zirve

Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu

Üyelik
29 Kas 2010
Mesajlar
172
B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38

04/01/2012

Konu

:

Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ......... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ....... vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, inşaat mühendisi olarak proje işlerinin yanı sıra inşaat faaliyetinde de bulunduğunuz belirtilerek, mükellefiyetinizle ilgili olarak vermiş bulunduğunuz beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek ve ticari kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükmü yer almakta olup aynı Kanun'un "İndirilecek Giderler" başlıklı 40'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, aynı Kanun'un 65 ve 66'ncı maddelerine göre, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı ve serbest meslek faaliyetini mutad meslek halinde ifa edenler de serbest meslek erbabıdır.

Bu çerçevede aynı Kanun'un "Mesleki Giderler" başlıklı 68'inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup söz konusu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (9) numaralı bendinde ise mesleki kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların serbest meslek kazancının tespitinde hâsılattan indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mesleki ve ticari faaliyetiniz dolayısıyla mükellefiyetinize ilişkin olarak verdiğiniz beyannameler için ödenen damga vergilerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olup, öte yandan Gelir Vergisi Kanunu'nun 68'inci maddesinde sayılan giderler arasında yer almamasından dolayı serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu

Kesinlikle katılmadığım bir özelge, serbest meslek erbabı bu beyannameleri keyfinden mi veriyor,yoksa elde ettiği serbest meslek kazancını Gelir Vergisi Kanunu uyarınca beyan etmek zorunda olduğu için mi? Elbette GVK mecbur tuttuğu için,öyleyse başka bir kanuni düzenlemeye gerek kalmaksızın GVK md.68/1'e göre ödenen damga vergisinin indirim konusu yapılması gerekir. Bence dikkat edilmesi gereken tek nokta serbest meslek kazancının tespitinde tahsilat-tediye sisteminin geçerli olması, yani damga vergisini gider yazabilmek için sadece tahakkuk etmiş olması yeterli değil,aynı zamanda ödenmiş olması da gerek. Kısaca beyannameye ilişkin damga vergisini kabul etmeyeceksek, örneğin bir avukatın müvekkili ile yaptığı danışmanlık sözleşmesinin damga vergisini de kabul etmeyelim,ne de olsa buna ilişkin ticari kazançta olduğu gibi(GVK md.40/6) kesin bir düzenleme yok.
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı indirim konusu

Vergi idaresinin Özel İşlem Vergisini gider yazamazsınız olayında olduğu gibi kendine yontma yönetimidir. Koray Beye aynen katılıyorum.
 
Üst