Bölge Çalışma Eski İşyeri Bildirimlerine Ceza Kesmeyecek

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Sayı : B.13.O ÇGM.1.05.00.00-160-17 S S.1.4-
Konu : Sigortalı ve İşyeri Bildirimleri

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI
Ali Hikmet Paşa Meydanı Ufuk Çetin Sok. No: 16
10100-BALIKESİR

Bakanlığımız Çalışma Genel Müdürlüğünden alınan 20/08/2009 tarih ve 27955 sayılı yazılarında belirtildiği üzere; ?5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ?Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik? 21/07/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/08/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre,

1) 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun 11 inci maddesine göre işverenler tarafından veya ticaret sicili memurlukları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işyeri bildirimleri; 13/06/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı Aş Kanunu?nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gereken bildirimlerin yerine de geçecektir.

2) Alt işverenler tarafından işyerlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerle tescil işlemlerine esas belge ve eklerinin birer sureti Kurum tarafından 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüklerine ayrıca gönderilecektir. Bu bildirimlere göre ?Alt İşverenlik Yönetmeliği? hükümleri de dikkate alınarak alt işverenler için ayrı dosya açılacaktır.

3) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu?nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca ve 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddelerine göre yapılması gereken bildirimleri yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı kanunun 102 inci maddesine göre, Kurum tarafından idari para cezası uygulanacağından, 01/08/2009 tarihinden itibaren yapılmayan bildirimler için müdürlüğümüzce ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.

4) 01/08/2009 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumunda işyeri sigorta sicil numarası bulunan ancak Bölge Müdürlüğümüzde kaydı bulunmayan ya da iş müfettişi raporu ile kaydı bulunmadığı tespit edilen veya diğer kurumlarca bildirilen işyerleri ile 3 üncü maddede sayılan diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerinin tescil işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

5) 01/08/2009 tarihinden itibaren Bakanlığımıza yapılan işçi bildirimleri ile Bölge Müdürlüklerine yapılan işyeri bildirimlerinin kaldırılarak, bildirimlerin sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması, böylece tek bildirgeye geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandığından, Hukuk Müşavirliğinin 20/08/2009 tarihli, 1110 sayılı yazısı ekinde alınan Müsteşarlık Makamının 20/08/2009 tarihli ve 1109 sayılı Olur?u gereğince 01/08/2009 tarihinden önce yapılması gerektiği halde yapılmayan bildirimler için idari para cezası uygulanmayacaktır.

Bilgilerinizi, bu hususun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Baha TEKELİ
Bölge Müdürü
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Bölge Çalışma Eski İşyeri Bildirimlerine Ceza Kesmeyecek

T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Kocaeli Bölge Müdürlüğü

SAYI : B.13.0 ÇGM.1.15 .160-17/ 11130 25.08.2009
KONU : İşyeri Bildirgeleri

D O S Y A N Ü S H A S I

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esaslan Hakkında Yönetmelik" 21.7.2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmi Gazete*de yayımlanarak 1.8 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Buna göre,
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 11 inci maddesine göre işverenler tarafından veya ticaret sicili memurlukları tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan işyeri bildirimleri; 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gereken bildirimlerin yerine de geçecektir.

2) Alt işverenler tarafından işyerlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerle tescil işlemlerine esas belge ve eklerinin birer sureti Kurum tarafından 15 gün içinde ilgili bölge müdürlüklerine ayrıca gönderilecektir. Bu bildirimlere göre "Alt İşverenlik Yönetmeliği'* hükümleri de dikkate alınarak alt işverenler için ayrı dosya açılacaktır.

3) 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca ve 5510 sayılı Kanun'un 11 inci maddelerine göre yapılması gereken bildirimleri yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanun'un 102 inci maddesine göre,Kurum tarafından idari para cezası uygulanacağından, 01.08.2009 tarihinden itibaren yapılmayan bildirimler için müdürlüğümüzce ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.

4) 1/8/2009 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nda işyeri sigorta sicil numarası bulunan ancak Bölge Müdürlüğümüzde kaydı bulunmayan ya da iş müfettişi raporu ile kaydı bulunmadığı tespit edilen veya diğer kurumlarca bildirilen işyerleri ile 3 üncü maddede sayılan diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyen işyerlerinin tescil işlemleri yapılmaya devam edilecektir.
./..
5- 1/8/2009 tarihinden itibaren Bakanlığımıza yapılan işçi bildirimleri ile Bölge Müdürlüklerine yapılan işyeri bildirimlerinin kaldırılarak, bildirimlerin sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması, böylece tek bildirgeye geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlandığından, Hukuk Müşavirliği'nin 20/8/2009 tarihli, 1110 sayılı yazısı ekinde alınan Müsteşarlık Makamı'nın 20/8/2009 tarihli ve 1109 sayılı Oluru gereğince, 1/8/2009 tarihinden önce yapılması gerektiği halde yapılmayan bildirimler için idari para cezası uygulanmayacaktır. Yukarıda belirtilen hususların tüm üyelerinize bildirilmesini rica ederim.

Ethem ŞAHİN
Bölge Müdürü

D A Ğ I T I M :
KOCAELİ, SAKARYA, BOLU, DÜZCE
SANAYİ, TİCARET, SMMM
ODASI BAŞKANLIKLARINA
 
Üst