Bedelsiz Mal Gönderimi

Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Bedelsiz olarak gönderilen mallara fatura kesilebilir mi. faturanın üzerine bedelsizdir yazılacak. Eğer ki kesilebilirse, bunu muhasebede nasıl gösteririz.
 
Üyelik
22 Kas 2006
Mesajlar
625
Konum
İSTANBUL
Ynt: Bedelsiz Mal Gönderimi

Sıfır bedelli fatura veya ticari teamülleri aşan iskonto


Değerli okurlar, bilindiği üzere faturalardaki yüksek iskontolar veya "0" (sıfır) bedelli mal teslimleri ötedenberi KDV açısından sorun teşkil etmektedir. Bazen incelemelerde faturalardaki iskonto oranı %50'yi aştığında problem çıkabilmektedir. Buna mukabil mali idarenin geçmişte bazı sektörlerde faturada gösterilen %90 küsurluk iskontonun ticari teamüle uygun olduğu ve KDV'ye tabi tutulamayacağı yönünde verilmiş görüşleri olduğu bilinmektedir.

Piyasada;

- Mal fazlası

- Ciro primi,

- Miktar iskontosu,

- Satış primi,

- Hasılat primi,

- Hasılat iskontosu,

- Dönem sonu iskontosu

vb. adlarda çok sayıda "iskonto" uygulandığı müşahade edilmektedir.

Mali idare bu tür faturada satış anında gösterilmeyip sonradan verilen iskontoların/ödemelerin KDV'ye tabi olduğu görüşündedir.

Konuya ilişkin yeni bir muktezayı da sizlerin bilgisine sunuyorum.

"T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı

?????.. Vergi Dairesi Başkanlığı

İlgi: ../../2009 tarihli dilekçeniz.

İlgi dilekçenizde; satışlarınızı artırmak amacıyla ?????. kampanya yapmayı düşündüğünüzü, şirketiniz tarafından belirlenecek kampanya koşulları çerçevesinde, ??..larının; ???..lerin kendilerinden yapacakları belirli oranlardaki alımlarına karşılık aylık bazda (belirli bir dönemde) bedelsiz olarak ürün teslim edecekleri ve şirketinizce, ?????.. bedelsiz olarak teslim ettikleri ürün miktarı kadar bedelsiz ürün teslimatı yapılacağı belirtilerek, ????. bedelsiz olarak teslim edilecek ürünlerin sevk irsaliyesi ve sıfır bedelli fatura düzenlenmek suretiyle katma değer vergisi hesaplanmaksızın belgelendirilmesinin mümkün olup olamayacağı hususlarında tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 25/a maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teammüllere uygun miktardaki iskontoların, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre; malın teslimine ve hizmetin yapılmasına ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, ticari teamüllere uygun olarak ayrıca gösterilen iskontolar, katma değer vergisi matrahına dahil olmayacaktır. Diğer bir anlatımla faturanın düzenlenmesini gerekli kılan işlem ve bu işleme bağlı olarak yapılan iskontonun aynı faturada yer alması şartına bağlı olarak iskonto, katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyecektir.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 26 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin; "Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro Aşıldığında İskontolarda Durum" başlıklı L/2 bölümünde;

"Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma değer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın ya da çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen şekilde uygulanan ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 4. maddesi çerçevesinde "hizmet" kapsamına giren bu işlemlere ait iskontolar, aynı kanunun 1/1. maddesi uyarınca vergiye tabi tutulacaktır" denilmektedir.

Buna göre; belirli dönem veya şartların gerçekleşmesine bağlı olarak (satış primi, hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla anılan) yapılan ödemeler ciro primi olarak değerlendirileceğinden hizmet ifasında bulunan taraf (alıcı) bunu hizmet faturası düzenlemek suretiyle belgelendirirken, satıcının ise yapılan hizmetin karşılığında emsal bedel üzerinden satış faturası düzenlemesi gerekmektedir.

Bu nedenle; şirketinizin ???????, ?????belirli dönemlerdeki (aylık periyod) alışlarına karşılık bedelsiz ürün verilmesi şeklinde gerçekleştireceği kampanya kapsamında yapacağı bedelsiz ürün teslimleri ciro primi addedilmek suretiyle Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1'inci maddesi kapsamında katma değer vergisi hesaplamak suretiyle fatura ile belgelendirmesi, buna binaen hizmet ifasında bulunan ecza depolarının da şirketiniz adına hizmet faturası düzenlemesi gerekmektedir."

Zeki GÜNDÜZ
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Bedelsiz Mal Gönderimi

UZMAN ' Alıntı:
Merhaba,
Bir ürünün karşılığında bir bedel alınmadan verilmesi sonucunda işletmenin bu teslimden dolayı katlandığı fedakarlıkların kayıtlara net olarak girilmesi gerekmektedir. Firmaya 10 TL' alıp 15' TL ye sattığı bir mal bu amaçla numune olarak gönderiliyorsa; Firmanın fedekarlığı kaç paradır.

Fedakarlığı 15 TL dir. Çünkü feragat ettiği bir mal satış karı vardır. Ama bunun kendisine maliyeti 10 TL dir. Bu hususun kayıtlarda net olarak gözükmesi gerektiği açıktır.

Bu yüzden firma numune olarak gönderdiği malı kendisine emsal bedelden fatura etmelidir. Çünkü bu malı pazarlama gideri olarak kullanan kendisidir.

Firmanın kayıtlarını devamlı envanter yöntemine göre takip ettiğini varsayarsak

Kendine 15 TL olarak fatura etmesi durumunda;
(KDV ihmal edilmiştir)

---------------- / / ---------------
136 15

600 15
---------------- / / ---------------
621 10

153 10
---------------- / / ---------------
760 15

136 15
---------------- / / ---------------

Basitçe gelir tablosuna bakalım

Satışlar........: 15
SMM.............: 10
Mal.Sat.Karı..: 5
FaalGid. 15
Zarar 10

Gördüğünüz gibi firmanın toplam 15 TL olan fedekarlığını pazarlama departmanı üstlenirken; aynı zamanda reel maliyet 10 TL kalmıştır.

Saygılarımla
 

Benzer konular

Üst