resim

Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Üyelik
1 Eki 2010
Mesajlar
28
Konum
ANTALYA
Üstadlar basit usul mükellefim belediye taksi plakası ihalesinden 3 adet plaka alıyor. yüklü bir meblağ tutuyor.kdv ödemesi veya stopaj gibi bir ödeme çıkar mı? sayglıar....
 
Üyelik
4 Eki 2011
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Merhaba;

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmelerinin birçoğu basit usulde vergilenmektedir.

215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ?Nin(6) 32. paragrafında, basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla basit usule tâbi mükelleflerin gider yazamadıkları sabit kıymetlerini sattıklarında zamanda elde ettikleri kazançları da gelir yazmamaları gerekir.

Bu nedenle basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin ?ticari taksi plakası? satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bir diğer ifadeyle basit usule tâbi ticari taksi işleten mükelleflerin yapmış olukları ?ticari taksi plakası? alışları nedeniyle ödemiş oldukları tutarları gider yazamayacakları gibi bu plakaları sattıkları zaman elde ettikleri kazançları da gelir yazamayacaklardır
 
Üyelik
4 Eki 2011
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Dolayısıyla basit usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükelleflerin ?ticari taksi plakası? satışları nedeniyle fatura düzenlememeleri gerekmektedir.
Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir Mukteza?da ??Basit usulde vergilendirilecek mükellefler gerek hasılatlarını gerekse alış ve giderlerini belgelendirilecekler ve bir hesap dönemi içindeki hasılatları ile bu hasılatlarına esas olan satılan malların alış bedelleri ve bu faaliyetlerine ilişkin diğer giderleri arasındaki müspet fark üzerinden vergilendirileceklerdir. Bu suretle yapılacak hesaplamada mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili bulunmakla birlikte evvelce sahip oldukları veya faaliyetlerinin devamı esnasında satın aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki değerler için yaptıkları harcamalar dikkate alınmayacaktır.
Diğer bir ifade ile bu türden değerler (motorlu araç, ticari plaka, dükkan gibi) Vergi Usul Kanunu?na göre amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmasına rağmen, basit usulde ticari kazancın tespitinde gerek gider yönünden, gerekse bunların satışı halinde hasılat bakımından hesaplamaya katılmayacaklardır.
Bir diğer deyişle bu tür değerler basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir anlamda şahsi malları olarak kabul edilecektir. Bu hükümlere göre, basit usule tabi mükelleflerin şahsi malı niteliğinde bulunan ve basit usulde kazanç tespitinde hiçbir şekilde dikkate alınmayan amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki (taksi, kamyonet, minibüs ve bunların ticari plakaları) mal ve hakların elden çıkarılması halinde hasılattan maliyet bedeli ve yapılan diğer giderlerin indirilmesi suretiyle bulunacak fark diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir.?(7) şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.
 
Üyelik
4 Eki 2011
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Muktezadan da anlaşılacağı üzere basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin ?ticari taksi plakası? satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmasa da tamamen vergiden istisnada edilmemiştir
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80. maddesinin 2. bendinde, Gelir Vergisi Kanunu?nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirileceği belirtilmiştir
Ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları ?ticari taksi plaka?larının da Gelir Vergisi Kanunu?nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı haklar kapsamına girdiğinden basit usule tabi ticari taksi işletmelerin ?ticari taksi plakası? satışları nedeniyle elde ettikler kazançlar, değer artışı kazancı sayılarak vergilendirilecektir.
Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 81. maddesinde değer artışı kazançları vergilendirilirken, satılan mal veya hakkın satış bedelinden, bu mal veya hakkın maliyet bedelinin indirilmesi gerektiği belirtilmiş maddenin son fıkrasında ise mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü?nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edileceği, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olmasının şart olduğu belirtilmiştir
 
Üyelik
4 Eki 2011
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Kdv ile ilgili ise;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 17/4-a maddesine göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV?den istisna edildiğinden basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin ?ticari taksi plakası? satışları nedeniyle fatura düzenlemeyecek ve KDV hesaplamayacaklardır. Ayrıca 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği?nin(8) basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi karşısındaki durumu başlıklı bölümünde; Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimlerinin katma değer vergisine tabi bulunmadığı da belirtilmiştir
 
Üyelik
1 Eki 2010
Mesajlar
28
Konum
ANTALYA
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

iyide üstad adam taksi plakası satın alıyor alıyor satmıyor ki...belediye kdv talep eder mi diye sormuştum?
 
Üyelik
4 Eki 2011
Mesajlar
59
Konum
İstanbul
Ynt: Belediye ve kdv ilişkisi hk.

Üstadım Belediye Taksi Plakası Satıyor ise bunu bir ihaley yoluyla yapıyor olmalı, Belediyeler Kdv Kanuna Tabidirler (istisna olabilir) Taksi Plakası Satarken %18 Kdv hesaplanacaktır.

Genellikle İhalelerde Kdv Hariç Tutar Kullanılır. Yani İhalede verdiğiniz rakam üzerine Kdv tutarı ilave edilir.Ancak Şartnameyi görmeden yorum yapmakta tahminden öte gitmeyecektir.

Saygılarımla
 
Üst