resim

Bir defa da en fazla 10 günlük rapor

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
31.10.2008 Erdal AYDIN Takvim

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde SSK'lıların istirahat raporlarında uygulanacak usul ve esaslar yeniden düzenlendi.
* SSK'lılara ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defa da en çok 10 gün istirahat verilebilecek.
İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilecek.
* 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilebilecek.
* Sağlık Kurulu'nun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere 6 ayı geçemeyecek.
* İşyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilecek.
* Sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayakta tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı 40 günü geçemeyecek... Bu süreyi geçen istirahat raporları sağlık kurulunca verilecek.
* İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilecek. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası SGK'ya gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecek.
 
Üst