Basit Usul

  • Konbuyu başlatan gurkan
  • Başlangıç tarihi
G

gurkan

Ziyaretçi
Basit usul olan kişilerin almış olduğu mal faturalarındaki KDV dahil tutar maliyet olarak dikkate alınabilir mi? Yoksa KDV hariç tutarı mı maliyete yazmamız gerekir.
Örneğin: 500+90 KDV=590 maliyete 590 olarak yazmamızın bir sakıncası olur BAİST USUL esnafta
Teşekkürler
 
Üyelik
9 Ara 2005
Mesajlar
151
Konum
afyon
merhabalar;
böyle bir konuyla ilgili yeni başlık açılmışken benimde bir sorum olacak? şimdi basit usul mükellef 23/12/2005 tarihinde 270 ve 230 ytl lik iki adet fatura düzenliyor. Ancak sehven faturanın kdv olan bölümüne dahil yazıyor. bir üstadımız derki, dahil yazıldığı için bunu cezasıyla birlikte,kdv beyannamesiyle beyan etmek zorunda gerekçe olarakta KDV Kanunun 35.Md. sini sunuyor. acaba, ileride de herhangi bir cezaya muhatap olmamak için nasıl bir yol izlesek doğru olur?
selam ve saygılarımla;
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
basit usül

basit usülde alışlarda ödenen kdv maliyet olarak yazılır. yani 500+90 kdv ise o faturayı direk 590 diye mal alış olarak yazarsın, eğer faturada kdv dahil dedi yada kdv yi ayrıca hesapladı ise kdv beyannamesi vermeniz gerekir. ilerde sorunla karşılaşmamak için kdv beyannamesi vermen iyi olur. kannatindeyim.
 
G

gurkan

Ziyaretçi
hakan03' Alıntı:
merhabalar;
böyle bir konuyla ilgili yeni başlık açılmışken benimde bir sorum olacak? şimdi basit usul mükellef 23/12/2005 tarihinde 270 ve 230 ytl lik iki adet fatura düzenliyor. Ancak sehven faturanın kdv olan bölümüne dahil yazıyor. bir üstadımız derki, dahil yazıldığı için bunu cezasıyla birlikte,kdv beyannamesiyle beyan etmek zorunda gerekçe olarakta KDV Kanunun 35.Md. sini sunuyor. acaba, ileride de herhangi bir cezaya muhatap olmamak için nasıl bir yol izlesek doğru olur?
selam ve saygılarımla;
Bu Konu İle İlgili Bir Tebliğ.

Katma Değer Vergisi Kanunu Sirküleri
Sayı: KDVK-4/2003-4

Tarihi: 14.11.2003

Konusu: Basit Usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler

İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 17/4-a1- Giriş

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna edilmesi uygulamasında tereddüt bulunan hususlar olduğu anlaşılmakta olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

B- İstisna Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 4842 sayılı Kanunla değişik 17/4-a maddesine göre, 01.07.2003 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır. Konu hakkında, 01.09.2003 tarih ve 25216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 88 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Kanunun 8/2. maddesinde de vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenlerin, bu vergiyi ödemekle mükellef oldukları hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu Tebliğ ve Kanun maddelerinde yapılan açıklamalar gözönünde bulundurulduğunda;

1- İstisna uygulamasının başladığı 1.7.2003 tarihinden itibaren, düzenledikleri belgelerde katma değer vergisi gösteren veya "KDV dahildir" mealinde bir şerhe (belgenin KDV satırını çizerek "KDV dahildir" yazılması veya KDV satırı yerine belgenin her hangi bir yerine "KDV dahildir" yazılması durumu değiştirmeyecektir) yer veren basit usulde vergilendirilen mükelleflerden mal veya hizmet satın alan mükellefler, bu şekilde düzenlenen belgelerde gösterilen veya iç yüzde yoluyla bulunan katma değer vergisini indirim konusu yapabileceklerdir. Bu itibarla, bu tür belgeleri düzenleyen basit usule tabi mükellefler belgede ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanacak vergi tutarını Kanunun 8/2. maddesi gereğince beyan ederek ödeyeceklerdir.

Ancak, istisna uygulamasının başladığı 1.7.2003 tarihinden itibaren, düzenlenen belgelerde "KDV dahildir" mealinde bir şerhe yer verildikten sonra "KDV dahildir" ibaresinin üstünün çizilerek iptal edilmesi, katma değer vergisinin teslim veya hizmet bedeline dahil olduğu anlamına gelmeyen ibareler kullanılması durumunda belgede gösterilen tutar üzerinden vergi hesaplanmayacaktır.

2- Basit usule tabi mükelleflerin kullanmış oldukları fiyat tarifeleri 1.7.2003 tarihinden önce basılmış olduğundan ‘’Fiyatlara KDV Dahildir’’ ibaresi bulunmaktadır. Esas olan satış nedeniyle düzenlenen belge olduğundan basit usule tabi mükelleflerin fiyat tarifelerine dayanarak yapmış oldukları satışlar için katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

3- 88 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin A/5. bölümünde, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003 tarihinden önce satın aldıkları malları bu tarihten sonra iade etmeleri halinde; iade edilen mal için bir fatura düzenleyecekleri, bu faturaya tutar olarak iade edilecek malın alış faturasındaki bedel ve katma değer vergisi olarak gösterilen tutarların toplamının yazılacağı ve faturaya bu hususu belirten bir şerh konulacağı, ayrıca alış faturasının tarih ve numarasına atıfta bulunulacağı, basit usule tabi mükellefin bu fatura nedeniyle vergi dairesine katma değer vergisi ödemeyeceği, faturadaki tutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına alacağı, satıcının ise bu bedel üzerinden iç yüzde yoluyla hesaplayacağı vergiyi indirim konusu yapacağı belirtilmiştir.

Konunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi sonucu, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 1/7/2003 tarihinden sonra satın aldıkları malları iade etmeleri halinde de yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılması uygun görülmüştür

Osman ARIOĞLU
Gelirler Genel Müdürü
 
Üst