Basit Usul Mükellefin Durumu

  • Konbuyu başlatan NİSAN
  • Başlangıç tarihi
N

NİSAN

Ziyaretçi
basit usul mükellefi kuaför,ikinci dükkanını açmak istemektedir.
1- ikinci dükkanda kendi işinin başında bulunmayacak,işçi çalıştıracak.
2- ilk dükkanın kirasi 300.00X12=3.600.00.basit usul şartını bozmuyor.ancak ikinci
dükkanı tutunca ,büyükşehir belediye sınırları içindeki rakam 3.700.00 ytl yi
aşacaktır.bu nedenle basit usul şartının bozulacağını,gerçek usule geçmesi
gerektiğini düşünüyorum.sizce doğrumu
 
Üyelik
9 Mar 2007
Mesajlar
396
Ynt: Basit Usul Mükellefin Durumu

Sayın Nisan
Düşündüğünüz gibi şartlar toplu olarak değerlendirilmekte, konuya ilişkin özelge aşağıdadır.

Tarih 28/11/2000
Sayı B.07.0.GEL0.44/4401-274/55871
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.11.2000
SAYI : B.07.0.GEL0.44/4401-274/55871
KONU : Bir mükellefin birden fazla işyeri açması ve
birden fazla motorlu taşıt çalıştırması durumunda basit
usulde mükellefiyetinin devam edip etmeyeceği hk.


KOCAELİ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)İLGİ : 05.10.2000 tarih ve B.07.4.DEF.0.41.10.190.11.1/6689 sayılı yazınız.


İliniz, ..... Vergi Dairesinin ..... vergi numarasında kayıtlı mükelleflerinden .....?e tayin edilen muktezanızın son paragrafında ?...iki taşıtın adınıza kayıtlı olması halinde bir aracın fiilen çalışmaması ve diğer şartları da taşıdığınız takdirde basit usulde mükellefiyetinizin devam etmesi gerekmektedir.? görüşüne yer verilmiş olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasıa gerek görülmüştür.
Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde basit usule tabi olmanın genel şartları sayılarak 1 nci bendinde ?Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulumamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çoçukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başinda bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)? hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, mükellefin işin gerektirdiği işlemlerle kısmen veya tamamen kendisinin uğraşması, bu şekilde işinde bilfiil çalışmasa bile işin sevk ve idaresi ile meşgul olması şarttır. Dolayısıyla bir ticaret erbabının, işinde bilfiil çalışması veya işin sevk ve idaresi ile uğraşması durumunda söz konusu bentteki şartları taşıdığı kabul edilecektir.

Buna göre, bir mükellefin birden fazla işyeri açması veya birden fazla motorlu taşıt çalıştırması durumunda basit usulden yararlanması mümkün olup, adı geçen mükellefin sahibi olduğu araçlarında şoför çalıştırması ?kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak? şartını ihlal anlamına gelmeyeceğinden diğer şartları da topluca taşıması kaydıyla basit usulde vergilendirilmesi mümkündür. Yanında şoför olarak çalıştırdığı kişinin durumunun ise Gelir Vergisi Kanununun 64/1 inci maddesi uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılarak neticesinden adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.Bakan a.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usul Mükellefin Durumu

SN.GMANCE,
cevap ve özelge için teşekkürler.
 
Üst