Mesela, aylık 666 lirayı seçerlerse her bir borçlanma ayı için en az 214 lira, en yüksek rakamı seçerlerse her borçlanma ayı için 1385 lira ödemeleri gerekecektir.
ödemenin de bir süresi var olup borçlanmanın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde tam olarak gerçekleştirmek zorundadırlar.
Şayet süresi içinde para ödenmezse veya ödenir ama eksik ödenirse borçlanma hakları iptal edilecek ve ödedikleri de geri verilecektir.

Anonim şirketlerin kurucu ortakları için de son gün yarın

Bu arada, yeni kanun gereğince anonim şirket kurucu ortağı olup da yönetim kurulu üyesi olmayanların Bağ-Kur'lu olma hakları da kaldırıldı. Fakat, bu şekilde eskiden beridir Bağ-Kur'a prim ödeyenlerden Bağ-Kur'a devam etmek isteyenler varsa bunlarında 1 Nisan 2009 günü akşamına kadar Bağ-Kur'a dilekçe vermeleri gerekmektedir. Süresi içinde dilekçe vermeyenlerin ise Bağ-Kur sigortalılığı 1 Ekim 2008 itibariyle sona erdirilecektir. Eski 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu ile (1 Ekim 2008 tarihinden öncesinde) anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, şimdi 5510 sayılı (SS ve GSS) Kanunu ile 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin hem yönetim kurulu üyesi hem de ortak olanları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle Bağ-Kur (4/B) sigortalısı sayılmışlardır.
Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4-1/(b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacağı gibi sadece kurucu ortak olup da yönetim kurulu üyesi olmayanlar da sayılmayacaktır.

GEÇİCİ HÜKÜM EKLENDİ

5510 sayılı SS ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kanunu 1 Ekim 2008 günü yürürlüğe girdiğinde bu kişiler için bir geçici hüküm eklendi ve anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle Bağ-Kur sigortalısı olanlardan, 4/B kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren altı ay içinde yani 1 Nisan 2009 gününe kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, 4/B (Bağ-Kur) sigortalılıkları devam ettirilecektir. Talepte talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan 1 Ekim 2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

*Bağ-Kur'lu olduğu halde, 1 Ekim 2008'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescillerini yaptırmayan sigortalıların Bağ-Kur sigortalılığı aynı gün başlatılacak.
* 1 Ekim 2008 öncesinde vergi kaydı olan süreleri varsa geriye doğru en fazla 4 Ekim 2000'e kadar olan kısmı için ödeme hakkı getirildi.
* 1 Ekim 2008 tarihi ile 4 Ekim 2000 tarihi arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla kişiler 1 Nisan 2009 akşamına kadar geçmiş sürelerini sigortalı yapıp ödeme hakkına sahip.

Ne zaman emekli olacaklar?

Birol Atmaca-Afyon
19 yıl hakimlik yaptıktan sonra istifa edip noter olmuşsunuz. Bu arada avukatlık stajını da borçlanmanız nedeniyle sigorta başlangıcınız 22.09.1986 olmuş. Yine bildiğiniz üzere noterlik sürenizin 01.12.2005 ile 30.09.2008 arasındaki bölümü (2 yıl, 10 ay) SSK'lı sayılırken, 1 Ekim 2008 gününden sonraki ise Bağ-Kur'lu olarak sayılacaktır. 1986 başlangıcınıza göre de 49 yaşında yani 16.01.2013 günü Bağ-Kur'lu gibi emekli olacaksınız.
Emekli olduğunuzda hakim olarak geçen süreleriniz için (mahkemeyle dahi olsa) ikramiye alırsınız. Bağ-Kur'a bundan sonrası için alt sınırdan ödeseniz bugünkü rakamlarla 700-800 lira aylığınız olur. Hepsini yüksekten ödeseniz 1200 lira olur. Noterliği bırakıp yeniden kamuya (hakimlik de olabilir) geçer ve geçtikten sonra 3,5 yıl kesenek öderseniz bu kere 2510 lira civarında aylığınız olur ve ikramiyeyi de sorunsuz alırsınız.

Atilla Çetin Aslan-
18.08.1957 doğum tarihiniz, 01.07.1987 işe girişiniz ve daha evvel ifa ettiğiniz 20 aylık askerlik borçlanmanızla başlangıcınız 01.11.1985 olmuş.
Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan (SSK) 01.11.2010 günü emekli olma hakkını elde etmişsiniz.

Mehmet Öztürk-Kayseri
01.04.1964 doğum tarihiniz, 24.12.1983 işe girişinizden sonra 87 gün prim ödedikten sonra 28.07.1986 günü başlayan Bağ-Kur'dan, borçlanıp ödediğiniz 18 aylık askerlik süreniz dahil 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla 48 yaşında yani 01.04.2012 günü emekli olursunuz.

Hafize S.-Acıpayam
01.10.1969 doğum tarihiniz, 27.08.1997 günü başlayıp 10 yıl prim ödediğiniz Bağ-Kur'dan bu süreyi 20 tam yıla çıkarırsanız 54 yaşında, 15 tam yıla çıkarırsanız 56 yaşında emekli olursunuz. Bundan sonra Sosyal Sigortalar Kurumu'na 3,5 yıl prim öderseniz 58 yaşında, 7 yıl prim öderseniz 54 yaşında Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan emekli olursunuz.
 
Üst