Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
07.01.2008 tarihinde 250.000,00 Dolar Bir bankadan işletme kredisi alınmıştır. Bu kredi 6 Ay Geri ödemesizdir. Sözleşmede Kredinin ödemelerinde Banka Kuru esas alınacaktır. denilmektedir. 31.03.2008 itibariyle VUK Borçların Değerlemesi hükümleri kapsamında Bankadan aldığımız Kredinin 31.03.2008 tarihine isabet eden faiz tutarına ilişkin yazıda Banka kur olarak 1,3000 almıştır. TCMB Alış Kuru ise:1,2765 dir.

Sözleşmede Banka Kuru esas alınması gerektiğinden;

1) Değerlemede TCMB dışında belirlenen kura göre işlem yapılabilir mi? (MB yetkisini bugüne kadar TCMB kurlarını esas almıştır.)
2) 31.03.2008 Değerlemesi Hangi Kur üzerinden yapılmalıdır.
3) 31.03.2008'e isabet eden faiz hangi kurdan tahakkuk edilmelidir.


Saygılar
 
Üyelik
27 Şub 2008
Mesajlar
91
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Bakanın kurunu alman gerekir. Banka kayıtları esastır ve herhangi bir uyuşmazlıkta delil niteliği vardır.
O nedenle 1,3000 olan kuru alıp aradaki farkı kur farkına atacaksın
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Sözleşmede belirtildiği için bankanın kurunu almanız gerekir. zaten fiili olarak ödeme yaptığınız zaman ödemiş olduğunuz tutar bankanın kuruna göre hesaplanan ytl olucaktır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Yabancı paraların nasıl değerlendirileceği VUK?nun 280. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Buna göre değerleme borsa rayici ile yapılır. Kanunda ?Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır? denilmektedir.

Yani alış bedeli ile değerleme yapabilmek için borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğunu ispat etmek gerekir. Bu hükümler amir hükümlerdir. Yani bu hükümlere aynen uymak gerekir.

Diğer taraftan, VUK?nun mükellef ve vergi sorumlusunu belirleyen 8. maddesinde ? Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairesini bağlamaz. Bu Kanunun müteakip maddelerinde geçen "mükellef" tabiri vergi sorumlularına da şamildir.?

Denilmektedir.

Bu nedenle banka ile yapılan mukavelenin vergilendirme uygulamasında bir geçerliliği yoktur. Aradaki fark kanunen kabul edilmeyen giderler olarak değerlendirilmelidir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Eh madem öyle o zaman tersine olursa da gelir kabul etmez mali idare. Kaybı daha çok olur :).
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,844
Konum
ADANA
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Sn. Osman Erol,
Merkez bankası kurları gösterge niteliğindedir. Bankalar işlemlerde kuru kendi yöntemlerine göre belirlerler. Her hangi bir bankadan döviz aldığınızda, satışı merkez bankası kurundan farklıdır. Size göre aradaki farkın kanunen kabul edilmeyen gider yazılması gerekir ki bu bence yanlıştır. Fiili durum başka, değerleme başkadır. Sadece değerleme yaptığınızda merkez bankası kurunu esas almanız gerekir. Ancak fiilen ödeme durumunda ise ödediğiniz kur üzerinden kayıtlara alınması gerekir.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Evet aynen bülent249 arkadaşımın dediği gibi.
Fiili durum başkadır . Değerleme ise sanal birşeydir. Dönem sonlarında dövizli borç ve alavcaklarınızı MB kuru ile değerleyip mali tablolalrınızı hazırlaraını<. Ancak fiili ödeme ve tahsilat özün önceliği kuralına göre , alan veren arasında serbestçe saptanır. Saptanmmaış ise M.B döviz alış kuruna göre işlem yapılır.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Herkesin bildiği gibi Ticari KaR ve Vergi Karı denen iki farklı kar marjı sözkonusudur..

Ticari karınızı hesaplarken istediğiniz kuru alabilirsiniz(Banka Kuru veya ,İşletmenin kendi kuru)
Fakat Vergi Karını Hesaplarken Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu kurlar üzerinden olmalıdır.

(Yabancı paraların nasıl değerlendirileceği VUK?nun 280. maddesinde açıkça belirlenmiştir. Buna göre değerleme borsa rayici ile yapılır. Kanunda ?Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır? denilmektedir.)

Bu nedenle banka ile yapılan mukavelenin vergilendirme uygulamasında bir geçerliliği yoktur. Aradaki fark kanunen kabul edilmeyen giderler olarak değerlendirilmelidir.Tersi durumda Tartışmasız Gelirin takendisidir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Sayın bülent249

Merkez Bankası da nereden çıktı. Borsada rayici olmayan yabancı paraların kur değeri dönem sonunda maliye bakanlığınca Tebliğ yayınlanarak belirlenir. VUK?nun 280. maddesini dikkatle okuyun.
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,844
Konum
ADANA
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Sn.Osman Erol,
30 Nisan 2008 tarihi için dövizli borçlarımı değerlemeye tabi tutacağım. Maliye Bakanlığının yayımladığı kuru bildirmeniz mümkün mü?
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Değerli Meslektaşlar;

Uygulamamı VUK 280 kapsamında ve 31.03 tr.TCMB Alış Kuru üzerinden yaptım. Diğer taraftan 31.03 e isabet eden faiz tahakkukunu da aynı kur ile kayıtlarıma aldım.

Konu hakkında değerli fikirlerinizi paylaştığınız için teşekkürler.

Saygılar
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Sayın bülent249 a cevap:

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 380)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2007 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No?lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2007 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

217 No.lu Gelir vergisi Tebliği

(...)

3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi
20. Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazete'de geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.

(...)
Maliye Bakanlığı döviz kurlarını açıklamadığından Merkez bankası döviz kurları esas alınır.

1. Geçici vergi döneminde uygulanacak döviz kurları

28 MART 2008 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
--------------------------------------------------------------------------------------
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 03/28/2008 by the Central Bank of Turkey
BÜLTEN NO: 2008/63

DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling

USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.2765 1.2827 1.2756 1.2846
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1743 1.1820 1.1689 1.1891
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.27024 0.27157 0.27005 0.27219
EUR/TRY 1 EURO 2.0156 2.0253 2.0142 2.0283
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5483 2.5616 2.5465 2.5654
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.2787 1.2869 1.2768 1.2888
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.21368 0.21590 0.21353 0.21640
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.2553 1.2610 1.2507 1.2658
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 4.7635 4.8262 4.6920 4.8986
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.25043 0.25212 0.25025 0.25270
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.34129 0.34191 0.33873 0.34447
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.2738 1.2823 1.2691 1.2872
BGL/TRY 1 BULGAR LEVASI 0.96785 1.0914
SYP/TRY 1 SURİYE LİRASI 0.01997 0.02996
JOD/TRY 1 ÜRDÜN DİNARI 1.6926 1.9087
ILS/TRY 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35342 0.37154
RON/TRY 1 YENİ RUMEN LEYİ 0.50808 0.57294
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01121 0.01681

ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
--------------------------------
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.0852 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 4.7233 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9967 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 5.9412 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 100.03 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0172 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.0877 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7516 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.5789 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9970 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.7625 ABD DOLARI

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI / Euro Conversion Rates
---------------------------------------------------
EUR/DEM 1.95583 ALMAN MARKI
EUR/BEF 40.3399 BELÇİKA FRANGI
EUR/LUF 40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
EUR/ESP 166.386 İSPANYOL PEZETASI
EUR/FRF 6.55957 FRANSIZ FRANGI
EUR/IEP 1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
EUR/ITL 1936.27 İTALYAN LİRETİ
EUR/NLG 2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
EUR/ATS 13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
EUR/PTE 200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
EUR/FIM 5.94573 FİN MARKKASI
EUR/GRD 340.750 YUNAN DRAHMİSİ

BİLGİ İÇİN;
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.64364 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.1083 YENİ TÜRK LİRASI
...............................................................


29 NİSAN 2008 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
------------------------------------------------------------------------------
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 04/29/2008 by the Central Bank of Turkey
BÜLTEN NO: 2008/84
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
CURRENCY EXCHANGE RATES EXC.RATES ON BANKNOTES
Buying Selling Buying Selling

USD/TRY 1 ABD DOLARI 1.2775 1.2837 1.2766 1.2856
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1903 1.1981 1.1848 1.2053
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.26657 0.26788 0.26638 0.26850
EUR/TRY 1 EURO 1.9894 1.9990 1.9880 2.0020
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.5269 2.5401 2.5251 2.5439
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 1.2290 1.2369 1.2272 1.2388
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.21140 0.21360 0.21125 0.21409
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 1.2615 1.2672 1.2568 1.2720
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 4.7593 4.8220 4.6879 4.8943
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.24867 0.25035 0.24850 0.25093
SAR/TRY 1 SUUDİ ARAB RİYALİ 0.34163 0.34225 0.33907 0.34482
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 1.2244 1.2325 1.2199 1.2372
BGL/TRY 1 BULGAR LEVASI 0.95534 1.0773
SYP/TRY 1 SURİYE LİRASI 0.01999 0.02998
JOD/TRY 1 ÜRDÜN DİNARI 1.6935 1.9097
ILS/TRY 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35849 0.37688
RON/TRY 1 YENİ RUMEN LEYİ 0.51064 0.57583
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.01113 0.01669

ÇAPRAZ KURLAR / Cross Rates
-----------------------------------------
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.0714 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 4.7921 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 1.0378 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 6.0098 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 104.15 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.0130 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 5.1276 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7508 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.5572 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9787 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.7563 ABD DOLARI

EURO DÖNÜŞÜM KURLARI / Euro Conversion Rates
-----------------------------------------------------
EUR/DEM 1.95583 ALMAN MARKI
EUR/BEF 40.3399 BELÇİKA FRANGI
EUR/LUF 40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI
EUR/ESP 166.386 İSPANYOL PEZETASI
EUR/FRF 6.55957 FRANSIZ FRANGI
EUR/IEP 1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI
EUR/ITL 1936.27 İTALYAN LİRETİ
EUR/NLG 2.20371 HOLLANDA FLORİNİ
EUR/ATS 13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ
EUR/PTE 200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU
EUR/FIM 5.94573 FİN MARKKASI
EUR/GRD 340.750 YUNAN DRAHMİSİ

BİLGİ İÇİN;
-----------------------------------
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.62577 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 2.0870 YENİ TÜRK LİRASI
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

[size=10pt]Borsada rayici olmayan yabancı paraların

Çok doğru bir saptama;; :) :)

, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştirBorsada rayici olmayan evet doğru. Yukarda belirlenen USD, Euro, Yen , İsviçre Frank, İngiliz sterlini gibi paraların borsa rayici vardır. Hergün interbank olarak belirlenmektedir.
Bilgilerinize
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Banka Kredisinde Anlaşılan Kur ve Değerleme Hk.

Yanlış anladınız. 380 no.lu Tebliğ borsada rayici olmayan paralar için yayımlanmıştır ve ekinde bir liste olduğu söyleniyor. Ama ekinde liste vermedim. Tebliği listesiz göstermemin amacı yabancı paraların değerlemesinde borsa rayicinin esas alınması gerektiği, borsada rayici olmayan paralar için maliye bakanlığının yayımladığı listenin esas alınacağını belirtmek içindi.Eğer Maliye Bakanlığı bu konuda bir liste yayımlamadığından bu defa Merkez Bankasının yayımladığı kur değerleri esas alınacaktır.

Diğer taraftan Merkez bankasının yayımladığı listede borsada rayici olup olmadığı hususu dikkate alınmadan tüm paralar yer alır. Verdiğim listeler resmi gazetede yayımlanan listelerdir.

Acele etme biraz dikkat et :-\
 
Üst