resim

Basit Usul Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,692
Konum
İSTANBUL
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit
Usulde Tespit Edilen Mükellefler için) Doldurulmasında Dikkat Edilecek
HususlarÖRNEK : 2013 yılında Kırşehir İlinde bakkallık faaliyetinde bulunan ve basit
usulde vergilendirilen Bay (G)’nin işletme hesabı özeti aşağıdaki gibidir:
Dönem başı mal mevcudu 18.000 TL
Dönem içi alışlar 32.000 TL
Giderler 17.000 TL
Dönem hasılatı 74.000 TL
Dönem sonu mal mevcudu 17.000 TL
(Dönem hasılatı + Dönem sonu mal mevcudu) – (Dönem başı mal mevcudu +
Dönem içi alışlar + Giderler)= Kar/ Zarar
(74.000 + 17.000) – (18.000 + 32.000 + 17.000) = 24.000 TL
Bay (G), 2013 yılında 24.000 TL kar elde etmiş olup, yıl içinde 4.900 TL Sosyal
Güvenlik Primi (Bağ-Kur Primi) ödemiştir.

Mükellefin beyanı aşağıdaki gibi olacaktır.
Ticari Kazanç 24.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi 4.900 TL
Kalan (24.000 TL - 4.900 TL) 19.100 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 19.100 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 3.285 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 3.28
ÖRNEK :Basit usulde vergilendirilen Bay (H), çalışma
gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olup, üçüncü derece
engellilik indiriminden yararlanmaktadır. 2013 yılında
kendi şahsı için 3.500 TL sosyal güvenlik primi ile küçük
çocuğu için 3.000 TL birikimli hayat sigortası primi
ödemiştir.
Üçüncü derece engelliler için yıllık indirim tutarı 2013
yılı için (190 x 12) = 2.280 TL olup, Bay (H) beyan edeceği
gelirden 2.280 TL indirim yapacaktır.
Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si,
beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak şartıyla,
beyan edilen gelir tutarından indirim konusu yapılabilmektedir.
Bu durumda Bay (H)’nin ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si olan
(3.000 x % 50) 1.500 TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2013 yılı için esas alınacak
asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 12.000,6 TL’yi aşmadığından, indirim konusu
yapılabilecektir.

Mükellefin 2013 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki gibi olacaktır:
Ticari Kazanç 45.000 TL
Sosyal Güvenlik Primi 3.500 TL
Beyan Edilen Ticari kazanç (45.000-3500) 41.500 TL
İndirilecek Hayat Sigortası Primi ( 3.000x % 50) 1.500 TL
Engellilik İndirimi (190 x 12) 2.280 TL
İndirimler Toplamı (1.500 + 2.280) 3.780 TL
Kalan (41.500-3.780) 37.720 TL
Vergiye Tabi Gelir (Matrah) 37.720 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 7.829,40 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 7.829,40 TL
Damga Vergisi (41,20 + 15,40) 56,60 TL

Beyanname bir örnek doldurulacaktır.
Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile
doldurulacaktır.
Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen
gösterilecektir.
Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır.
Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.
Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.
Elektronik ortamda beyanname verecek olan mükellefler beyannamelerini,
https://ebeyanname.gib.gov.tr adresinde yer alan kılavuza uygun olarak
dolduracaklardır. TL


FERHAT
 
Üst