Beyaz Ciro Olarak Yapılan Çekin Kdv Karşısında Ki Durumu

Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Merhaba

Sakıncalı mükellef statüsünde bulunan bir firmadan dolayı firmam inceleniyor. Müfettişe fatura irsaliye ödeme makbuzu kendi çeklerimiz için bankadan ödeme dekontu vericem. Müşteriden aldığı çekleri ise beyaz ciro diye tabir edilen şekilde ciro edilip verilmiş. Şimdi bu şekilde ciro edilen müşteri çekleri için sorun yaşar mıyım ?? Müşteri çeki olduğundan ödeme dekontu veremiyorum çünkü .
Teşekkürler..
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,234
Konum
Manisa
Defter kayıtlarınızda olmayan çek/senet vb. belgeleri verirseniz kendinizi ihbar etmiş olursunuz.
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
yanlış anlaşıldı sanırım. Sakıncalı mükelleften mal alımı olduğu için inceleme sebebi. Çeklerle ilgili bir sorun yok. Sorun müşteri çekini sakıncalı mükellefe tam ciro yapmadan vermek. Aldığı çeki kaşaleyip veriyor makbuz karşılığı. (sorum müteselsil sorumluluk.. 82 ve 84 nolu tebliğe göre..)
 
Son düzenleme:

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,234
Konum
Manisa
Müşteri çeki alırken müşterinize çek aldığınıza dair bir belge vermediniz mi? (veya aldığınıza dair çek tahsilat makbuzu). Çekler ciro edildiğinde yine çek tahsilat veya tediye makbuzu yok mu?
 
Üyelik
14 Ara 2015
Mesajlar
145
Konum
istanbul
Sayın Merkür

Belge ve kayıt olarak bir eksik yok. Müteselsil sorumluluktan kaçınmak için tam ciro görüntüsü istiyor. Bu eksik bizde..Beyaz ciro ile çek verilmiş. Ekte bununla ilgili bir özelge paylasıyorum..

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formunda … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi numarasında mükellef olduğunuz, ihraç kayıtlı satışlarınız nedeniyle oluşan KDV terkin/iade işlemlerinde vergi dairesince mal ve hizmet satın aldığınız kişilere yapılan ödemelerin belgelerinin istendiği, müşterilerden alıp kayıtlarınıza intikal eden çekleri yine mal ve hizmet satın aldığınız kişilere makbuz mukabili ciro ederek verdiğiniz, bu belgelerin ispat edici ödeme belgeleri yerine geçip geçmediği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 1 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde ''Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterinin kendi çeki ya da ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkan dahilindedir. Çekin tam ciro ve beyaz ciro ile devri mümkün bulunmaktadır.
Sattıkları mal veya hizmet bedellerini müşterilerinden aldıkları çeklerle tahsil eden ve ödemelerini de yine bu çeklerle yapan mükelleflerin çeklerini ciro etmelerinde uymaları gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.
Mal veya hizmet karşılığı alınan çekin tam ciro yapılması halinde çekin arkasında isim, unvan, vergi kimlik numarası ve adresinin yazılması yeterli olacaktır. Hamiline düzenlenen çekde aynı şekilde ciro edilebilecektir.
Mal veya hizmet bedellerini beyaz ciro ile tahsil edenler, bu çekleri için "çek alım bordrosu" düzenlemelidirler. Bu bordroda çeki düzenleyen yada çeki devredenin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir.
Öte yandan, 82 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere çekle yapılan ödemelerde müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmamak bakımından çekin tam ciro ile devri gerektiği tabiidir.
Çek alım bordrosu düzenledikten sonra bu çekler, satın alınan mal ve hizmet bedelleri karşılığı beyaz ciro ile verildiğinde " çek teslim bordrosu" düzenlenecektir. Bu bordrolarda da kendisine ciro yapılan satıcının veya yetkilisinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması zorunludur.
Çek alım veya teslim bordrosunda birden fazla çekin bulunması halinde çeki keşide veya son ciro edenlerin isim ve unvanları ile çek tutarları bordroya ayrı ayrı yazılmalıdır.'' denilmektedir.
Diğer taraftan, 3065 sayılı KDVK.nun 32. maddesi hükmü kapsamında yer alan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar muhtelif tarihli KDV Genel Tebliğleri ile belirlenmiş, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin "Müteselsil Sorumluluk/İşleme Doğrudan Taraf Olanlar" başlıklı III/1.1. bölümünde ise mal alımlarına ait katma değer vergisi dahil toplam işlem bedelinin banka aracılığı ile yada çekle yapılmış olması halinde alıcıların müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacakları açıklanmıştır.
Bununla beraber, söz konusu çeklerin kendi ödemelerinizde kullanıldığının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen KDV iadesi tasdik raporunda izah veya tevsik edilmesi şartıyla, bu ödemelerin de 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin "III/1.1. bölümü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre mal ve hizmet satın aldığınız kişilere, müşterilerinizden aldığınız çeklerle ödeme yapılması halinde çeklerin 1 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerine uygun olarak düzenlenmesi halinde ödemeye ilişkin ispat edici belge olarak kabul edilmesi mümkündür.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,516
Konum
İstanbul
Sayın muratgormez,

Öncelikle ciro konusuna açıklık getirelim, çek yasasında yapılan değişiklikle esasen beyaz ciro artık mümkün değil. Çek defterleri yürürlükten kalktıktan sonra da çek bordrolarının düzenlenmesi ve bordrolarda bulunması gereken zorunlu bilgiler de tebliğle açıklandı. Aslında yapılan kaldırılan çek senet defterleri yerine belge ve bilgi ikame etmek oldu. Çek ve senetler için düzenleyeceğiniz "makbuz" niteliğindeki belgeler anılan bilgileri içermiyorsa geçerliliği yok. En azından ciddi eleştiri konusudur. Ve tabi ispat edici vesika niteliği de tartışmaya açıktır. Özelgede yazılı olan kurallarda değişiklikler oldu, tabiki bahsedilen tebliğlerin hiçbiri yok artık. Bir ikincisi de müteselsil sorumluluk. Bu konu da KDV tebliği devrim gibi bir uygulama getirdi ilgili bölümü paylaşıyorum;

“müteselsil sorumluluk” kuralına göre de 1 Numaralı KDV Uygulama Genel Tebliğinin B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR / 2. Müteselsil Sorumluluk kısmının 2.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar bendine göre taraf olanların Katma Değer Vergisi dahil toplam işlem bedelini; “4369 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan banka veya özel finans kurumları vasıtasıyla çekle ödemeleri halinde T.T.K. 785 maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına (Eski T.T.K. kanunun madde 697) göre uygun çek düzenlemeleri ve lehine çek keşide edilenin vergi kimlik numarasının bulunması halinde müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulamazlar.” ifade edilmektedir.

Daha detaya girmeme gerek varsa sorun.
 

Benzer konular

Üst