Bilirkişi Ücreti Hk..

Üyelik
29 Eyl 2006
Mesajlar
355
Selamlar...

Adliyede bir davada bilirkişi olarak rapor verdim...ve Ücretimi % 15 GV Kesintisi yapılarak Yazı İşleri müdürlüğünden aldım..Aldığıma dair bir belge imzaladım...

Soru.....

1)KDV durumu nedir?
2)Makbuz kesecekmiyim ? Deftere gelir olarak aktaracakmıyım ? NAsıl muhasebeleşticeğim..?

Saygılarımla...
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Bilirkişi Ücreti Hk..

Sitemizden alıntıdır


Bilirkişilere yapılan ödemelerin ücret niteliğinde olduğu,


Bilirkişiler açısından işverenin, bu kişileri atayan ve kendilerinden talimatları doğrultusunda rapor, bilgi, yönetim isteyen ve karar inisiyatifini elinde bulunduran mahkemeler, odalar ve diğer kişi/kuruluşlar ile devletin yetkili mercileri olduğu,


Adalet Bakanlığı?na bağlı tüm mahkemelerin tek bir işveren olarak kabul edilmesi gerektiği,


Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde ise bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği,


Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret niteliği taşıyan ödeme almaları durumunda, ilk işveren hariç olmak üzere (ilk işveren serbestçe belirlenebilir), alınan ücretlerin toplamının Gelir Vergisi Kanunu?nun 103. maddesinde yazılı tutarın ikinci gelir diliminde yer alan (2007 yılı için 19.000-YTL) tutarı aşması halinde ücret gelirlerinin tamamının beyan edileceği,


İşveren niteliği taşıyan kişi/kurum/kuruluşların, bilirkişilere yaptıkları ödemelerden GVK 94. maddesine göre stopaj yapmaları gerektiği,


Bu ücretlerin, Gelir Vergisi Kanunu?nun 103. maddesine göre artan oranlı olarak vergilendirileceği,
ortaya çıkmaktadır.İdarenin de yukarıda aktarılan hususlara paralel olarak, Adalet Bakanlığı?na bağlı farklı mahkemeleri veya veznelerini ayrı işveren olarak kabul etmesi yaklaşımdan tamamen vazgeçmesi gerekmektedir. Bu bakımdan konunun bir tebliğ ile düzenlenmesi yerinde olacaktır.
 
Üst