Bakanlar Kurulu'nda İmzaya Açılan 'Tüketici Haklarını Koruma Kanunu'

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
1,802
Konum
İstanbul
ANKARA - Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan 'Tüketici Haklarını Koruma Kanunu' hakkında bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, kanunla tüketicilerin aldıkları ürün ve mallardaki 7 günlük cayma hakkının 14 güne çıkarıldığını bildirdi. Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi ihtiyaçların aboneliklerinde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getirildiğini kaydeden Yazıcı, 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesininin istediği zaman fesh edilebileceğini söyledi.

Bakan Hayati Yazıcı, imzayla açılan kanun taslağı ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde(TOBB) basın mensuplarına bilgi verdi. Mağduriyetlerin en fazla yaşandığı yapılan kapıdan satışlara da yeni tedbirlerin getirildiğini belirten Yazıcı, işyeri dışında satış yapacakların, mevcut uygulamada olduğu gibi Bakanlıktan 'yetki belgesi' almalarının zorunlu olduklarını kaydetti. Bakan Yazıcı, "İşyeri dışında kurulan sözleşmeler imzalanmadan önce, tüketici sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilecek. Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılıyor. Satıcı ve sağlayıcı yükümlülüklere aykırı davranırsa tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı olmayacak. Sözleşme tarihi tüketicinin kendi el yazısıyla attırılacak ve sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecektir." dedi.

Pazardaki payını her geçen gün arttıran, internet, telfon ve katolog satışları için yapılan 'Mesafeli Sözleşmelere' ilişkin de yeni düzenlemelerin getirildiğini dile getiren Yazıcı, "Mesafeli sözleşme kurulmadan önce, tüketici sözleşme şartları hakkında bilgilendirilecek. Mesafeli sipariş edilen ürünler en geç 30 gün içerisinde tüketiciye teslim edilmek zorunda olacak. Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılıyor. Satıcı ve sağlayıcı tüketiciyi cayma hakkı konusunda bilgilendirmezse tüketici 14 günlük süreyle bağlı olmayacak." diye konuştu.

Yazıcı, finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin AB yönergesinin ilk defa iç hukuka aktarıldını da bildirdi. Her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirileceğini kaydeden Bakan Yazıcı, "Tüketici, finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerden 14 gün içinde cayma hakkına sahip olacaktır." dedi.

"DEVRE TATİL SATIŞ UYGULAMALARINA DÜZENLEME GETİRİLDİ"

Bakan Yazıcı, devre tatil satış uygulamalarına yeni düzenlemelerin getirildiğini de söyledi. 'Devre tatil kavramının' anlaşılır hale getirilerek devre mülkler ve alternatif tatil üyeliklerinin (devre yat, kulüp üyeliği vb.) de bu kapsama dahil edildiğini belirten Yazıcı, "Sözleşme kurulmadan önce, tüketici sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilecek. Sözleşme tarihi tüketicinin kendi el yazısıyla attırılacak ve sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecek. Devre tatillerde cayma hakkı süresi 10 günden 14 güne çıkarılacak." diye konuştu.

"TÜKETİCİ PAKET TURLARIN SÖZLEŞMESİNİ İPTAL EDEBİLECEK"

Yerli ve yabancı turistleri yakından ilgilendiren 'paket turlarla' ilgili de çıkacak yasa da düzenleme getiliriyor. Bakan Yazıcı'nın açıklamalarına göre; turlarla ilgili sözleşme kurulmadan önce, tüketiciye ön bilgilendirme amaçlı broşür verilecek. Tüketici, paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birisinin değişmesi halinde sözleşmeden dönebilecek. Yeni düzenlemeye göre AB ülkelerinde olduğu gibi ticari ve mesleki amaçla paket tura katılanlar da tüketiciye tanınan haklardan yararlanabilecek.

"TÜKETİCİ 1 YILDAN UZUN SÜRELİ ABONELİKLERİ FESH EDEBİLECEK"

Taslak kanunda elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi ihtiyaçların aboneliklerinde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getiriliyor. Yazıcı, 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesininin istediği zaman, süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini ise satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahip olacağını da açıkladı. Aboneliğe son verme isteğinin yönetmelikle belirlenecek süreler içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceğini vurgulayan Yazıcı, feshin sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacağı kuralının getirildiğini de ifade etti.

"İNDİRİMLİ SATIŞ FİYATI VE ÖNCEKİ FİYATI GÖSTERİLECEK"

Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyalarına sınırlama getirildiğini de açıklayan
Hayati Yazıcı, "İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı ve indirim oranı etiketlerinde gösterilecek. İndirimden önceki fiyatın gerçekliğinin ispatı satıcı veya sağlayıcıya ait olacak." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİLERİN DAVA AÇMASI KOLAYLAŞIYOR"

Bakan Yazıcı, garanti belgesi ile ilgili bürokratik işlemler azaltıldığını söyledi. İhtiyari garanti taahhüdünde bulunanların taahhüde bağlı olacağını ifade eden Yazıcı, kanunla ilgili getirilecek yenilikler hakkında şu bilgileri verdi:
"Yasa ile tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılmaktadır. Satış sonrası servis hizmetlerine yönelik düzenlemeler büyük ölçüde korunmuştur. Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilmektedir. Haksız ticari uygulamalara ilişkin AB yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılmaktadır. Reklam kurulu yeniden yapılandırılarak kurulun denetim etkinliği arttırılacaktır.Reklam Kurulu'nun karar almasına yardımcı olacak sektörel özel ihtisas komisyonları kurulacaktır. Reklam politikalarının oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili olarak ilk defa 'Reklam Konseyi' kurulması öngörülmüştür. Tüketici sorunları hakem heyetleri yeniden yapılandırılacak ve tüketicilerimizin haklarını aramaları kolaylaştırılacak. Tüketici mahkemelerinde tüketicilerin dava açmaları daha kolay hale geriliyor. İdari para cezaları caydırıcı, orantılı ve belirli olması ilkeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmiştir."

ANKARA - Tüketicinin haklarını korumayı amaçlayan kanun Meclis kapısında. Kanun, tüketicinin haklarını, günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenliyor. Kanunla ilgili bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırılacağını belirtti. Yazıcı, düzenleme ile bankaların, tüketiciden yıllık kart ayidatı almayacağını, konut finansmanında tüketiciye sağlanan hakların genişletileceğini söyledi.

Hayati Yazıcı, imzayla açılan kanun taslağı ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde(TOBB) basın mensuplarına bilgi verdi. Taslak ile; tüketicinin hak arama yollarının kolaylaştırılması, yeni satış yöntemleri karşısında korumayı hedeflendiklerini anlatan Yazıcı, kanunun amacını ise "AB Yönergelerine uyum sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, cezaların güncellenmesi ve daha etkin hale getirilmesi, tüketiciye tanınan hakların tahkim edilmesi ve buna paralel olarak ürünlerde kalite standardının yükseltilmesi hedeflenmektedir." şeklinde özetledi.

Yazıcı'nın açıklamalarına göre; kanunla birlikte tüm tüketici sözleşmeleri en az oniki punto büyüklüğünde ve okunabilir bir şekilde düzenlenecek. Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilmeyecek. Tüketiciden; haksız olarak ek bir bedel talep edilemeyecek. Talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgiler, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu olacak.

"TÜKETİCİYE YILLIK ÜYELİK AİDATI ALINMAYAN KART VERİLECEK"

Bakan Yazıcı, Türk Borçlar Kanunu ve Kredi Kartları Kanunu'nda olduğu gibi bu taslakta da temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verildiğini açıkladı. Bankacılık işlemlerinde faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususunun, Bakanlığın uygun görüşü alınarak BDDK tarafından belirleneceğini de ifade eden Yazıcı, "Tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunulması zorunlu olacak. Bankalar isterlerse bu kartlara da ilave hizmetleri ücretsiz sunabilecekler." dedi.

"HAKSIZ ŞARTLARIN DENETİMİ BAKANLIĞA VERİYOR"

Hayati Yazıcı, cayma hakkı sürelerinin de yeniden düzenlendiğini belirterek, işyeri dışında (kapıdan) yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarıldığını belirtti. Ön ödemeli konut satışlar, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise Borçlar Kanunu'na paralel 7 günlük cayma hakkı getirildiğini ifade eden Yazıcı şunları anlattı:

"Haksız şartların denetimi yetkisi Bakanlığımıza verilmektedir. Genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların denetimi, tespiti ve bu tespit neticesinde idari yaptırım uygulama yetkisi Bakanlığımıza verilmektedir. Verilen bu yetki ile özellikle bankacılık alanındaki sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri gibi çok geniş kitleleri ilgilendiren sözleşmelerde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler Bakanlığımız tarafından denetlenecek ve tüketicinin mağdur olması engellenmiş olacaktır."

"MALIN AYIPLI OLMADIĞINI SATICI İSPAT EDECEK"

Bakan Yazıcı, ayıplı mal ve hizmette tüketiciye sağlanan hakların tüketici lehine genişletildiğini de bildirdi. Eski kanunda ayıplı mallarda satıcının sorumluluğunun taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıl olarak belirlendiğini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Zamanaşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecektir. Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamayacaktır. Malın ayıplı çıkması durumunda tüketici mevcut kanunda da bulunan sözleşmeden dönme,ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birisini kullanabilecek."

"KONUT FİNANSMANINDA TÜKETİCİYE SAĞLANAN HAKLAR GENİŞLETİLİYOR"

Tüketici kredisi ve konut finansmanı (Mortgage) sözleşmelerinde tüketiciye tanınan hakların genişletildiğini de anlatan Yazıcı, şu bilgileri verdi:

"Kredi sözleşmesi imzalanmadan önce, tüketici sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilecek. Tüketicilerin, tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde cayma hakkı olacak. Tüketicinin açık talebi olmaksızın krediyle ilgili sigorta yaptırılamayacak, tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi halinde ise istediği sigorta şirketi ile imzaladığı poliçe kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan hesap işletim ücreti gibi herhangi bir ücret ya da masraf talep edilemeyecek. Tüketicinin açık talimatı olmaksızın, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacak.Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satışı sözleşmesi yapılamayacak. Bakanlıkça belirlenen büyüklüğün üzerindeki projeler için bina tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Tüketici, 14 gün içinde ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahip olacak. Mevcut kanunda 30 ay olan konutun teslim süresi 36 aya çıkarılacak. Devir ve teslim tarihine kadar tüketiciye belli masrafları ve sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar tazminat ödemek suretiyle sözleşmeden dönme hakkı verilecek.Konut satışlarının devlet garantisinde olduğu yönündeki yanlış izlenimlerin önüne geçilecek."
 

Benzer konular

Üst