Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
18
Konum
Ankara
geçici vergi beyannemesini elden verdiğimiz için 1180 ytl usulsüzlük cezası kesilmişti.had sınırı 400 milyar.Bundan dolayı.acaba kdv yi de elden versek bu ceza kdv içinde geçerlimidir?
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen KuruGelir Vergisi mükelleflerinden 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini kurumlar Vergisi mükellefleri ise hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi beyannamelerini
elektronik ortamda göndermek zorundadırlar


mesajım tarafımca düzenlenmiştir.
 
N

NİSAN

Ziyaretçi
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Sirküler Tarihi : 02.02.2007

Sirküler No : 2007 / 32

Konu : Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hk.Vergi beyannamelerinin ve bildirimlerinin internet ortamında gönderilmesine ilişkin düzenlemeler sırasıyla 340, 346 ve 357 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmış bulunmaktaydı.

Aynı konuyla ilgili olarak bu defa 367 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.Şubat.2007 tarih ve 26421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler ile ilgili hadlerde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik uyarınca ;Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinden 31.12.2006 tarihi itibariyle aktif toplamı 50.000 Yeni Türk Lirasını veya 2006 takvim yılına ait ciroları toplamı 100.000 Yeni Türk Lirasını aşanlar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini kurumlar Vergisi mükellefleri ise hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi beyannamelerini
elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
[/color]Buna göre 31.12.2006 tarihinde yukarıdaki hadleri aşan Gelir Vergisi mükellefleri ile

herhangi bir hadle sınırlanmaksızın tüm kurumlar vergisi mükellefleri

- 2006 yılına ait olup 15.Mart.2007 tarihine kadar verilecek olan Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini,

- 2006 yılına ait olup 25.Nisan.2007 tarihine kadar verilecek olan Kurumlar Vergisi Beyannamelerini,

- 2007 yılının 1.geçici vergi dönemine ilişkin olup 10.Mayıs.2007 tarihinde verilecek olan Geçici Vergi Beyannamesini

elektronik ortamda göndereceklerdir.Ayrıca İstanbul ilinde kurulan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı mükellefleri

elektronik ortamda verilebilen tüm vergi beyannamelerini bu Tebliğ’in yayımını izleyen 5.ci günden itibaren elektronik ortamda gönderme mecburiyetindedirler.Saygılarımızla.
 
Üyelik
27 Ocak 2007
Mesajlar
545
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

pardon, ben bu sirküleri gözden kaçırmışım..

teşekkürler nisan.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,240
Konum
İstanbul
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Bir tereddütüm var, mazur görün sormak istiyorum;

Bir gelir vergisi mükellefi için aktif toplamı 50.000-Yeni türk lirasını aşanlar ibaresinden işletme hesabı özetindeki gider ve gelir bölümlerinden birinin toplamınımı anlamamız lazım.Yoksa burda bahsetmek istediği gelir vergisi mükellefi olupta bilanço usulüne göre defteri tutulan mükelleflerimi kastediyor acaba.?
Ciro toplamı 100.000-Yeni türk lirasını aşanlar ibaresini iki türde defteri tutulan mükellefler için düşünebiliriz, ancak diğer ibare kafamı karıştırdı.
Cevaplarınız için teşekkürler.
Kolay Gelsin.
 
T

turk_bey

Ziyaretçi
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

(Sıra No: 346)

2. Beyannameleri Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar:31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 milyar Türk Lirasını (200.000 YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 milyar Türk Lirasını (400.000 YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.Aktif toplamı ibaresi, Vergi Usul Kanununun 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca tespit edilen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tabloların çıkarılmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmiş ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş bilançonun aktifinde yer alan işletme varlıklarından oluşan net aktifi; ciro toplamları ibaresi, aynı mevzuata uygun olarak düzenlenmiş gelir tablosunda yer alan, satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen tutarlardan oluşan gayri safi hasılatı ifade etmektedir
346 sıra nolu tebliğ halen yürülüktedir, 367 sıra nolu tebliğle sadece hadlerde değişiklik yapılmıştır. Yukarıda alıntı yapılan tebliğ maddesinden de anlaşılacağı üzere işletme defteri esasına göre defter tutanlara elektronik ortamda beyanname gönderme mecburiyeti getirilmemiştir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,240
Konum
İstanbul
Ynt: Beyannameyi Elden Vermenin Cezası

Keşke bilanço usulune göre defterleri tutulan gelir vergisi mükellefleri ibaresini kullansalarmış tebliğde.Böylece tereddüt oluşmazmış.Cevabınız iiçin teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
 
Üst