Basit Usulde V. Levhası

Üyelik
10 Haz 2005
Mesajlar
32
Konum
denizli
BASİT USUL VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR İŞYERİNE (KDV DAHİLDİR) LEVHASI ASMAK ZORUNDAMIDIR? ASILMADI DİYE KESİLEN ÖUCZ DOĞRUMUDUR? TEŞEKKÜR EDERİM.
 
Üyelik
9 Haz 2005
Mesajlar
15
24.05.1986 tarihli 22 seri nolu katma değer vergisi genel tebliğinde kdv kanunu nun 34/2 ve 57.maddelerine dayanılarak;parekende satış yapanlar ile hizmet ifa edenler 01.01.1986 tarihinden itibaren;
(gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinden parekende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal veya hizmet satışlarını gösteren etiket ve listelerdeki fiyatların kdv dahil tutar olarak ifade edilecektir
uygulama kapsamına girebilmek için;
1-gerçek usulde kdv vergi mükellefi olmak
2-parekende mal veya hizmet teslimi

basit usul mükellefiyet gerçek usulden farklı bir mükellefiyet olduğu için
basit usul kdv mükellefiyeti kdv kanunu 17/4-a maddesinin 4842 sayılı kanunla değişen hükmüne göre 01.07.2003 den itibaren katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek ve mükellefiyetleri de terkin edilecektir

bu açıklamalar doğrultusunda basit usulun kdv mükellefiyeti olmadığı ve gerçek usulde vergilendirme sisteminden farklı olduğu için böyle bir ceza kesilmemesi gerekliydi çünkü tebliğ de basit usul le ilgili bir konuya değinilmemiş
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın Mithat48 in sorusuna cevaptır.
...................................................................................................

VUK. 5. maddesinin 4 fıkrası aşağıdadır.
………………………………………………………………………..…………………………………………….
Vergi mahremiyeti:

Madde 5-
………………..

Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulle tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Maddede görüldüğü gibi basit usule tabi mükellefler de vergi levhası kullanmak zorundadırlar.

VUK’nun Özel usulsüzlüğü düzenleyen 353. maddesinin 4. fıkrası aşağıdadır.
…………………………………………………………………………………………………………………………

Özel usulsüzlükler ve cezaları:

Madde 353 - ……………….
………………..……..
4. (Değişik: 25.5.1995-4108/8 md.) Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulunmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe defterlere kaydedilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istenildiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamalar ı halinde her bir tespit için 10.000.000 (342 No.lu Tebliğ ile, 2005 yılı için 118) YTL özel usulsüzlük cezası kesilir.
………..................................................................................………………
Görüldüğü gibi, levha asma zorunda olan basit usul mükellefleri için de özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
......................................................................................................
www.elitbilgiislem.com
 
Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
soruda "fiyatlarımıza KDV dahildir" tabelesından bahsediliyor...vergi levhasından değil..
 
N

nane

Ziyaretçi
basit usul mükellefin kdv mükellefiyeti varmı? varsa ceza kesilir, yoksa kdv'den muaf olduğu için böyle bir levha asamaz.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Basit usul mükellefleri,KDV beyannamesi vermiyorlar,mükellefiyetleri yok.
Tabiki ceza kesilemez. Şunu sormak istiyorum. Basit usul mükellefleri verdikleri faturada kdv bölümüne ''muaf'' mı yazıyorlar,yazmalıdırlar :roll:
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
401
Sn. Mithat48 mesaj konusu ile soru bölümündeki içerik birbirinden farklı o yüzden arkadaşlar tabiki iki konuyada değinmişler.. mesaj konusu V.Levhası, soru içeriğinde Fiy.KDV dahildir levhası ile ilgi. yazıyı yazmış.. sorun aslında basit. burda ÖUC kesilmesi gerekiyormuş ondan kesmişler, belki asılması gerekiyordur diye düşünenler olabilir. ama bunun asılması demek kdv nin burda müşterilerden tahsili anlamına gelir. her ne kadar fatura ve fişte kdv kısmında (hesaplama-rakam, dahildir, %8, %1, %18) gibi ibareler olmasada asılan belge gereği tahsili anlamına gelir ve KDV beyn. verilmesi gerekir diye düşünüyorum.. "zaten Basit Usullerde KDV kalkarken bu konu ile ilgili düzenlenen kanunlarda belgelerde KDV hesaplanması, KDV dahildir ibaresi konması halinde bu mükellefler bunlarla ilgili belgeleri takip eden ayın 20 sine kader ind. KDV dikkate almadan tamamını beyan edip ödeyecekler diye ibare var.." en uygunu ve yapılması gereken KDV oranı belirtmeden KDV kısmına çizgi çekip geçmek. zaten bu tip belgeler odalardan temin edildiğinden bu değişiklikten sonraki basılan fatura ve PSF lerinde kdv kısmı diye bir satır kutucuk yoktur..
 
Üyelik
31 Ocak 2006
Mesajlar
731
sayın mithat bey, benim şahsi görüşüm böyle bir ceza kesilmesinin mantıksız olmasıdır. siz vergi dairesine gidin gerçekten bu işi bilen ve yetkili olan kişilerle görüşerek bu cezanın yersiz olduğunu anlatın, sanırım onlarda böyle bir cezanın yersiz ve mantıksız olacağını anlayacaklardır. eğer bu iş yeri kdv den muaftır diye bir levha asma zorunluluğu olsaydı(benim bildiğim kadariyle yok), aslımadı diyede ceza uygulanması normal olurdu.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usulde V. Levhası

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(Seri No:88)

(01 Eylül 2003 Tarihli ve 25216 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

A- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERE İLİŞKİN İSTİSNA

1- Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-a maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Gelir vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri 1/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu mükelleflerin 1/7/2003 tarihinden sonra yapacakları işlemler için katma değer vergisi beyannamesi verilmeyecek, mükellefiyetleri de terkin edilecektir.

mesajlarımın arasında bir konuyu ararken,mesajınızı gecikmeli gördüm.
sayın nane;niye böyle söylediğinizi anlayamadım.basit usul mükellefleri kdv açısından,istisna kapsamındadır.
 
N

nane

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usulde V. Levhası

sy nisan aynı tebliğden;
2. İstisna uygulamasının başladığı 1/7/2003 tarihinden itibaren, düzenledikleri belgelerde katma değer vergisi gösteren veya “KDV dahildir” mealinde bir şerhe yer veren basit usulde vergilendirilen mükellefler, belgede ayrıca gösterilen veya iç yüzde yoluyla hesaplanacak vergi tutarını Katma Değer Vergisi Kanununun 8/2. maddesi gereğince vergi dairesine beyanname ile yatırmak zorundadır.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Basit Usulde V. Levhası

doğru,doğru.ben genel anlamda olaya baktım.sizin dediğiniz durum istisnanın içinde istisnai bir durum.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: Basit Usulde V. Levhası

KDV. Kan 8/2 De;
Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler.
Dolayısıyla Bu konu Basit Usulde vergilendirilen Mükelleften ziyade bütün vergi mükellefleri için geçerlidir Yani Gaayrı Menkul Sermaye iradı elde eden bir kişi de Kira Kontratı üzerinden her ne şekilde olursa olsun bir Katma Değer Vergisi Hesaplayıp Tahsil etse bunu Vergi Dairesine Ödemek Zorundadır. Konuyu buşekilde yorumladığınız zaman Basit Usulde Gelir Vergisi Mükellefi olan bir tişinin KDV 17/4-a maddesine göre yaptığı teslim ve hizmetler KDV ye tabi değildir. Bu nedenledir ki Basit Usul Mükellef Söz konusu Levhaayı asmak zorunda değildir.
 
Üst