Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
herkese merhabalar,
bir konuda tereddüte düştük, yardımcı olursanız sevinirim
konu şu.
kdv mükellefi olan şirketimizin basit usul mükelleften araç kiralaması söz konusu. 30 nolu kdv tebliğine göre tevkifat öngörülüyor. ancak kdv 17-4-a ya göre basit usul mükelleflerin teslimleri kdv den istisna olduğu için tevkiat yapacak bir husus yok diye düşünüyoruz. Mehmet MAÇ kdv kitabında 19. sayfada basit usul mükelleleri istisnadan vazgeçmemişse basit usul mükelleften mal yada hizmet alanın kdv sorumluluğunun bulunmadığını belirtmektedir.
ancak bildiğimiz kadarıyla uygulamada basit usul mükellefler kdv tevkifatı kapsamında vergiden muaf esnaf gibi işleme tabi tutuluyorlar. Bu konuda bilgisi olanların hangi yöntemle işlem yapmamız konusunda bilgilerini bizimle paylaşırlarsa sevinirim.
herkese kolay gelsin.
iyi günler.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Araç kiralanması işlemi kiraya verenin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın KDV?ne tabidir. Kiralayan eğer vergi mükellefi değilse, bu defa kiraya verenin bu kiralama işleminden dolayı vergi mükellefiyeti (KDV) tesis ettirmesi gerekir. Yok eğer kiralayan vergi mükellefi ise kiraya verene ödediği kiradan genel oranda KDV tevkifatı yapıp sorumlu sıfatıyla vergi dairesine ödemesi gerekir.
 
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Öncelikle Size aracı kiraya verenin mükellefiyet şeklini sorgulamak gerekir.
Daha önce söz konusu aracın işleticisi olarak Basit usulde mükellef olan kişi bu aracını eğer size kiraya verir ise Vergi Dairesi tarafından bu tarihten itibaren.Kişinin Ticari Kazanç ile ilgili Mükellefiyetinin kapatılması ve (G.V. 70 Mad. 8. (3239 sayılı Kanunun 55'inci maddesiyle değişen bent) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makina ve tesisat ile bunların eklentileri ) hükmü karşısında söz konusu gelirinin Gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla Bu şekildeki bir araç kiralamasının da KDV Kan 1 maddesinin (f) bendi gereğince KDV ye tabi tutulması kiralama işlemi yapan kişinin KDV mükellefiyeti olmadıındanda verginin tarafınızdan sorumlu sıfatiyle vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerektiğini düşünüyorum.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

yalnız burada atlanılan bir husus var,
basit usul mükellef kdv den muaf değil istisnaa
yani olay vergiye tabi ancak yapılan düzenleme ile vergi dışı kalıyor
özbalcı da eserinde buna işaret etmek istiyo sanırım
ve bize fatura kesiliyor
faturada da kdv olmadığı için neyi sorumlu sıfatıyla beyan edeceğim ki
vergiden muaflarda sorun yok
ancak basit usul mükellef fatura keseceği için benim nasıl kdv beyannamesi 2 nolu
düzenleyeceğim yada neye istinaden düzenleyeceğim ki
olaya bir de bu yönüyle bakmak gerekmez mi?
iiyi günler
 
Üyelik
15 May 2008
Mesajlar
108
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Bilindiği gibi; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, 70'nci maddesinde de, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtildikten sonra kiraya verilen mal ve hakların ticari veya zirai işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratlarının da ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Kanun maddesinde geçen "ticari işletmeye dahil olma" ifadesinden de; bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve hakların; işletme hesabı esasına göre defter tutan ferdi işletmelerde ise işletme faaliyetiyle doğrudan ilgili olan ve envantere alınmış bulunan iktisadi kıymetlerin anlaşılmasının gerekeceği tabiidir.
Buna göre, kiralamaya konu araçların kiralama tarihi itibariyle işletmeye dahil sayılıp sayılmayacağı ise ticari faaliyetin bu tarih itibariyle son bulup bulmadığına bağlı bulunmaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, ticari işletmeye dahil araçların işletmeden çekilmeden kiraya verilmesi karşılığı elde edilen gelirin ticari kazanç, söz konusu araçların işletmeden çekilip özel mülkiyete geçirilmesi sonucu kiraya verilmesi durumunda ise elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmesi gerekir.
Diğer taraftan; 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin X-Vergi Tevkifatı ve Esasları başlıklı 4'üncü bölümünde ise herhangi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkul veya hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıklanmış bulunmaktadır.
Ancak, ticari işletmeye dahil bulunan taşıtların kiraya verilmesi durumunda, bu kiralamadan elde edilen kazançlar ticari kazanç hükümlerine göre tespit edileceğinden, söz konusu kiralamalar karşılığında yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.

KISACA FATURA KESİLİP TEVKİFAT YAPILMAYACAKTIR.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Sayın Adem

Konuyu vergi kanunları ve 30 sayılı Tebliğ ışığında inceleyelim.

KDVK Madde 2:
Madde 2- 1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.


.....................................................

KDVK Madde 17/4-a:

?4) Diğer İstisnalar:
a) (4842 sayılı Kanunun 23. maddesiyle değişen bent.Yür: 1.7.2003) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler,?

.................................................

KDVK 30/a sayılı Tebliği:

KDVK G.T.30
1 - Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması:
Katma Değer Vergisi Kanununun; I. maddesinin 3/F bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.
Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;
?a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,?
b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,
Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda, kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

..............................................

Görüldüğü gibi burada sorun ?TESLİM? kavramı üzerinde düğümleniyor. Teslim?in konusu kanunda da belirtildiği gibi ?mal? ile ilgili bir tasarruf devri işlemidir. ?Tasarruf? kelimesi çok geniş anlam taşıyan bir kelimedir. Bu kelimeyi ?mal? teslimi söz konusu olduğunda mülkiyetin devri olarak anlamak gerekir. Zira bu, kiralama işleminden tamamen farklı bir uygulamadır. Bu nedenle, kanunda kiralama işlemleri ayrı bir uygulamaya konu edilmiştir.

Kiraya verilen aracı ?mal? olarak değerlendirmek mümkün değildir. GVK!nun 70. maddesinde kiralanan araçlardan elde edilen gelirler Gayrı menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiş ve buna göre vergilendirilmeye tabi tutulmuştur.

Tebliğde geçen : ?a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,? kiraya verenin basit usulde vergiye tabi olması şeklinde anlamak gerekir. Zira gerçek usulden başka tek mükellefiyet şekli basit usulde mükellefiyettir.

Sonuç olarak, kanunları yorumlarken vergi kavramları üzerinde durmak ve kanun koyucunun ne demek istediğini buna göre değerlendirmek gerekir.
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Sn. Osman EROL
"Tebliğde geçen : ?a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,? kiraya verenin basit usulde vergiye tabi olması şeklinde anlamak gerekir. Zira gerçek usulden başka tek mükellefiyet şekli basit usulde mükellefiyettir." diyorsunuz.
Yalnız, buradaki mükellefiyet türü gelir vergisi açısından değil kdv açısındandır. ve şu anki kdv kanununa göre de gerçek usul hariç kdv mükellefiyeti söz konusu değildir.
basit usul mükelleflerde kural olarak gerçek usul kdv mükellefi ancak 17. madde gereği istisnadır.
hem, tebliğin yayımından yıllar sonra çıkan bir kanun durumu değiştiriyor.
tebliğin kanunu değiştirme gücü de söz konusu değildir.
dolayısıyla ben haalaa basit usulden yapılan kiralamalardan (araç) sorumlu sıfatıyla beyan. verilmemesi gerektiği kanaatindeyim.
iyi günler diliyorum.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Sayın adem

Önce 30 sayılı KDVK Tebliğinin halen yürürlükte olduğunu belirteyim. Zira bunu değiştiren veya kaldıran başka bir tebliğ veya Danıştay kararı yoktur. Kaldı ki Maliye Bakanlığı bu tebliğde yeni bir hüküm ihdas etmiyor sadece KDVK?nun bir maddesini tavzih ediyor. O maddede KDVK?nun 1. maddesinin 3F bendidir ve halen yürürlüktedir

Diğer taraftan, 17. maddenin 4/a bendinde bahsi geçen istisna teslim ve hizmetler içindir. Gayrımenkul kiralama işlemi ise ne teslim ne de hizmet değildir. Medeni kanununun 1. maddesinde geçen ?Kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır.? hükmü gereğince kanunun özünde ve sözünde olmayan bir hükmü ona yakıştırmak bir çözüm getirmez.

Size tavsiyem eğer ikna olmadıysanız vergi dairesinden özelge talebinde bulunun
 
Üyelik
30 Mar 2007
Mesajlar
109
Konum
istanbul
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Sn. OSMAN EROL
"Diğer taraftan, 17. maddenin 4/a bendinde bahsi geçen istisna teslim ve hizmetler içindir. Gayrımenkul kiralama işlemi ise ne teslim ne de hizmet değildir." diyorsunuz.
Ancak, kiralama bir hizmettir.bunu atlamayalım.8KDV açısından)

Ayrıca, "Önce 30 sayılı KDVK Tebliğinin halen yürürlükte olduğunu belirteyim. Zira bunu değiştiren veya kaldıran başka bir tebliğ veya Danıştay kararı yoktur." açıklamanıza da katılmıyorum. Çünkü Maliye bakanlığı her kanun değişikliğinde şu şu tebliğleri yürürlükten kaldırdım diye ayrıca tebliğ çıkarmıyor. Kanuna aykırı tebliğ olamayacağından tebliğin kanuna aykırı kısımları hiçbir işleme gerek olmaksızın otomatikman kadük olur.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Ynt: Basit Usul Mükelleften Araç Kiralama

Sayın ademm

Sen bilün ağam diyecem ama yazıyı okuyan başkalarının aklını çelmek istemem onun için, fazla uzatmayı sevmediğim halde yazmaya devam ettim. Konu biraz çetrefil. Bu nedenle konu hakkında uzun uzun yazılmış makaleleri okumak lazım. Bu konuda Alomaliye sitesinde yayınlanmış bir makale var ?KİRALANMA İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI ? (Süleyman Turan. Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Uygulama müdürü- YMM) Bu makaleyi siteden bulup okumanı tavsiye ederim. Ben makalenin konuyu ilgilendiren bölümünü aşağıya aldım (Makalenin tamamı okunmalıdır).
...........................................

(...)

e-Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Kiralama İşlemleri: Katma değer Vergisi kanunun değişik 17/4-a. maddesi ile, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri, 01.07.2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 01.07.2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, katma değer vergisi mükellefiyetleri terkin edilecektir. Ancak bu istisna, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin esas faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri ile ilgilidir. Bunların, mal ve hakların kiralanması işlemlerine, yazımızın önceki bölümlerinde açıklanan esaslara göre vergi uygulanması gerekir. Bu durumda basit usulde vergilendirilen mükelleflere ait mal ve hakların kiralanması veya başkalarına ait mal ve hakların bunlar tarafından kiralanması işlemlerinde katma değer vergisi uygulaması aşağıda açıklandığı gibi olacaktır.

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin defter tutma mecburiyetleri bulunmadığından, işletmede kullanılmayan mal ve hakların iktisadi işletmeye dahil edilmesi, VUK ve GVK. hükümleri çerçevesinde söz konusu değildir. Bu nedenle, basit usulde vergiye tabi mükellefe ait gayri menkullerin kiraya verilmesi işlemleri, KDVK nun 17/4-d. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisine tabi değildir. Bu mükelleflerin gayrimenkul kiralamaları, kiraya verenin durumuna göre değerlendirilecektir. Gayrimenkul dışındaki mal ve hakların kiralanması işlemleri ise, kanunun 1-3/f. maddesine göre katma değer vergisine tabi olduğu açıktır. Basit usule tabi mükellefe ait mal ve hakların, gerçek usulde KDV mükellefi tarafından kiralanması halinde, kiralayan mükellef tarafından sorumluluk kapsamında vergi tevkifatı yapmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir. Kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmaması halinde ise, kiraya veren basit usuldeki mükellefin kiralama işlemimden dolayı gerçek usulde KDV mükellefiyeti tesis ettirip, kiralama işlemine ait katma değer vergisini beyan etmesi gerekir. Basit usulde vergiye tabi mükellefin, gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmayandan gayrimenkul dışındaki mal ve hakları kiralaması halinde, basit usuldeki mükellefin gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmadığından, kiraya veren gerçek veya tüzel kişinin kiralama işleminden dolayı katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirip, kiralama işlemine ait vergiyi beyan etmesi gerekir. Çünkü, sorumluluk kapsamında vergi tevkifatı yapma zorunluluğu, gerçek usuldeki KDV mükelleflerine getirilmiştir.


(...)
 
Üyelik
13 Tem 2016
Mesajlar
1
Konum
Kütahya
basit usul mükellefin 2. aracını kiralaması

Merhabalar
Şehir içi banliyö yolcu taşımacılığı yapan basit usul mükellef, 2. bir minibüs satın almak ve bu aldığı aracını da kurumlar vergisi mükellefi olan bir Ltd.Şti. ne kiralamak istiyor.
bu durumda ilgili mükellef basit usulden faydalanmaya devam edebilir mi? ve Gelir vergisi kanunu karşısında mükellefiyet durumu nasıl olur?
vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Üst