Borcu Yoktur Yazısı Ve Mali Müşavirlere Önemli Duyuru

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,682
Konum
İSTANBUL
HAKEDİŞ (İSTİHKAK) ÖDEMESİNE İLİŞKİN BORCU YOKTUR YAZILARI İLE İLGİLİ, SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLERE ÖNEMLİ DUYURU

Hak ediş ödemesine esas borcu yoktur yazısı talebinde bulunan işverenlerin ortağı, üst düzey yöneticisi, aracısı ve işveren vekili oldukları işyerlerinden dolayı Kurumumuza muaccel hale gelmiş sigorta primi, prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının yanı sıra, gerçek kişi işverenlerin Bağ-Kur?a tabi prim ve sosyal güvenlik destek primi borçları ile peşin ödemeye esas borçlarını ve kapsama girmeyen muaccel borçları ile işverenlerin, borçlarının çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olması halinde (ihale konusu işyerlerinin borçları hariç),bu işverenlere, vadesi geçtiği halde


ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
İhale konusu işyerlerinin Kurumumuza olan borçlarının hak edişlerinden / teminatlarından kestirilmek suretiyle tahsiline devam edilecek olup, hak ediş/teminat tahsil edilmeden / paraya çevrilmeden ihale konusu işyerlerinin borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilemeyecektir.

İhale makamlarınca, yaptığı ihaleler sonucunda işverene yapılacak her hak ediş ödemesinden önce elektronik ortamda işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapılacaktır.
İşverenlere yapılacak her hak ediş ödemesinden önce, işverenin ve varsa alt işverenlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup, olmadığını kurumumuzdan yazı ile sorulacağı, Kurumumuzca, işverenin ve varsa alt işverenlerinin muaccel borcunun bulunmadığı hususunun idareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirileceği, yazı ile bildirilmediği sürece, idare tarafından işverene hak edişinin ödenmesi yapılmayacaktır.

Konunun önemine binaen tüm ilgililere saygıyla duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
Üst