Birden Fazla İşte Çalışanın Primleri

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
Birden fazla işte çalışanın primleriSigortalıların 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre belirlenen aynı sigortalılık haline tábi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenecektir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmemektedir.

Aynı zamanda, birden fazla işverenin işinde çalışan SSK sigortalılarının her çalıştığı şirkette ayrı ayrı sigortalı gösterilmesi ve her bir işverenden aldığı ücretten prime esas kazanç üst sınırı dikkate alınarak sigorta primi kesintisi yapılarak SGK?ya bildirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu durumdaki sigortalıların gün sayısında herhangi bir artış olmayacak, her ayın çalısması 30 gün üzerinden dikkate alınacaktır.

Aynı zamanda, birden fazla işverenin işinde çalışan 4/a (SSK) sigortalılarının ücretlerinden kesilen primlerin prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşması halinde, farkın sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verileceği öngörülmüştür. Ne kanunda, ne de diğer mevzuatta farklı illerde çalışan sigortalıların primlerinin ödenmeyeceği yer almamaktadır.

1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu?na göre, Bağ-Kur?lu olması gerekenler kaç şirkette ortak olurlarsa olsunlar, her ay sadece bir kez Bağ-Kur primi ödemekteydiler. 5754 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılmadan önce, Bağ-Kur?lu olmayı gerektiren şekilde birden fazla şirkete ortak olunması halinde, her şirketten ayrı ayrı prim alınması öngörülmüştü.

Ancak, 5754 sayılı Kanunla ?4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur? hükmü getirilmiştir. Bu nedenle 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2008 tarihinden sonra da her şirket ortaklığından ayrı ayrı Bağ-Kur primi alınmayacak. Sadece bir şirket ortaklığı prim ödenmesi yeterli olacak.

Tüp bebek uygulaması

Özellikle son dönemlerde erken doğum olaylarıyla birlikte gözler tüp bebek uygulamasına çevrildi. Sosyal güvenlik reformuyla birlikte tüp bebek uygulaması devam ettirilecek.

Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan kişilerin tüp bebek tedavilerine ilişkin bedelleri en fazla 2 (iki) deneme ile sınırlı olmak üzere SGK tarafından karşılanabilmesi için;

a) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin, bünyesinde Sağlık Bakanlığınca Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi olarak ruhsatlandırılmış merkez bulunan, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi,

b) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması,

c) Son üç yıl içinde 3 (üç) siklus boyunca yapılan klasik ovulasyon indüksiyonu ve gerektiği hallerde IUI tedavisine rağmen hastanın gebe kalamadığının Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi,

d) Uygulamanın, Kurum ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılmış olması,

e) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.


ferhatkaynak:Resul KURT
 
Üst