zirve

Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

Üyelik
28 Kas 2008
Mesajlar
39
basit usulden gerçek gelire geçmek isteyen mükellefin neler yapması gerekiyor.Yeniden mükellefiyet gibi evrak mı hazırlaması gerekiyor.Şimdiden tşkler .
 
Üyelik
28 Kas 2008
Mesajlar
39
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

tşkler ii çalışmalar
 
Üyelik
13 Ara 2008
Mesajlar
4
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

Gelir vergisi kanunu 46 maddede şartlar yer almakta basit usul mükellef olarak faaliyete devam etmekte olup gerçek gelir mükellefiyetine geçmek için hazırlanacak evraklar ve yapılacak işlemler nelerdir. yapılacak işlemler için yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkür ederim.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

1- İlgili odadan basit usul evrakların iptalini yaptıracaksınız. İptal tutanağı ile beraber, dilekçe ile sicil servisine başvuracaksınız. Dilekçede hangi tarihten itibaren geçmek istediğinizi belirteceksiniz. En yakın tarih izleyen aybaşı - izleyen yıldır.
2- Yoklama yapılacak.
3- Yeni vergi levhası çıkarılacak. izleyen ay başından sonra.
4- Yazar kasa gerekiyorsa alınacak.
5- En önemli konu içerideki malın KDV sini indirim konusu yapabilirsin. Yapmazsan eğer ileride indirmediğin malın KDV.si başına bela olur.
 
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
38
Konum
DENİZLİ
sayın rıza özbek

gerçek usule geçmeden önceki malın kdv sini indirim konusu yapabilecegimize dair resmi yazı ,teblig... verebilir misiniz ? teşekkür ederim şimdidden.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: sayın rıza özbek

muhittin ' Alıntı:
gerçek usule geçmeden önceki malın kdv sini indirim konusu yapabilecegimize dair resmi yazı ,teblig... verebilir misiniz ? teşekkür ederim şimdidden.

23 Seri nolu KDV Genel tebliği.
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

rıza özbek ' Alıntı:
5- En önemli konu içerideki malın KDV sini indirim konusu yapabilirsin. Yapmazsan eğer ileride indirmediğin malın KDV.si başına bela olur.


Bu konuyu biraz açarmısınız nasıl indirim yapabilir? Basit usuller kdv den muaflar bunun tespiti nasıl olmalı, aynı durum bendede var 01.01.2009 tarihinde gerçek usule geçecek mükellef kullandığı kamyonetin kdv sini indirim konusu yapabilirmi.
 
T

Türk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

muhasebe42 ' Alıntı:
rıza özbek ' Alıntı:
5- En önemli konu içerideki malın KDV sini indirim konusu yapabilirsin. Yapmazsan eğer ileride indirmediğin malın KDV.si başına bela olur.


Bu konuyu biraz açarmısınız nasıl indirim yapabilir? Basit usuller kdv den muaflar bunun tespiti nasıl olmalı, aynı durum bendede var 01.01.2009 tarihinde gerçek usule geçecek mükellef kullandığı kamyonetin kdv sini indirim konusu yapabilirmi.


31/12/2008 tarihi itibari ile mevcut faturalar göz önüne alınarak fiili envanter sayımı yapılması, sayım sonrası stokta mevcut emtiaların miktarı, birim fiyatı, tutarı ve KDV 'sini içeren bir liste hazırlanarak bir nüshasının dilekçe ekinde bağlı bulunulan vergi dairesnine verilmesi gerekir.

Sayıma işletmede mevcut taşınır, taşınmaz mallarla döşeme ve demirbaşlar dahil edilmelidir.
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

sn. türkbey


söz konusu mükellefin 11/09/2007 tarihinde alınmış kamyonu var ve faturası mevcut hasılatından dolayı 01/01/2009 tarihinden itibaren gerçek usule geçti şimdi kdv indimini nasıl yapcağım ocak dönemine ait indirilecek kdv sutunundamı göstermeliyim yoksa önceki dönemden devreden kdv sutunundamı ve vergi dairesini söz konusu faturayı dilekçe ile bildirmem yetiyormu daha detaylı aydınlarırsanız sevinirim mevzu alan kdv 4200 tl
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

arkadaşlar bu konuda cevaplarınız beklerim
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

Vergilendirme Usulü Değişikliğinde Stok Beyanı ve İndirimi:

Aynı maddenin 1. fıkrasına eklenen (c) bendi ile götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi iken gerçek usulde vergilendirilmeye başlanan mükelleflerin, çıkarılacak envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Buna göre, götürü usulde vergilendirilmekte iken, şartları kaybedip gerçek usulde vergilendirilmeye başlanan veya telafi edici usulden gerçek usule geçen mükellefler geçiş tarihi itibariyle stoklarında bulunan emtiayı bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir.

Stok bildirimi herhangi bir şekle tabi olmayacak, ancak mükellefler stok bildiriminde mükellefiyet sicil numarası başta olmak üzere hüviyetlerine ilişkin bilgiler ile stok olarak beyan edilen malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, katma değer vergisi ve ilgili fatura tarih ve numarasını gösterecekler ayrıca tarih koymak suretiyle imzalayacaklardır.

3. İndirim Zamanı:

Maddeye eklenen 3. fıkra ile de indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin "a" bendinde; "Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir.

Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür.

Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalükada 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.

Sayın Muhesebe42
Tebliğ emtiadan bahsediyor ama kişisel kanaatim 11.09.2007 tarihinde almış olduğu kamyonun faturası var ise ve kdv ayrıca gösterilmişse indirim konusu yapılabilir. (Noter satış senedi hariç). Envanter çıkarıp Emtia türüne göre farklı Kdv oranları var ise uygulanıp Ocak Ayında Bu döneme ait indirilecek Kdv sutununa yazılıp, benim yaptığım uygulama Gerçek usule geçiş indirilecek Kdv diye açıklama yazıp beyannameyi göndermek.
 
Üyelik
23 Kas 2006
Mesajlar
14
Konum
AFYON
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

muhasebe42 ' Alıntı:
arkadaşlar bu konuda cevaplarınız beklerim

Bahsi geçen 23 sıra nolu KDV genel tebliğinin H vergi indirimi bölümünün 3. maddesi ;
3. İndirim Zamanı:

Maddeye eklenen 3. fıkra ile de indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin 219. maddesinin "a" bendinde; "Muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesi şarttır. Bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesi caiz değildir" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 352/1-6. maddesinde ise bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde, l. derece usulsüzlük cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, fatura ve benzeri vesikalar 10 gün içinde defterlere kaydedilebilecek, indirim hakkı ise vesikaların kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Ancak bu indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yıl içinde kullanılması yani yılın aşılmaması gerekir. Mesela; 28 Ağustos 1986 tarihli alış faturasının on günlük süreyi aşmayacak şekilde 5 Eylül 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde faturada gösterilen katma değer vergisi Eylül 1986 dönemi işlemlerine dahil edilerek indirim konusu yapılabilecektir.

Mükelleflerin alış ve giderlerine ilişkin vesikaların kendi iradeleri dışındaki sebeplerle işletmeye kayıt süresi geçtikten sonra intikal etmesi halinde, ispat ve tevsik edilmek şartıyla olayın mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve vesikaların kayıt süresinden sonra kayda alınması mümkündür.

Mükellefler bu suretle belgeleri kanuni sürenin geçmesinden sonra defter kayıtlarına almaları halinde de fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisi bu belgelerin kanuni defterlere kayıt edildiği vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir. Mesela; yukarıda sözü edilen 28 Ağustos 1986 tarihli faturanın 16 Ekim 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde Ekim 1986, 4 Kasım 1986 tarihinde deftere kayıt edilmesi halinde de Kasım 1986 vergilendirme dönemlerinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak herhalükada 1986 yılının içinde kesilen faturanın o yıl defterine kayıt edilip, yine o yılda indirim konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdaki örnekte belirtilen faturada yer alan verginin Ocak 1987 veya müteakip vergilendirme dönemlerinde indirimi söz konusu olamayacaktır. Ancak Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı hükümlerine uyulmaması halinde anılan Kanunda belirtilen müeyyidelerin uygulanacağı tabidir.


Yani o kamyonetin kdv sini düşmeniz mümkün görünmüyor. Tabiiki mücbir sebepler hariç
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

Sayın 07 Osman Sizin bahsettiğiniz genel konu.
Bu yazılan özel.
 
Üyelik
2 Ağu 2005
Mesajlar
141
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

arkadaşlar çelişkiyi nasıl ortadan kaldırabilirim.
 
Üyelik
7 Ocak 2009
Mesajlar
70
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

rıza beyin yaptığı açıklama net ve doğrudur.

araç için ödenen katma değer vergisi var ise bunun da indirim konusu yapılabileceğine dair çeşitli müktezalar var, basit usul mükellef defter tutmuyorki neyin kaydını alsın.

sen rıza beyi dinle
 
Üyelik
19 Mar 2009
Mesajlar
79
Konum
ÇORUM
Ynt: Basit Usul Mükellefin Gerçek Gelire Geçmesi Hakkında

ben bu konudas bir soru sormuştum fakat yanlış yerde yazdım galiba bu temliğ gereği 15,06,2009 tarihinde deftere geçiş yaptık ve işletme adına 11,06,2009-03,06,2009 tarihleri arasında iş makinası aldık bu makinalarım kdv. indirimini yapabilirmiyim bu konuda çok acil yardıma ihtiyacım var
şimdiden teşekkürler
 
Üst