zirve

Bağkur Sgdp Gelir Vergisinden İndirilir mi ?

Üyelik
24 Eyl 2013
Mesajlar
127
Konum
istanbul
merhaba,

bağkur emeklisi gelir vergisi mükelleflerinden kesilen sgdp kesintisi, gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıyormu? yapılıyorsa hangi kısımda yapılması gerekiyor.
tşk.

bununla ilgili bir yazı buldum ama doğrumudur bide sizlere sorayım dedim.

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Defterdarlığı
Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-89/1

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Limited şirketi hissedarı olmanızdan dolayı Bağkur Emekli maaşınızdan Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılmakta olduğunu belirterek, bu kesintilerin hissenize düşen vergilerden mahsubunun yapılıp, yapılmayacağını sormaktasınız.

Bilindiği üzere; 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun 24.maddesinde sigortalı sayılacaklar belirlenmiş, (a) bendinde Esnaf ve Sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkar Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna uygun olarak kayıtlı olanlar...” hükmüne yer verilmiştir. Anılan Kanunun 26.maddesinin birinci fıkrasında ise, “...Bu kanuna göre sigortalı sayılanlar, sigortalı sayıldıkları tarihten itibaren en geç 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıt ve tescillerini yaptırmak zorundadırlar. Üç ay içinde kayıt ve tescilini yaptırmayan sigortalılar kurumca re’sen kayıt ve tescil edilir” hükmü yer almıştır.

Diğer taraftan; aynı Kanunun 49.maddesinin üçüncü fıkrasında “Bu kesenek ve primlerin tümü, yıl içinde ödenmek kaydıyla vergi uygulamasında gider olarak gösterilebilir.” denilmektedir.

Öte yandan, 4956 sayılı Kanunun 44.maddesiyle, 1479 sayılı Kanunun ek 20.maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra üçüncü fıkra olarak maddeye eklenmiştir.

Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefiyeti devam edenlerden, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil bu Kanunun 50.maddesine göre belirlenen 12.gelir basamağının % 10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayım tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53.maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir....”hükmü yer almıştır.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesinde;

Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler.

1- (4697 sayılı Kanunun 7.maddesiyle değişen bent) (7.10.2001 tarihinden geçerli olmak üzere) Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.),

Diğer taraftan 110 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının ödedikleri Bağ-Kur primlerini anılan tebliğde belirtilen esaslar dahilinde ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla verecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebilecekleri açıklanmış bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, 1479 sayılı Kanun gereğince ödemekte olduğunuz sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

MTNŞFK
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,986
Konum
İSTANBUL
sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Sonuç : Yukarıdaki açıklamalar çercevesinde gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla ; sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu ;ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Beyannameyi düzenlerken ön sayfada bulunan Bağkur veya Sgdp kısmına yazarak düşebilirsiniz
 
Üyelik
24 Eyl 2013
Mesajlar
127
Konum
istanbul
sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Sonuç : Yukarıdaki açıklamalar çercevesinde gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla ; sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu ;ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Beyannameyi düzenlerken ön sayfada bulunan Bağkur veya Sgdp kısmına yazarak düşebilirsiniz

teşekkürler.
 

Benzer konular

Üst